České kolo mezinárodní soutěže o nejlepší statistický plakát již zná své vítěze. Na slavnostní vernisáži v sídle Českého statistického úřadu je dnes vyhlásili předsedkyně poroty Hana Řezanková, předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček a národní koordinátor soutěže, děkan Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakub Fischer.

Mezinárodní soutěž o nejlepší statistický plakát se u nás koná každým druhým rokem, letos již popáté. Na plakátech mohou pracovat dvou- až pětičlenné týmy žáků a studentů základních, středních a vysokých škol ve třech věkových kategoriích. Do národního kola soutěže postupují nejlepší plakáty ze školních kol, každá škola může odeslat pouze jeden plakát v dané věkové kategorii.

„Do aktuálního ročníku se u nás zapojilo celkem 265 žákovských týmů z 37 základních a středních škol, které zaslaly do hodnocení celkem 37 plakátů. V mezinárodním srovnání jde o velké číslo,“ konstatoval Jakub Fischer, děkan Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze.

Porota hodnotila srozumitelnost, vhodnost výběru dat, správné užití tabulek a grafů, kreativitu, celkové vyznění prezentace a analytické završení konkrétního projektu,“ vysvětlila předsedkyně poroty Hana Řezanková z VŠE v Praze.

Témata zaslaných plakátů byla velmi rozmanitá, což ilustrují názvy některých prezentací, jako například Největší zabijáci českého národa, Kyberšikana či Cukr zabiják. V kategorii ročník 1999 a mladší zvítězil plakát Česká dálniční síť (viz obrázek nahoře) zaslaný týmem Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích. Na druhém a třetím místě se pak umístil plakát Lidé a třídění z dílny Střední odborné školy ekologické a potravinářské Veselí nad Lužnicí a Průměrná měsíční mzda od autorů z Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře.

V kategorii ročník 2002 a mladší jako nejlepší porota vyhodnotila plakát Svatby (viz fotogalerie dole) zaslaný Základní školou Litomyšl, U Školek. Na druhém místě se umístil plakát Planeta hospodářských zvířat vypracovaný žáky Základní a mateřské školy Čkyně a třetí příčku obsadil plakát Hudební průzkum zaslaný Základní školou Bruntál, Okružní. Kategorie studentů bakalářského studia nebo studia na vyšší odborné škole nebyla hodnocena.

Jednou z našich priorit je zvyšování prestiže statistiky a podpora statistické gramotnosti. Soutěž o nejlepší statistický plakát je spolu s populárním Minisčítáním či vydáváním našeho popularizačního časopisu Statistika&My jedním z projektů, které nám v naší snaze výrazně pomáhají,“ uzavřel Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu.

Národní kolo soutěže o nejlepší statistický plakát společně organizují za Českou republiku Vysoká škola ekonomická v Praze a Český statistický úřad. Celkový vítěz bude vyhlášen v srpnu v malajském Kuala Lumpuru.*

/zr/

 

Výkyvy kurzu koruny a další aktuální události z posledního roku pomohly studentům středních škol v orientaci v ekonomickém dění a vedly k prohloubení jejich znalostí v mezinárodní ekonomii a praktické hospodářské politice. V teoretických znalostech o dějinách ekonomického myšlení, makroekonomii a mikroekonomii studenti nadále tápou. V úrovni ekonomického vzdělání a finanční gramotnosti středoškoláků se tak odráží aktuální ekonomické dění a praktická hospodářská politika spíše než kvalitní výuka teoretických základů různých disciplín ekonomie na středních školách. Takové jsou hlavní závěry z analýzy výsledků školních a krajských kol druhého ročníku Ekonomické olympiády, která je největší celostátní soutěží ve znalostech ekonomie a financí pro středoškoláky v Česku.

Druhého ročníku tohoto unikátního projektu, kterou založila a pořádá nezisková organizace Institut ekonomického vzdělávání (INEV) a jejímž cílem je vyhledávat nejnadějnější budoucí ekonomy, se letos zúčastnilo přes 10 tisíc studentů z 235 škol napříč republikou. Finále Ekonomické olympiády, do něhož z krajských kol postoupilo 53 studentů, se uskutečnilo ve čtvrtek 21.6.2018 v České národní bance, která soutěž opětovně zaštiťuje.

Jde o reaktivní získávání znalostí podle toho, co je ve společnosti aktuální a ,v kurzu’. Co chybí je aktivní podpora vzdělávání v teoretických základech ekonomie a oblastech jako mikroekonomie a finanční gramotnost, s cílem vybavit středoškoláky základy pro další studium, praxi ve finančním sektoru, průmyslových firmách či pro podnikatelskou kariéru,“ říká zakladatelka INEV a ředitelka Ekonomické olympiády Martina Bacíková.

Celkově průměrná úspěšnost účastníků Ekonomické olympiády v odpovědích na testovací otázky v pěti tematických kategoriích klesla na 43,4 % z loňských 46,2 %, na což jistě mělo vliv i to, že se soutěže letos zúčastnil více než dvojnásobný počet studentů než loni.

Nejlépe dopadli studenti gymnázií (54,2 %) a poté Obchodních akademií (47,2 %), ostatní (především střední odborné školy) měly v průměru 42,8 % správných odpovědí. Typ školy má na úspěšnost studenta zřejmě větší vliv než ročník studia. Studenti gymnázií vykázali v průměru lepší výsledky než studenti o rok vyšších ročníků obchodních akademií.

V průměru dopadli studenti nejlépe v mezinárodní ekonomii (úspěšnost 50,9 %) a v aktualitách a praktické hospodářské politice (50,5 %).

Mezinárodní ekonomie: Pojmům „depreciace“ a „devalvace“ studenti rozumí

Návrat k normální měnové politice ČNB spojený s uvolněním a rozkolísáním kurzu koruny a růstem úrokových sazeb se projevil ve zlepšení znalostí studentů o měnové politice a základních pojmech jako depreciace a devalvace. Zlepšila se i jejich orientace v tom, jak se výkyvy směnného kurzu projevují v ekonomice, takže studenti umí lépe vysvětlit dopady změny kurzu na čistý export a HDP. I tak v této problematice většina studentů tápe.

 

Aktuality, praktická hospodářská politika a EU: Mladí mají přehled spíše o světovém než domácím dění

Nadprůměrné úspěšnosti dosáhli studenti i v oblasti ekonomických aktualit. Zajímavé je, že se čeští středoškoláci lépe orientují v aktuálním dění ze světové ekonomiky než v dění v české ekonomice. Meziročně se zlepšili ve znalostech fungování Evropské unie a praktické hospodářské politiky.

 

Dějiny ekonomického myšlení jsou studentům na rozdíl od aktualit cizí

V  metodologii ekonomie a dějinách ekonomického myšlení dosáhli studenti horších výsledků než v loňském ročníku. Méně úspěšní byli především v odpovědích na otázky zaměřené na dějiny ekonomického myšlení.

Makroekonomie: Studenti neví, že naše peníze nejsou ničím kryté

Makroekonomické otázky středoškolákům nešly, ačkoli zde dopadli lépe než v loňském ročníku. Zlepšení bylo dáno především lepšími znalostmi HDP a metod jeho měření. Na druhou stranu studenti nedoceňují, že v dnešním finančním světě kolují nekryté peníze (a nikoli peníze kryté např. zlatem). Ve finanční ekonomii a finanční gramotnosti se studenti meziročně zlepšili, ačkoli úspěšnost 38,7 % je stále nízká.

 

Mikroekonomie: Ve firemní teorii studenti plavou

Nejnižší úspěšnosti dosáhli středoškolští studenti v otázkách z kategorie mikroekonomie, kde se také meziročně výrazně zhoršili.

 

Srovnání se Slovenskem: Za rozdíly v ekonomických znalostech mezi Čechy a Slováky může i euro

Čeští studenti, velmi pravděpodobně i díky uvolnění kurzu po ukončení kurzového závazku ČNB, měli znalosti o měnové politice. Naopak Slováci měli malé povědomí o tom, že je to Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu, a nikoli Národní banka Slovenska, kdo v zemi platící eurem stanovuje měnovou politiku.

Celkově středoškoláci z českých a slovenských škol dosáhli v průměru téměř stejné úspěšnosti. Slovenští středoškoláci si poradili lépe než jejich čeští vrstevníci zejména s otázkami z oblasti metodologie ekonomie a dějin ekonomického myšlení. Čeští studenti naopak předčili své slovenské vrstevníky v orientaci v aktuálním ekonomickém dění a znalostech praktické hospodářské politiky.

 

Zveřejňování informací, efektivní kontrolní mechanismy, precizní dokumentace k zásadním rozhodnutím a respekt k opozici. Na těchto stěžejních bodech dobrého vládnutí v komunální politice se shodli účastníci konference Otvírejme radnice II., která přilákala předposlední březnovou sobotu do Prahy bezmála 150 zastupitelů a aktivních občanů z celé ČR. Společně s politology, advokáty a experty řešili, jak české radnice učinit ještě transparentnější a vstřícnější vůči občanům.

Z konference byl pořízen videozáznam, který je dostupný zde.

Jedním z důležitých zjištění byl i fakt, že v posledních letech přibývá trestně stíhaných zastupitelů. Jak upozornil Jakub Blažek, advokát specializující se na trestní odpovědnost politiků a úředníků, v letech 1995–2014 bylo stíháno 259 zastupitelů. "Zatímco v roce 2010 bylo trestně stíháno pět zastupitelů, tak v roce 2013 jsme již zaznamenali 75 trestně stíhaných zastupitelů a v roce 2014 pak 69,” konstatoval Jakub Blažek. Jak ovšem uvedl, tato čísla nevycházejí z oficiálních statistik, ale jsou založena na mapování Unie obhájců.

Na zastupitele prosazující transparentnost číhají i  nástrahy. S jejich rolí je spojena obrovská odpovědnost. Právní experti proto doporučují vzdělávat politiky i úředníky, pořizovat precizní zápisy z důležitých jednání a mít rozhodnutí podložená jasnými faktickými argumenty. Zastupitelé musí spravovat veřejný majetek s péčí dobrého hospodáře, ne vždy ale dostatečně rozumí všemu, co schvalují. V takovém případě je důležité opatřit si stanovisko odborníka, např. znalecký posudek.

To platí například v případě, že nově zvolené zastupitelstvo zdědí nevýhodné smlouvy, které nelze zrušit. "V takovém případě by nové zastupitelstvo mělo učinit pokus nevýhodné smlouvy zrušit,“ připomněl Jiří Pavlík z kabinetu nejvyššího státního zástupce. “Pakliže si nechá učinit právní analýzu, která zjistí, že smlouvu zrušit nelze, tak by trestní odpovědnost neměla přicházet v úvahu. Jiná je však situace v případě, kdy si nové zastupitelstvo je vědomo nevýhodných smluv, ale s danou situací nic neudělá,” dodal.

Diskutovalo se ovšem také o nových trendech, jako je otevírání dat městy, zveřejňování smluv nebo využívání sociálních sítí pro komunikaci radnic s občany. Nováčci v zastupitelstvech a radách obcí, zejména ti, kteří se v opozici dostali do složité situace, ocenili praktické tipy a zkušenosti i možnost setkání se zkušenějšími kolegy.

Nemálo nových zastupitelů, kteří po loňských říjnových komunálních volbách přišli na radnice s velkou chutí měnit věci k lepšímu, leckdy naráží na nečekané překážky. Problematický může být třeba přístup k informacím, které zastupitelé potřebují pro své rozhodování, např. zápisy z jednání rady. “Největším překvapením pro mne bylo zjištění, že naše radnice je zavřená nejen občanům, ale i zastupitelům obce a brání nám v přístupu k informacím, na které máme z výkonu svého mandátu zákonné právo,“ uvedla např. Renata Chmelová, zastupitelka Městské části Praha 10. „Podle zákona může každý občan Prahy 10 a zastupitel nahlédnout do přijatých usnesení rady městské části, včetně všech příloh. Usnesení na internetových stránkách naší radnice však obsahují často jenom název bodu a skutečnost, že byl přijat. Konkrétní informace, například za jakých podmínek užívá místostarosta služební vůz z prostředků Prahy 10, zůstává neveřejná a nedostupná občanům i zastupitelům,“ pokračovala v kritice Renata Chmelová a dodala: “Zhruba týden poté, co jsem na tuto skutečnost upozornila na zastupitelstvu, vydal tajemník úřadu příkaz, podle kterého například nesmí současný zastupitel nahlížet do usnesení minulých rad, ale také nesmí informovat další osoby o obsahu, o němž se v dokumentaci dočte. Takovýto přístup považuji za odporující českému právu. Podali jsme proto stížnost na magistrát, který do týdne toto restriktivní nařízení tajemníka zrušil.

Nadějné zprávy však přicházejí kupříkladu z Městské části Praha 7.  “Otočili jsme zavedená pravidla. Zveřejňujeme vše, co není tajnou nebo citlivou informací. Na zasedání zastupitelstva jsme vyčlenili dvakrát 30 minut na podněty občanů a body, které občany zajímají, předřazujeme,” oznámil starosta této městské části Jan Čižinský.

Konferenci uspořádal Fond Otakara Motejla spolu s VŠE v Praze. jejími partnery byly Klub mladých politologů, HlídacíPes.org, Otevřená společnost, Oživení, Takeplace a Transparency International ČR.*

Na snímku Petra Vymětala jsou někteří z řečníků konference, zleva: Martin Kameník (Oživení), Michaela Dohnálková (MČ Praha Lipence), Jiří Knitl (Fond Otakara Motejla), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost).

/fom/

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down