Pro zajištění účinného boje lesníků s kůrovcem a zachování lesů pro další generace nelze přestat těžit, přibližovat a asanovat kůrovcem napadené dřevo. Při současném vývoji počasí lze očekávat, že se první rojení kůrovce objeví na níže položených lokalitách už v průběhu následujících dvou až tří týdnů. Pokračování boje s kůrovcem v nestátních lesích je však vážně ohroženo. Více než polovina žadatelů dosud neobdržela příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity za období 2017
– 2018. Jejich situaci dále významně zhoršuje šíření koronaviru a karanténní opatření. 

Řada vlastníků lesů ještě neobdržela odškodnění za předminulý rok, a pokud zpracovatelé od nich teď přestanou odebírat dřevo, protože se v závodě objevila nákaza koronaviru nebo poklesla poptávka po řezivu, vlastník lesa nebude mít peníze na výplaty dělníků pro boj s kůrovcem. Školkaři nebudou mít zákazníky, protože vlastník lesa nebude mít prostředky na nákup sazenic. To může mít další negativní dopad nejen na zaměstnance, ale i OSVČ, kterým nebudou v pěstební a těžební činnosti moci vlastníci lesa zadávat práci z důvodu nedostatku finančních prostředků k zaplacení provedených služeb. Nebudou probíhat opatření k zabránění šíření kalamity do dalších oblastí! Hrozba zastavení likvidace kůrovcové kalamity v nestátních lesích je tudíž velice reálná,“ obává se předseda Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL) František Kučera.

SVOL proto vyzývá vládu k přijetí následujících prioritních opatření:

1) Urychleně vyplatit zbytek slíbených finančních prostředků za kompenzaci ztrát suchem a kůrovcem za rok 2017 a 2018 ve výši 1,8 mld. Kč nestátním vlastníkům lesů, kteří mají podanou žádost do 29. 2. 2020 a splnili podmínky pro vydání rozhodnutí. Jedná se rovněž o žadatele, kteří podali žádosti již v roce 2019. Současně bezodkladně vyplatit finanční příspěvky na hospodaření v lesích u podaných žádostí. Jedná se o platby za 2. pololetí 2019 a částečně i 1. pololetí 2019 (jde řádově o stamiliony korun). Zajistí se tím krátkodobé financování lesnických činností, které nesmí být přerušeny s ohledem na kalamitní stav.

2) Automaticky prodloužit tříměsíční víza pro zahraniční pracovníky, kteří se již nacházejí v ČR, pro zajištění činnosti v lesích.

3) Bezodkladně vydat opatření obecné povahy upravující nejen „červené zóny“, ale také podmínky přenosu sadebního materiálu – snížení počtu prostokořenných sazenic na 1 ha až o 20 %, umožnit dovoz semenného materiálu z Karpatské oblasti a umožnit přenos sadebního materiálu na Vysočinu a Jeseníky.

Samozřejmě chápeme zcela nestandardní situaci, ve které se celá společnost ocitla,“ podotýká František Kučera. „Ale kůrovec nepočká a zalesňovací práce lze provádět také jen v určitém období.

Je vědecky podloženo, že les každou investovanou korunu státu mnohonásobně vrátí (L. Šišák, profesor České zemědělské univerzity, člen Evropské expertní skupiny pro oceňování služeb lesa). „Chce-li stát pro své občany do budoucna zachovat lesy, je teď jeho povinností majitele lesů finančně podpořit, aby odvrátil jejich zánik a zabránil tak ukončení boje s kůrovcem,“ uzavírá František Kučera.*

/tz/

Ilustrační foto: archiv

 

 

 

Kalamitní situaci s kůrovcem na Vysočině považuje ministr zemědělství Miroslav Toman za vážnou. Uvedl to dnes v Jihlavě při jednání s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem a zástupci lesního sektoru. Ministerstvo zemědělství (MZe) podle Miroslava Tomana k situaci přistupuje s plnou vážností a realizuje řadu kroků, které ji pomohou zvládnout.

Chci všechny ujistit, že pro zvládnutí kalamitní situace děláme maximum. Největší problém je v nedostatku pracovníků a strojů, proto jsme již dříve umožnili přijetí až dvou tisíc lidí z Ukrajiny na práce v lesích. Jednáme rovněž o možnosti využití desítek harvestorových uzlů z Litvy, abychom posílili kapacitu pro těžbu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman.

MZe průběžně vyhodnocuje kalamitní situaci v celé republice, využívá k tomu data Lesní ochranné služby, Lesů ČR či tzv. rekognoskační lety. Z údajů vyplývá, že Kraj Vysočina je oblastí, ve které došlo meziročně k největšímu nárůstu kůrovcových těžeb.

Je bohužel zřejmé, že na území Kraje Vysočina dochází ke zhoršování kůrovcové kalamity v míře srovnatelné s nejhůře postiženou oblastí severní Moravy a Slezska v době eskalace kalamity. Situaci vnímáme jako vážnou, v případě obdobného vývoje počasí v příštím roce hrozí rychlé šíření kalamity z Vysočiny do všech sousedních krajů,“ konstatoval dále ministr.

MZe přijalo řadu opatření, která mají v boji s kůrovcem pomoci. Stále platí zákaz jiných než nahodilých těžeb u státního podniku Lesy ČR. MZe také sestavilo Katalog ploch vhodných pro dočasné skladování dřeva, který je volně dostupný na webu Ministerstva. Dokončuje se i úprava vyhlášky o oblastních plánech rozvoje lesa, která upravuje skladbu dřevin a doporučuje, aby se ve středních polohách smrk vysazoval pouze na specifických stanovištích, tedy zejména tam, kde se sám přirozeně zmlazuje a je odolnější vůči dopadům klimatických změn.

MZe podporuje v existujících dotačních titulech také nákup odkorňovacích strojů, které jsou pro likvidaci kůrovce důležité. Další možností je chemická asanace dřeva. MZe proto požádalo o udělení výjimky na použití některých insekticidů i pro neprofesionální uživatele. V případě jejího udělení budou moci vlastníci lesů sami chemicky asanovat kůrovcem napadené dřevo.

Podporu poskytuje MZe i na obnovování lesního porostu, za každý hektar obnoveného lesa získají vlastníci 40 tisíc korun, dalších 20 tisíc pak na zajištění výsadby. MZe nyní dokončuje přípravu nařízení vlády, které by celkovou částku na hektar zvýšilo až na 85 tisíc korun.*

/zr/

Ilustrační foto: Wikipedie

Nečinnost státní správy, neúčinnost obranných opatření a počínající kolaps na trhu s dřívím budou dál prohlubovat kůrovcovou katastrofu. Včera to na svém jednání v Pelhřimově konstatoval republikový výbor Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR (SVOL), který se zabýval současným stavem kůrovcové kalamity a možnostmi jejího řešení u nestátních vlastníků lesů.

Současné velmi teplé a suché počasí výrazně napomáhá rozmnožování lýkožrouta smrkového. Jeho vývoj je v letošním roce rychlejší až o tři týdny. Znamená to, že kůrovec vytvoří tři generace. Tím bude nastaven vysoký kalamitní základ pro rok 2019. Některé odhady hovoří o tom, že by v příštím roce mohlo být kůrovcem napadeno až 50 milionů kubických metrů smrkových porostů. Tím však, jak upozorňuje SVOL, kalamita určitě neskončí.

Vytěžení a obnovení tak obrovského množství napadených lesů ve velmi krátkém čase vytváří reálnou hrozbu velkých ekologických rizik, míní SVOL. Navíc za dvacet až třicet let výrazně poklesnou plánované těžby a Česká republika nebude mít dostatek dříví a bude ho muset ve velkém dovážet. Kromě produkce dřeva však také významně poklesne kvalita rekreační funkce lesů, místo nich budou obrovské holiny postupně zalesňované.

Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR je přesvědčeno o tom, že hlavním místem, kde se bude příští rok odehrávat boj za záchranu lesů před kůrovcem, se velmi pravděpodobně stane Kraj Vysočina. Odhady pro rok 2019 ukazují, že tam může být kůrovcem napadeno až 5 mil. kubických metrů smrkového dříví. Přitom tam převažuje nestátní vlastnictví lesů. Asi 64 % lesů Vysočiny je ve vlastnictví obcí a soukromníků, držba je to dosti rozdrobená. Drobní vlastníci ovšem mají pouze omezené možnosti boje s kůrovcem.

Obrovské množství vytěženého kůrovcového dříví již nyní znamená výrazný pokles cen na trhu, což vlastníkům přináší velké ztráty a hrozí, že nebudou mít dostatek prostředků pro zalesňování. Další značné navýšení objemu těžeb povede k naprostému kolapsu trhu. Potíže s odbytem mají všichni vlastníci, ale od těch, kteří např. nemají smlouvy s pilami, dřevo nikdo nekoupí. Nejsou k dispozici kapacity na jeho zpracování. Návrhy na obnovu malých pil v regionech podstatný nárůst zpracovatelských kapacit neřeší.

„Zastavení odbytu dříví znamená zastavení zpracování kůrovcové kalamity. Určitým řešením by bylo hledání nových trhů v zahraničí i mimo Evropskou unii. Jednotliví vlastníci však mají problém samostatně organizovat a dlouhodobě profinancovat prodej dříví na vzdálených trzích. Tady by byla potřebná garance státu, který má nástroje pro zajištění těchto obchodů,“ připomíná František Kučera, předseda SVOL a starosta Pelhřimova.

SVOL varuje: Bez odbytu bude napadené dřevo zůstávat v lese. Drobný vlastník si je nemůže ani sám chemicky ošetřit. Přitom od okamžiku zjištění napadení kůrovcem má maximálně tři dny na provedení asanace. Rychlost vývoje kůrovce je tak enormní, že většinou po oněch třech dnech vylétne a napadá další stromy. Dlouhodobé skladování dřeva na různých plochách, mokrých či suchých skladech, nezabrání jeho postupnému znehodnocení. Navíc je ekonomicky velmi nákladné.

Vlastníci požadují prakticky od loňského roku změny, úpravy či povolení výjimek z daných předpisů, které by jim pomohly pružněji reagovat. Projednávání na krajských úřadech i ministerstvu zemědělství se však neúnosně protahují a některá řešení jsou přislíbena až na příští rok. Přitom současný stav a dramatický výhled na příští rok ukazují, že kosmetické úpravy a drobné výjimky z předpisů, již vlastníkům lesů nepomohou. Proto vlastníci lesů podle prohlášení SVOL považují za skutečnou pomoc ze strany státu silnou ekonomickou podporu a garance udržení odbytu smrkového dříví.*

/zr/

Ilustrační foto: archiv Profi Press

Sklenka dobrého vína, ideálně slunečné počasí a jarní relax. To všechno můžete zažít nejen na Moravě, ale také u nás na Vysočině. Ve Žďáře nad Sázavou chystají už na tuto sobotu 28. dubna Festival vína, moravská vína budete moci ochutnat o týden později na hradě v Ledči nad Sázavou a v Jihlavě také v sobotu 5. května chystají Den růžových vín s programem Zaplétání máje. Tradiční Slavnosti růžového vína v Třebíči tentokrát připadají na sobotu 9. června.

 

Do Žďáru nad Sázavou zítra zamíří na 20 vystavovatelů, kteří přivezou 150 vzorků lahodného moku. V Kulturním domě program začíná ve 13.00 a těšit se můžete na Cimbálovou muziku, folklórní vystoupení, na swingovo-jazzovou kapelu Bee Band, ale také na degustace, farmářské produkty a příjemnou kavárnu.

V sobotu 5. května si pak můžete vybrat. Holdujete moravským vínům? Pak si zajeďte na hrad v Ledči nad Sázavou. Uskuteční se tady akce s názvem Dotek Moravy a vy budete moci ochutnat kvalitní moravská vína. A když už na hradě budete, určitě stojí za to, navštívit unikátní expozici Muzea historických hodin nebo jedinečné Muzeum Jaroslava Foglara, který je spojen s nedalekou Sluneční zátokou na Stvořidlech, kam se dá udělat krásná procházka.

No a pokud máte raději růžová vína, správnou volbou bude Jihlava, kde bude sobota 5. května Dnem růžových vín. Od 11.00 se budou degustovat růžová vína, sekty, Masarykovým náměstím zavoní čerstvě pražená káva a na návštěvníky budou čekat výborné jídlo i sladké dezerty. Od 22.00 centrum krajského města oživí doprovodný hudební program. Využijte této možnosti a užijte si prvomájovou sobotu s (nejednou) sklenkou růžového vína v ruce. Navíc celý program doplní Zaplétání máje, odpoledne vystoupí folklorní soubory a náměstí zaplní stánky s řemeslnými výrobky, květinami, bylinkami nebo originálními textilními výtvory.

Tradiční slavnosti růžového vína v Třebíči

A ani letos nepřijdou v Třebíči milovníci kvalitního vína zkrátka. Zámecká zahrada u baziliky sv. Prokopa se zaplní vinaři z Moravy a Čech, kteří přivezou více než 50 druhů růžových vín. Na posledním třetím ročníku loni nechyběly kulinářské show, správná muzika, ukázka pražení kávy a také zábavný program pro děti. Necháme se tedy překvapit, co vymyslí organizátoři letos. Ale cíl je jasný, označit si v kalendáři 9. červen, kdy na vás v Třebíči bude čekat růžové víno, ale také památky UNESCO – bazilika sv. Prokopa a židovská čtvrť s židovským hřbitovem.*

Monika Brothánková, Vysočina Tourism, p. o.

Biblický příběh o narození Ježíška láká hudebníky i herce, kteří každoročně, v řadě míst po celé Vysočině, ztvárňují příběh hudbou, pohybem i tancem. V polovině prosince oživil nádvoří zámku v Telči a v tomto týdnu náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. V nadcházejících dnech budete moci kouzelný příběh zhlédnout například v Měříně, Stonařově, ve Světlé nad Sázavou, v Pohledu, v Třešti nebo Třebíči.

Na Štědrý den si zázračné narození Ježíška připomenou na Jihlavsku a Žďársku. Konkrétně v Třešti se první sváteční představení uskuteční od 13.00 v areálu před KD Třešť a druhé divadlo doprovázené zpěvem koled dětí začne o hodinu později. Součástí programu bude benefiční prodej tradičního svařáku a jako každý rok si budeme moci odnést domů Betlémské světlo. Tradiční živý betlém v Měříně se odehraje v areálu za kostelem v 10.00 a ve 20.30. Těšit se můžeme na živá zvířata a samozřejmě koledy.

O druhém svátku vánočním budou narození Ježíška sledovat u vánočního stromu na náměstí ve Stonařově. Hrát a zpívat budou děti z MŠ a ZŠ, místní ze Stonařova, Otína a Jihlavy a setkání bude mít charitativní podtext. A živý betlém si užijí také v Třebíči. Ve středu 27. prosince zavítejte v 17.00 do areálu baziliky sv. Prokopa a nenechte si ujít vánoční scénku dětí, průvod Svaté rodiny do Betléma, koledníky s živými zvířaty a zpívání koled. A setkání u živých betlémů připadá také na 27. prosinec.*

 

A setkání u živých betlémů připadá také na 27. prosinec. Děti ze ZŠ v Komenského ulici a Folklorní soubor Škubánek odehrají Živý betlém na prostranství před kostelem sv. Václava ve Světlé nad Sázavou, od 16.00 a od 17.00. A živý betlém bude součástí tradiční akce v Pohledu u Havlíčkova Brodu – Putování za betlémskou hvězdou, který začne 26. prosince ve 14.00 u kostela sv. Ondřeje v Pohledu a bude pokračovat průvodem na poutní místo svatá Anna.

Další vánoční inspiraci najdete v kalendáři akcí v e-Turistických novinách Vysočiny: http://region-vysocina.cz/prilohy/ezima201718.pdf.

 /Monika Brothánková/

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down