Již zítra, tedy v pátek 18. května, a v sobotu 19. května se bude konat první kolo doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 Zlín. Voliči rozhodnou o tom, kdo nahradí Františka Čubu, který na post senátora rezignoval koncem února.

„O senátorský mandát se uchází osm mužů a jedna žena. Průměrný věk kandidátů je 56 let. Pět uchazečů o senátorské křeslo je bez politické příslušnosti,“ uvedla místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Ve volebním obvodu č. 78 Zlín se otevře celkem 147 volebních místností. Voliči budou moci přijít hlasovat v pátek 18. května od 14 do 22 hodin a v sobotu 19. května od 8 do 14 hodin. Zpracování výsledků voleb proběhne po uzavření volebních místností, a to podle zápisů, které Českému statistickému úřadu předají okrskové volební komise.

Výsledky prvního kola voleb lze očekávat v sobotu v odpoledních hodinách. *Průběžně budou zveřejňovány na webu www.volby.cz.

/tz/

Ilustrační foto: senat.cz

 

V pořadí dvanáctá letošní studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR mapuje charakteristiky místních zastupitelů v České republice s ohledem na jejich vzdělání, věk, pohlaví a předchozí profesi a hodnotí, jak se profil zastupitele mění v závislosti na velikosti obce.

Výdaje měst a obcí v České republice loni dosáhly přibližně 240 mld. Kč, což představuje zhruba 5,1 % HDP. Za výdaje nesou plnou odpovědnost místní zastupitelé: Odpovídají za hospodaření, rozpočty, peněžité fondy, správu nemovitostí, obecní školy nebo obecní policii. Při velkém rozsahu jejich odpovědnosti a kompetencí je důležitá otázka, kdo tito zastupitelé jsou, jaké mají charakteristiky a kvalifikace, a jak naplňují předpoklady pro úspěšné vykonávání svých funkcí.

Místním zastupitelům je proto věnována další letošní studie think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR. „Studie se detailně věnuje způsobu obsazování míst v zastupitelstvech měst a obcí, včetně pozic starostů, kteří do těchto pozic musí projít volební soutěží. Zvláštní pozornost analýza věnuje otázce, jaký výběr kandidátů mají voliči ve městech a jaký na vesnici,“ říká její autor a výzkumník IDEA Ján Palguta.

Vzdělání kandidátů i jejich profesní zkušenosti jsou nadprůměrné

Z analýzy dat Českého statistického úřadu týkající se 233 tisíců kandidátů do zastupitelstev obcí a měst a 62 tisíců zastupitelů vyplynulo, že do voleb v ČR obecně vstupují vzdělanější kandidáti, než je průměr populace: Podíl vysokoškolsky vzdělaných lidí mezi kandidáty je 27,4 procenta, což je téměř dvojnásobek podílu populace s VŠ titulem u populace starší 29 let.

Dalším zajímavým zjištěním je, že demokratickými volbami dochází k dalšímu pozitivnímu výběru zastupitelů. Mezi zvolenými členy zastupitelstva je o 23 % více vysokoškolsky vzdělaných jedinců a o 39 % více manažerů nebo kvalifikovaných odborníků než mezi kandidáty.

Klíčový poznatek: atomizované Česko

Klíčovým zjištěním studie však je, že s klesající velikostí daného sídla výrazně klesá intenzita volební soutěže. Zatímco v obcích a městech s 10 až 20 tisíci obyvateli soutěží o jedno místo zastupitele v průměru 8,8 kandidáta, v obcích a městech do 1000 obyvatel je to v průměru pouze 2,2 kandidáta.

Jedním z důvodů je podle autorů studie to, že Česká republika má silně atomizovanou správní strukturu. Devadesát procent českých obcí a měst má méně než 2000 obyvatel (v průměru pouhých 1640  obyvatel na jedno sídlo), což značí, že průměrná velikost českých sídel je nejnižší ze zemí OECD a představuje pouhou šestinu průměru OECD.

Pro srovnání: V rámci OECD má nejvyšší průměrný počet obyvatel municipalit Jižní Korea, Velká Británie a Irsko – všechny nad 100 tisíc obyvatel, což vypovídá o tom, že samosprávné jednotky v těchto zemích jsou upořádány na zcela jiné bázi.

Atomizovaná správní obecní struktura ovšem přináší i řadu výhod. Může usnadnit a urychlovat identifikaci potřeb místního obyvatelstva a flexibilněji hledat řešení, která odpovídají místním podmínkám. Jak ovšem autoři studie tvrdí, v ČR je atomizace tak veliká, že přináší i významné nevýhody. Mezi ně patří – kromě malé konkurence při výběru kvalifikovaných kandidátů do zastupitelstev a na funkce starosty a místostarosty v malých obcích -- především vyšší administrativní náklady v důsledku multiplikace nejrůznějších náročných agend nebo omezení obcí vyplývající z omezených investičních kapacit.

Sídelní struktura v ČR může představovat významnou limitaci pro kvalitu i efektivitu veřejné správy. U nízkého počtu volebních kandidátů můžeme na základě statistik vyloučit, že by šlo pouze o důsledek jiné demografické struktury obyvatelstva. Je zřejmé, že pro celkové zhodnocení nákladů a výnosů atomizace státní správy je třeba dalšího výzkumu, který se podrobněji zaměří na další aspekty fungovaní obcí,“ uzavírá Ján Palguta.*

Studie s názvem Kdo je váš starosta: volební soutěž a charakteristiky zastupitelů v ČR je volně ke stažení na: https://idea.cerge-ei.cz/files/IDEA_Studie_12_2017_Kdo_je_vas_starosta.pdf.

/zr/

Na ilustračním snímku:

Radnice v Jeseníku (Olomoucký kraj)

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

V sobotu 20. května se volila zastupitelstva deseti obcí. K volebním urnám přišlo celkem 2300 ze 4038 oprávněných voličů. Nejvíc ve Svárově na Uherskohradišťsku. Průměrný věk všech zvolených zastupitelů je 48,91 roku. Mezi 74 zastupiteli bylo zvoleno 24 žen.

Jako první byly výsledky sečteny v Horní Blatné na Karlovarsku, a to v sobotu v čase 22:53. Volební účast tam byla 65,26 %. V sedmičlenném zastupitelstvu zasedne pět kandidátů z uskupení Za společné soužití občanů a dva kandidáti z ODS. Toto zastupitelstvo bude nejstarší z aktuálně sestavených. Jeho průměrný věk dosahuje 57,43 roku.

Naopak nejmladší zastupitelstvo o průměrném věku 39,14 roku bude mít Dobrovíz na Praze-západ, kde získalo všech sedm mandátů sdružení PRO NAŠE OBČANY. Voleb se zúčastnilo 37,93 % voličů.

61,08 % voličů hlasovalo ve Vinařích na Kutnohorsku. Sedm mandátů tam obsadí Sdružení nezávislých kandidátů. Mezi nimi zasedne i 74letý důchodce Josef Čížek, nejstarší kandidát a zároveň zvolený zastupitel těchto voleb.

Devítičlenné zastupitelstvo Čachrova na Klatovsku budou tvořit tři kandidáti SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ, tři ze sdružení SNK JEDNA, dva ze sdružení ŠUMAVÁCI a jeden z KDU‑ČSL. Rozhodlo o tom 59,27 % voličů.

Vůbec nejvyšší volební účast v rámci sobotních voleb na úrovni 75,47 % hlásí Svárov na Uherskohradišťsku. Čtyři mandáty dali voliči NOVÉ STRANĚ SVÁROV a tři STAROSTŮM A NEZÁVISLÝM. Zvolen zde byl nejmladší zastupitel, 24letý zámečník a svářeč David Hubáček.

K volbám v Kozlově na Olomoucku přišlo 58,93 % voličů. Rozhodli o tom, že pět křesel v zastupitelstvu připadne Kozlovu 2017 a dvě křesla hnutí Kozlov – Slavkov 2017.

V Josefově na Sokolovsku zvítězili se čtyřmi mandáty Nezávislí za rozvoj obce, se dvěma mandáty Venkov s rozumem a s jedním mandátem Sdružení venkov. Účast voličů činila 68,87 %.

Voliči v Košátkách na Mladoboleslavsku dali 82,85 % platných hlasů hnutí Společně pro všechny, které tak bude mít šest mandátů. Jeden mandát připadl Hasičům Košátky, kteří získali 17,15 % hlasů. Celkem k volbám přišlo 48,41 % voličů.

V Podolí na Uherskohradišťsku je devítičlenné zastupitelstvo, které bude nově složeno z šesti zvolených kandidátů Alternativy pro Podolí a po jednom pak z uskupení Zdravé Podolí, Podolí nám není lhostejné a Aktivita. K volbám se dostavilo 56,79 % voličů.

V neděli v čase 2:43 byly zpracovány výsledky za poslední obec. Zastupitelstvo Kel na Mělnicku budou tvořit vždy dva zastupitelé z uskupení „Pro rozvoj obce Kly“, NEZÁVISLÍ a Tradice venkova. Zbývající jeden mandát obdrželo sdružení „Za lepší život ve Klích“. Volební účast byla 54,63 %.

Podrobné výsledky naleznete na adrese www.volby.cz. Český statistický úřad je dnes předložil ke schválení Státní volební komisi.*

/tz/

 

K foto:

Obecní úřad v obci Kly na Mělnicku

Foto: archiv obce

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down