V Českém muzeu hudby na pražské Malé Straně byly dnes odpoledne vyhlášeny výsledky soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2019. Do tříčlenného finále z vítězů krajských kol postoupila města Nový Bor, Soběslav a Štramberk. Titul Historické město roku 2019 spojený s celkovým vítězstvím v soutěži získal právě Štramberk, zástupci dvou zbývajících finalistů převzali Ceny ministryně pro místní rozvoj. Cena časopisu Moderní obec z Prahy putuje do Ivančic.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón, který má v gesci Ministerstvo kultury, je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace a památkové zóny. Finanční příspěvky mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky.

Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón se koná již od roku 1995. Zřizovateli Ceny jsou ministerstva kultury a pro místní rozvoj spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS a Kanceláří prezidenta republiky. Vítěz národního kola soutěže zároveň získává titul Historické město roku.

Letos uvedenou cenu získalo město Štramberk (Moravskoslezský kraj), jemuž byl zároveň udělen titul Historické město roku 2019. Cenu a titul z rukou náměstka ministra kultury Vlastislava Ourody, ředitelky odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj Marie Zezůlkové a předsedy Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska Libora Honzárka dnes v Českém muzeu hudby v Praze převzala starostka  Štramberka Andrea Hlávková.
Ceny ministryně pro místní rozvoj patří městům Nový Bor (Liberecký kraj) a Soběslav (Jihočeský kraj).

Cenu časopisu Moderní obec získalo město Ivančice (Jihomoravský kraj). Starostovi města Milanu Bučkovi ji předal šéfredaktor časopisu Ivan Ryšavý.

/rš/

Na horním snímku: Zástupci tří finalistů soutěže po dnešním slavnostním ceremoniálu v Českém muzeu hudby, zleva: starosta Nového Boru Jaromír Dvořák, starostka Štramberka Andrea Hlávková a starosta Soběslavi  Jindřich Bláha

Foto: Ivan Ryšavý

Ve fotogalerii dole: Starosta Ivančic Milan Buček s Cenou časopisu Moderní obec

Foto: Ivan Ryšavý*

 

 

 

Sté výročí narození politika, novináře, spisovatele a neúnavného bojovníka proti totalitě, násilí a bezpráví Pavla Tigrida si v Semilech připomněli v rámci akce Dny Pavla Tigrida, které proběhly ve dnech 25. až 28. října. Široký vzpomínkový program, v němž nechyběly besedy, koncerty a výstavy vyvrcholil slavnostním pojmenováním nového náměstí a odhalením busty Pavla Tigrida od sochařky Terezy Pecinové Salabové v Muzeu a Pojizerské galerii.

Dny Pavla Tigrida zahájilo ve středu 25. října Tigridovské matiné v aule Gymnázia Ivana Olbrachta, na němž se setkali a na Pavla Tigrida zavzpomínali Petr Pithart, P. Josef Kordík a Miloš Plachta.

Čtvrteční dopoledne patřilo zahájení tematické výstavy Hlasy svobody - Rádio Svobodná Evropa ve studené válce, kterou ve foyer Státního okresního archivu za doprovodu saxofonu Jana Vávry a klavíru Jiřího Horčičky uvedl autor výstavy Prokop Tomek. Výstava přiblížila návštěvníkům historii Rádia Svobodná Evropa (RFE) ode dne zahájení činnosti ve Spojených státech přes vysílání v Mnichově až po přestěhování redakce do Prahy v roce 1994. Na vernisáž navázal seminář Pavel Tigrid a Rádio Svobodná Evropa.

Podvečerní 17. hodina odstartovala v kině Jitřenka Filmový podvečer s Pavlem Tigridem - nad zhlédnutými filmy s diváky diskutovali Ondřej Šír, novinář Jan Šícha a dokumentarista Radek Schovánek. Čtvrteční večer zakončil koncert zhudebnělých veršů Ivana Martina Jirouse v podání Oldřicha Kaisera a Dáši Vokaté.

Ani páteční program si co do významu ničím nezadal s dnem předchozím. Ve Sboru Dr. Karla Farského se uskutečnila ekumenická bohoslužba, kterou sloužili  tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus, patriarcha Církve husitské Tomáš Butta a semilský děkan Církve římskokatolické P. Jaroslav Gajdošík. Poté bylo za přítomnosti představitelů města Semily, starostů Lomnice nad Popelkou a Turnova, hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, náměstka ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví  Vlastislava Ourody, ale především rodiny Pavla Tigrida slavnostně pojmenováno nové semilské náměstí - náměstí Pavla Tigrida. Navzdory tomu, že počasí v tento slavnostní okamžik pořadatelům příliš nepřálo a přítomné po celé odpoledne skrápěl vytrvalý déšť, nenechalo si odpolední program na náměstí ujít několik desítek semilských občanů.

Program pokračoval v Muzeu a Pojizerské galerii, kde byla v 17 hodin slavnostně odhalena bronzová plastika Pavla Tigrida od akademické sochařky Terezy Pecinové Salabové a zahájena výstavy s názvem Pavel Tigrid - slovy proti totalitám. Následně návštěvníci muzea besedovali s literárním historikem Petrem Kotykem, laureátem Ceny Českého PEN klubu pro rok 2017.

Večerní koncert Vladimíra Merty a Jaroslava Hutky před zaplněným hledištěm Kulturního centra Golf byl pomyslnou třešničkou nabitého pátečního programu.

Vzpomínkovou akci u příležitosti 100. výročí Pavla Tigrida zakončil slavnostní koncert Podkrkonošského symfonického orchestru v KC GOLF.

Lena Mlejnková, starostka města Semily, k připomenutí 100. výročí narození Pavla Tigrida mj. uvedla: Je štěstím, že zde dnes můžeme svobodně, bez ohnutého hřbetu, bez cenzury a jiných omezení stát a připomínat si naši minulost a je neskonalé štěstí, že jsme měli po celou naši národní historii mnoho statečných lidí, odhodlaných a ochotných sebeobětí pro pravdu a svobodu. K nim na čelním místě samozřejmě patří Pavel Tigrid, a my si jeho osud, postoje a činy budeme stále připomínat nejenom náměstím Pavla Tigrida, ale také jeho plastikou. Za vedení města Semily chci poděkovat všem, kteří s námi absolvovali Dny Pavla Tigrida - od lektorů, účinkujících, ředitelů městských a státních organizací a škol až po všechny pozvané hosty. Zejména chci ale poděkovat dcerám a synovi Pavla Tigrida Deborah, Katrin a Gregory Tigrid. Děkuji jim, že vážili dlouhou cestu sem k nám a ještě předtím souhlasili s naším návrhem na pojmenování podmoklického náměstí jménem jejich otce."

/zr/

Foto: Roman Fries

Ve Španělském sále Pražského hradu se včera odpoledne uskutečnil slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015. Mezi čtrnácti vítězi krajských kol se ve finále prosadilo město Příbor (okres Nový Jičín), které za vítězství v soutěži obdrželo titul Historické město roku 2015.

Tradice soutěže byla zahájena už v roce 1995, kdy v ní prvenství za předchozí rok získalo město Svitavy. Soutěž je vyhlašována Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) spolu s ministerstvy kultury a pro místní rozvoj. Včerejšímu vyhlášení výsledků soutěže na Pražském hradě byli za zástupce vyhlašovatelů soutěže přítomni náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Olga Letáčková, náměstci ministra kultury Anna Matoušková a Vlastislav Ouroda a předseda SHS ČMS Libor Honzárek. Přijela také Daniela Seifertová, místostarostka města Cheb, které titul Historické město roku převzalo loni.

Slavnostního aktu se zúčastnili i četní senátoři a poslanci, představitelé Českého národního komitétu Mezinárodní rady památek a sídel (ICOMOS), Národního památkového ústavu – a také zástupci měst sdružených v SHS ČMS včetně představitelů všech čtrnácti vítězů krajských kol soutěže soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Těmito krajskými vítězi za loňský rok jsou města: Frýdlant, Jičín, Šternberk, Příbor, Luhačovice, Boskovice, Klatovy, Karlovy Vary, Letohrad, Kutná Hora, Jindřichův Hradec, Brtnice, Litoměřice a Městská část Praha 1.

Celkovým vítězem soutěže bylo včera prohlášeno město Příbor na Novojičínsku, které obdrželo i titul Historické město roku 2015. Starosta Bohuslav Majer si z Pražského hradu odvezl pro své město nejen repliku monumentálního uměleckého díla z českého křišťálu a grafický list, ale také šek na 1 milion korun.

Ceny ministryně pro místní rozvoj za vynikající výsledky v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón patří od včerejška městům Jičín a Litoměřice. Grafické listy a šeky na 100 000 korun pro svá města převzali jejich starostové – Jan Malý a Ladislav Chlupáč. Částka 100 000 korun náleží i každému z vítězů krajských kol soutěže.

Při příležitosti vyhlášení Historického města roku se již tradičně uděluje také Cena Moderní obec. Pro své město ji převzala starostka Brtnice Miroslava Švaříčková. Redakce našeho časopisu přitom zohlednila nejen dlouholetou systematickou péči, kterou v tomto sympatickém městečku v Kraji Vysočina věnují kulturním památkám ve své památkové zóně, ale i to, že se tam tyto historické objekty staly přirozenou součástí života města s pestrou spolkovou činností.

Dubnové vydání Moderní obce, které je čtenářům k dispozici už od minulého týdne, mj. přináší obsáhlou anketu mezi zástupci všech krajských vítězů soutěže na téma péče o památky. Na stránkách dubnového čísla vystupuje také náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková a předseda SHS ČMS Libor Honzárek.

Historické město roku 2015 – Příbor, a držitele Ceny časopisu Moderní obec – Brtnici, představíme podrobněji v červnovém vydání.*

/rš/

 

K foto:

Starostka Brtnice Miroslava Švaříčková po převzetí Ceny Moderní obce se šéfredaktorem časopisu Ivanem Ryšavým

Foto: Vlastmil Uhlíř

 

 

 

 

 

Titul Historické město roku byl letos udělen už podvaadvacáté. Tradice této soutěže byla zahájena v roce 1995, kdy historicky první titul získalo

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down