Hospodářské a sociální následky pandemie koronaviru budou obrovské, a to nejen z národohospodářského pohledu, ale postihnou možná mnohem více i lokální a regionální úroveň. Svaz měst a obcí ČR proto žádá, aby nebyla v budoucím období vzhledem k potřebě obnovy ekonomiky snižována či nijak výrazně omezována (ne-li zastavena) podpora ze strany státu a prostřednictvím EU fondů, neboť by tak došlo k pozastavení investičních akcí ve městech a obcích.

Nejvíce postižené krizí jsou zejména ekonomické oblasti, které mají místní a regionální charakter často se značným významem pro zaměstnanost a život v území, jako jsou cestovní ruch, lázeňství, služby, malí či střední podnikatelé. Kromě toho jsou fatálně zasaženy i oblasti života, které se ani doposud nebyly schopny bez podpory ze strany místních a regionálních orgánů a ekonomických subjektů svázaných s územím obejít, jako je sport, kultura, péče o potřebné skupiny obyvatel, sociální péče obecně a podobně. Na podpoře místních orgánů bývá též zcela závislé fungování různých zájmových organizací a spolků, které se ve velké míře aktivně zapojily během krize,“ vysvětluje František Lukl, předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO ČR) a starosta Kyjova.

Města a obce jsou prokazatelným motorem rozvoje místní a regionální ekonomiky, v součtu pak druhým největším veřejným zadavatelem po vládě, role měst a obcí je v tomto ohledu nejen významná, ale v budoucnu realizované investice jsou klíčovým spouštěčem dalších projektů. Je tak důležité, aby města a obce získaly z národní a EU úrovně finanční podporu v dostatečné míře a za rozumných podmínek.

Ve veřejných zakázkách chceme podporovat místní podnikatele, proto by měla být možnost zohledňovat i místní příslušnost uchazeče. Tím v konečném důsledku i šetříme životní prostředí a celkově zvýšíme efekt vynaložených veřejných prostředků pro místní ekonomiku, trh práce a sociální stabilizaci. Města a obce dokážou opět nastartovat svoji a tím i národní ekonomiku, stačí, když nám vláda nebude házet klacky pod nohy,“ konstatuje dále František Lukl.

SMO ČR proto zdůrazňuje, že by budoucí podpora a také politika soudržnosti měla být nastavena pragmaticky a jednoduše, příjemci potřebují předvídatelné a jednoznačné prostředí, ve kterém se zorientují rychle a umožní jim to prostřednictvím plánovaných projektů řešit jejich potřeby. Bude rozumné snížit požadavky na tematickou koncentraci, aby bylo možné v rámci obnovy využívat prostředky politiky soudržnosti cíleně, flexibilně a co nejefektivněji, a to na různé projekty podle potřeb a rozvojového potenciálu území a také dle nutnosti reagovat na dopady pandemie.*

Klíčové postoje vůči nastavení budoucích finanční podpory mj. z EU fondů shrnuje Svaz měst a obcí ČR ve své Pozici k budoucí podobě politiky soudržnosti a dalších politik EU po roce 2020, kterou naleznete zde:  https://www.smocr.cz/Shared/Clanky/9068/stanovisko-smocr-budoucnost-po-roce-2020-04052020.pdf .

/zr/

 

K foto

František Lukl: Ve veřejných zakázkách chceme podporovat místní podnikatele, proto by měla být možnost zohledňovat i místní příslušnost uchazeče. Tím v konečném důsledku i šetříme životní prostředí a celkově zvýšíme efekt vynaložených veřejných prostředků pro místní ekonomiku, trh práce a sociální stabilizaci.

Foto: archiv SMO ČR

 

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) mapuje současné aktuální možnosti vedení měst a obcí pro další podporu a vytváření ekonomických pobídek pro místní podnikatele či řemeslníky.

První šok vyvolaný vyhlášením nouzového stavu, uzavřením hranic nebo celorepublikovou karanténu mají starostové snad již za sebou. V poněkud chaotické situaci, bez ochranných pomůcek a informací se opět bravurně zhostili svých povinností při správě obcí,“ konstatoval předseda SMO ČR a starosta Kyjova František Lukl. Podle jeho slov je třeba už začít myslet na dobu následující po ukončení nouzového stavu, ale i na možnosti ekonomického povzbuzení místních podnikatelů během něho.

František Lukl včera zaslal dopis vládě ČR s výzvou k sestavení odborného pracovního týmu s jednoznačným úkolem vytvoření strategického mezioborového plánu pro nastartování ekonomiky republiky po skončení stavu nouze. V tomto týmu musí být zástupci měst a obcí, které představují významné veřejné zadavatele.

Výkonná ředitelka Kanceláře SMO ČR Radka Vladyková v reakci na aktuální stav včera apelovala přímo na starosty, kteří mohou zadávat zakázky malého rozsahu na rekonstrukční a údržbové práce. „Domnívám se, že může být schůdné přesunout některé práce ve školách a školkách z prázdninového období do dnešních dnů, kdy jsou uzavřeny. Podobně mohou začít nejrůznější opravy veřejných budov a práce je možné zadat především místním podnikatelům a řemeslníkům. Lokální zakázka v rozsahu do dvou miliónů korun může zásadně ovlivnit, zda živnostníci v daném regionu přežijí. To může znamenat nejen minimalizování dopadu na mikroekonomiku v působnosti měst a obcí, ale i daleko rychlejší překonání krizového období,“ zdůraznila Radka Vladyková.

Obce a města mají podle veřejných zdrojů hospodařit s finančním objemem 300 miliard Kč. To však v žádném případě neznamená, že se topí v penězích. Naopak. Naprostou většinu z nich už mají určenu na konkrétní investiční záměry atd. Propad příjmů územních samosprávných celků bude značný. SMO ČR bude velmi aktivně jednat se státem, aby pro ně vyčlenil miliardy ze svého rozpočtu.

Není doba na krátkozraké licitování, kdo komu a proč. Rychlá sanace regionů a venkova je sanací celé ČR…,“ připomněla Radka Vladyková a uzavřela: „Starostové v celé republice prokazují každý den svoje odhodlání zvládnout krizovou situaci a postarat se o svoje občany. Bez ohledu na politickou příslušnost se spojují a hledají cesty, jak přežít. Radí si, pomáhají, jejich solidarita je neskutečná.“*

/zr/

K foto:

Renezanční radnice v Kyjově na Hodonínsku byla postavena v letech 1561 - 1562 italskými staviteli. Věž dosahuje výšky 39 m. Radnice prošla mnoha úpravami jak exteriéru, tak interiéru, především opravou sgrafit. Dnes tam sídlí městský úřad.

Ilustrační foto: web města

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down