V pátek 1. října začala výzva 10 000 kroků, která má nejen posílit zdraví, ale také upozornit na podmínky pro chůzi především ve městech. Novinkou říjnové výzvy je virtuální pouť po zajímavých místech naší země. Patrony akce jsou známé osobnosti jako například herec a moderátor Lukáš Pavlásek nebo šestinásobná juniorská mistryně ČR v závodní chůzi Eliška Martínková. U startu akce stojí také náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček a radní hl. m. Prahy Vít Šimral. Aktuálně se do výzvy zapojilo 65 různých měst a bezmála 7000 účastníků. Šance přihlásit se trvá až do 4. října.

Není náhodou, že startujeme právě dnes – na Mezinárodní den seniorů. Tato skupina potřebuje podpořit, aby se zapojila do komunitních aktivit, a právě chůze je k tomu ideální příležitostí. Na seniory a osoby s nadváhou se zaměřuje akce deset tisíc kroků, tyto osoby patří mezi nejvíce ohrožené jakoukoli epidemií,“ uvedl o akci Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

Chůze je pro člověka přirozeným pohybem, který dokáže s tělem dělat zázraky a nese s sebou i řadu výhod. Například, že k ní nepotřebujete žádné vybavení. Prostě tak, jak jste, tak jdete. Procházka v přírodě navíc člověku prokazatelně zlepšuje náladu a povzbuzuje kreativní mysl. Jednou z možností, jak začít, je třeba jen vyměnit automobilovou dopravu či MHD za vlastní nohy. Uděláte tak něco pro svoje zdraví, zlepšíte si kondici i životní prostředí. Já tuto výzvu ujít denně deset tisíc kroků přijímám,“ řekl radní hl. m. Prahy pro oblast sportu Vít Šimral.

Pravidla výzvy jsou nastavena tak, aby podpořila v pravidelném pohybu zejména osoby s vyšším věkem a nadváhou, které tak dostávají šanci symbolicky vyhrát. „O vítězství tady vůbec nejde. Hlavně ohrožené skupiny chceme motivovat k pravidelnému pohybu či podporovat místní komunity. Proto jsme i přišli s nápadem virtuální pouti po krásách Česka, aby tu motivaci měli ještě větší,“ popsal Jaroslav Martinek, jednatel pořádající organizace Partnerství pro městskou mobilitu. „Získat věcnou odměnu je opravdu vedlejší, protože to nejdůležitější je vyhrát pevné zdraví. Nejde o to ujít každý den deset tisíc kroků, to je pouze ideální cíl, ale chodit častěji než dosud. Nejlépe každý den, i když to půjde zpočátku třeba jen po velmi malých dávkách a pomalu,“ doplnila koordinátorka kampaně Sylva Machová. Speciálně pro říjnovou výzvu vznikla série českých designových triček od firmy UAX!, kterou si nejen účastníci mohou koupit a tím finančně podpořit výzvu.

Nově také bude možné pro zaznamenávání pěších cest po Praze využít aplikaci Na kole Prahou, která je od 1. října rozšířena o množství zajímavých funkcí pro chodce. Jedná se o funkce nejen navigační, ale i statistické, motivační a informační. Aplikaci tak bude možné využívat jak k plánování zajímavých pěších tras, tak i ke sledování ušlých kilometrů. „Město nyní intenzivně pracuje na propojení tak, aby do systému výzvy deseti tisíc kroků bylo možné zaznamenané trasy z aplikace Na kole Prahou velmi jednoduše posílat. Data o pohybu z aplikace jsou také využívána při plánování nové infrastruktury pro chodce i cyklisty,“ přiblížila Karolína Klímová, která se na pražském magistrátu specializuje na chodce.

Výzvu podpořila celá řada osobností, ti se rozhodli stát se ambasadory akce. „Od mala strašně rád chodím – po městě, v přírodě, zkrátka všude. Výborně se mi u toho přemýšlí, takže jsem za chůze vymyslel spoustu věcí. Taky mi to zlepšuje náladu i kondici. A vzhledem k tomu, že chůzi mám už zažitou, není pro mě deset tisíc kroků vůbec žádný problém, takže je to jediná výzva, ke které se můžu přihlásit, protože vím, že ji hravě dokážu splnit,“ nastínil herec Lukáš Pavlásek.

Jak dokládá celá řada vědeckých studií, pravidelná chůze je lékem na velmi široké spektrum zdravotních problémů. Především se jedná o takzvané „nemoci životního stylu“, na které dnes podle Světové zdravotnické organizace (WHO) umírá 71 % lidí na světě. „Hlavní příčiny jsou kouření, nedostatek pohybových aktivit, alkohol a nezdravá strava,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. K tomu patří zejména veškerá onemocnění srdce a cév včetně vysokého tlaku a špatně fungujícího krevního oběhu, dále například cukrovka 2. typu. Chůze snižuje i riziko vzniku některých druhů rakoviny, posiluje svaly i kosti a zlepšuje trávení. Významně snižuje stres, který může poškozovat imunitní systém a přispět tím k získání a rozvoji jakékoli choroby. Že chůze zpomaluje stárnutí, potvrzuje 70letý účastník výzvy, chodec Rostislav Kovář, který se řídí mottem: „Nepřestaneš běhat, protože jsi zestárl, ale zestárneš, protože jsi přestal běhat“.

O fyzické kondici ví své sportovkyně Eliška Martínková, která má na svém kontě už šest mistrovských titulů republiky. I podle ní je ale chůze vhodná pro každého, bez ohledu na věk nebo hmotnost. „Je jedno, jestli půjdete pomalu, nebo rychle, protože už jen to, že vyjdete, vás dělá lepšími, než jsou ti, co sedí doma,“ uzavřela juniorská mistryně ČR v závodní chůzi.

A že chůze může změnit život, to dokládají i příběhy pana Radka z Prostějova, který kvůli své váze ještě před nedávnem nemohl chodit, nebo pana Mahdala ze Zábřehu. Akce tak může být prvním impulzem k trvalejším změnám.*

/jv/

Česká republika se ve statistikách mezinárodních organizací - Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) nebo Světová zdravotnická organizace (WHO) - dlouhodobě umisťuje na předních příčkách v konzumaci alkoholu. Výsledné hodnoty konzumace alkoholu udávané jednotlivými institucemi se ale vzájemně zásadně liší. Právě v kontextu diskuze o snižování nežádoucích jevů spojených s nezodpovědnou konzumací alkoholu vznikla v Centru ekonomických a tržních analýz (CETA) studie, která shrnuje základní atributy dané problematiky.

Analýza vybraných negativních socioekonomických dopadů spojených s nezodpovědnou konzumací alkoholu prokázala ve většině skutečností klesající či stagnující trendy. „Zejména trestná činnost a dopravní nehody pod vlivem alkoholu v uplynulých deseti letech významně poklesly, a to až o 50 %,“ říká Michael Fanta, analytik CETA. „Také ve zdravotnictví lze v některých aspektech pozorovat příznivý vývoj, což může být způsobeno významným pokrokem v léčení následků konzumace alkoholu, ale spolu s klesajícími trendy v ostatních socioekonomických oblastech mohou tyto skutečnosti indikovat také větší zodpovědnost českých spotřebitelů v konzumaci alkoholu, úspěchy systematické práce protidrogové politiky a prevenčních programů upozorňujících na negativní aspekty užívání alkoholu,“ dodává. Podle statistik Českého statistického úřadu objem konzumovaného alkoholu (měřený spotřebou čistého lihu) v ČR poklesl mezi roky 2008-2018 o 5,77 %.

Domácí spotřeba může být navíc silně ovlivněna také zahraniční poptávkou. Jen mezi roky 2012 a 2018 došlo k nárůstu počtu zahraničních turistů z 7,65 mil. ročně na 10,61 mil. (+ 39 %). Většina zahraničních turistů díky svým relativně vysokým mzdám disponuje v ČR vysokou kupní silou a alkohol je pro ně výrazně cenově dostupnější než doma. Téměř všechny národy, které ČR navštěvují nejčastěji, zároveň podle OECD vykazují nadprůměrnou spotřebu alkoholu (zejm. Německo, Francie, Spojené království či Rusko). Tento efekt je spojen s fenoménem „volného času a zábavy“, při němž tradičně dochází k vyšší spotřebě alkoholu. Statisticky očistit spotřebu alkoholu mezi zahraničními návštěvníky od té domácí je přitom velmi obtížné. Vedle běžného turismu navíc statistiky o domácí spotřebě navyšují přeshraniční nákupy alkoholu (především německými a rakouskými spotřebiteli), tranzitní jízdy zahraničních řidičů, letištní transfery cestujících a zahraniční pracovníci z východních zemí. tato spotřeba není nezanedbatelná.

Z dostupných statistik je spotřeba alkoholu v České republice v porovnání s ostatními státy světa nadprůměrně vysoká, což s sebou nese značné dodatečné náklady na zdravotnictví a řadu dalších negativních externalit. „Pro případnou regulaci spotřeby je ale třeba zvolit vhodnou úroveň a mix regulatorních nástrojů, které nenaruší přirozenou kontinuitu vývoje žádoucích trendů ve vztahu k alkoholu, ale zaměří se na ty nežádoucí. Za velmi problematické lze označit zejména užívání alkoholu mladistvými, dále nadměrné užívání alkoholu či nárazové nadužívání alkoholu, nikoliv jeho samotnou existenci,“ konstatuje Aleš Rod, ředitel výzkumu CETA. „Alkohol v jakémkoliv množství představuje riziko vzniku závislosti, charakter velmi rizikového užívání však zřejmě nemá 100 % případů spotřeby alkoholu. Při omezování negativních jevů užívání alkoholu je žádoucí směřovat prostředky hlavně na případy rizikového užívání alkoholu, a to zejména pokud se jedná o mladistvé. Uplatnění Paretova pravidla (80 % disponibilních zdrojů na 20 % nejzávažnějších jevů), třeba s upravenými poměrem, se zdá býti dobrým vstupem pro odbornou diskusi nad podobou efektivní závislostní politiky s jasně měřitelnými výsledky,“ vysvětluje.

Jak dokazují příklady severských států, přísná regulace alkoholového průmyslu je spojená nejen s významným nárůstem černého trhu a sofistikovanými způsoby pašování alkoholu, ale také s řadou lidskému zdraví nebezpečných jednání (např. binge drinking - nárazové pití). Vyjma systematické práce programů protidrogové politiky, také preventivní aktivity vykonávané soukromým sektorem, často ve spolupráci s vládními institucemi jako je Policie ČR nebo BESIP, mohou fungovat jako účinný nástroj při osvětě o důsledcích nezodpovědné konzumace alkoholu. Právě v rozvoji programů prevence a spolupráce lze hledat velký potenciál pro další kontinuální zlepšování situace v analyzované oblasti.

Nezodpovědnou konzumaci alkoholu a jeho negativní externality lze regulovat celou řadou nástrojů, jejichž účinnost je závislá především na kulturních zvyklostech a vzorcích chování obyvatel dané země. Možností je několik - od regulace reklamy přes zákonnou minimální cenu po daňové zatížení (cestou zvýšení spotřební daně), které je považováno za účinný nástroj ke snížení spotřeby alkoholu, omezení míst prodeje až po prevenci. Každá varianta má své pro a proti, Faktem je, že dostupnost alkoholu se z hlediska ceny zvýšila - zatímco v roce 2008 si mohl průměrný český spotřebitel za svou hrubou mzdu koupit 114 litrů tuzemského rumu, v roce 2017 si za svou mzdu mohl koupit 112 litrů (pokles kupní síly o 2 %), v roce 2008 si mohl průměrný spotřebitel za svou hrubou mzdu koupit 2516 lahvových piv, v roce 2017 si to bylo 2596 lahvových piv (nárůst kupní síly o 3 %) . Jak potvrdil zástupce Celní správy, i letos se daří předpis výnosu ze spotřební daně z alkoholu plnit.*

/tz/

Pracujete celý den vsedě u počítače? Pokud vám to způsobuje potíže, zkuste práci ve stoje! Je to jedna z variant, jak změnit polohu těla při dlouhodobé práci u počítače. Především je důležité nezapomínat na správné držení těla, abychom při práci nenamáhali naši krční páteř.

Ve stoje nemáme u normálního stolu počítač či laptop tak vysoko, abychom nasimulovali sed. Hlava je tak v hlubokém předklonu, a to je obrovská zátěž pro krční a hrudní páteř a také pro horní končetiny. Navíc při dlouhodobém stání, stejně jako při sezení, dochází ke zvýšenému zatížení některých svalových partií, např. šíjových svalů. Výrazně je přetížena i bederní páteř. „Pokud stojíme, je zátěž rovnoměrněji rozložena. Je však potřeba, aby se nejednalo o strnulý stoj (např. práce u linky), ale stoj prokládaný pohybem. Výhoda při práci ve stoje je, že pokud nestojíme dlouho, tak ve srovnání s prací vsedě můžeme pohybovat s dolními končetinami a například přešlapovat z nohy na nohu jako v rehabilitační metodě INFINITY method, kde můžeme nepřímo pohybovat celým tělem,“ říká MUDr. Michaela Tomanová.

Správná výška stolu

Správná výška stolu je závislá na výšce osoby, proto by bylo vhodné mít pracovní desku nastavitelnou. Její výška by poté měla odpovídat pokrčeným loktům s úhlem 90 stupňů s pažemi podél těla. Monitor by se měl nacházet v úrovni očí.

Ve stoji zapojujeme více svalů

Stání u počítače je fyzicky náročnější než sezení. Dochází k zapojování většího množství svalových skupin, a tím i k výraznější spotřebě energie. Člověk se tak může dříve vyčerpat. Proto je vhodné jednotlivé polohy raději střídat. Je také důležité mít správnou obuv umožňující pohyb nohy včetně prstů. Výhodné je stát na speciálních izolačních podložkách bez bot. Určitě je podstatné nestát v jedné strnulé pozici dlouhodobě, ale naopak neustále využívat volnost, kterou práce ve stoje nabízí.

Jak se k práci nejlépe postavit?

Samotný správný stoj je závislý na dobré souhře mnoha svalových skupin, které se do jeho výsledné podoby promítají. Chodidla musí rovnoměrně přenášet zatížení těla na podložku. Klouby dolních končetin nesmí být úplně propnuty, musí být v neutrální poloze nebo mírně pokrčeny. Pánev by měla být v přirozené poloze pod tělem a nesmíme ji vytáčet dozadu, ramena volná směřující do stran a dolů, hlava vzpřímená, brada volně od krku. Tuto pozici by bylo možné využít jen s obrazovkou počítače před obličejem, a byla by ergonomičtější a přínosnější, než poloha v sedě.

"Mnoho lidí tvrdí, že při práci ve stoje se můžeme více soustředit. Podle mého názoru je to ale individuální a záleží na každém, komu co lépe vyhovuje. Ve stoje se můžeme více pohybovat, a dokonce cvičit speciální cviky oproti práci v sedě,“ dodává MUDr.  Michaela Tomanová.*

/zr/

 

Díky pátému ročníku soutěže Do práce na kole ožije v květnu 25 českých a moravských měst. Tisíce lidí po celé republice tak nejen podpoří svou kondici i týmového ducha, ale především přispějí k lepší kvalitě života v místech, která se rozhodla připojit – a je jich opět víc. Dlouhodobý vliv akce na životní prostředí a udržitelný rozvoj ocenila kancelář Organizace spojených národů v České republice, která nad celou soutěží převzala záštitu.

 

PrahaBrnoOstravaPlzeňLiberecOlomoucÚstí nad LabemHradec KrálovéČeské BudějovicePardubiceZlínKarvináJihlavaPřerovJablonec nad NisouZnojmoUherské HradištěBřeclavNový JičínKopřivniceJindřichův HradecHraniceOtrokoviceŘíčanyNové Město nad Metují.

Tam všude šlápnou lidé v květnu do pedálů a budou soutěžit o hodnotné ceny v kategoriích pravidelnost, výkonnost, kreativita a cykloopatření. Firmy poskytující nejlepší podmínky zaměstnancům, kteří dojíždějí do práce na kole, se už tradičně utkají o titul cyklozaměstnavatel roku. Soutěž Do práce na kole pořádá pražská iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s koordinátory z jednotlivých měst.

Usednout za řídítka kola a užít si kouzlo z jízdy mohou všichni zaměstnanci ze zmíněných měst i okolních obcí. Zatímco v roce 2014 se do klání zapojilo 5768 účastníků z 912 firem a institucí, letos se díky nově zapojeným městům počty nejspíš vyšplhají výrazně výš. Zajistit si účast je jednoduché: stačí s kolegy sestavit 2–5členný tým a zaregistrovat se do konce dubna na stránce www.dopracenakole.net. Vyplatí se to udělat co nejdřív, protože do konce března je startovné o víc než 20 % levnější, navíc prvních 200 registrovaných dostane ve startovním balíčku kromě trička ještě speciální sportovní sluchátka od firmy TDK.

Kromě tradičních květnových akcí je pro účastníky na tento rok přichystána i celá řada novinek. Například díky speciální emisní kalkulačce se dozvědí, kolik škodlivých látek ušetří s každým ujetým kilometrem nebo jaký vliv má změna jejich dopravního chování na životní prostředí a zdraví.

Do práce na kole není jen o sportu a zábavě s kolegy. Prvotním cílem je přispět k tomu, aby se naše města proměnila v místa příjemnější a zdravější pro život a lidé se víc zamýšleli nad tím, jaký vliv má jejich každodenní dopravní chování na životní prostředí. Letos bychom rádi na tento aspekt celé akce víc upozornili,” konstatuje Lukáš Eršil, manažer kampaně ze sdružení Auto*Mat.

Otázku udržitelného rozvoje řeší i Organizace spojených národů. „Projekt Do práce na kole je výborný způsob, jak přitáhnout velké množství lidí k cyklodopravě, a skvěle zapadá do toho, co se nyní děje v OSN. Právě se tu totiž dokončuje proces přijetí nové agendy globálního rozvoje na období 2015–2030, která je založena právě na udržitelnosti. A bicykl je vlastně jejím symbolem: jezdí na bezuhlíkovou energii, zabere málo místa, prospívá zdraví, nehlučí, je bezemisní, takže celkově přispívá ke zlepšení kvality života, říká Michal Broža, ředitel Informačního centra OSN v Praze. Osvětu v oblasti udržitelného rozvoje pomáhají už několikátým rokem v rámci soutěže šířit také zástupci nizozemské, dánské a americké ambasády, kteří v dubnu a květnu navštěvují tiskové konference a další úvodní akce soutěže v zapojených městech, kde se s místními politiky a veřejností dělí o zkušenosti v oblasti šetrné mobility, které doposud udělaly jejich země.

Pražští soutěžící si kromě emisní kalkulačky budou moci vyzkoušet také novou aplikaci pro chytré telefony, která ve vteřině dokáže nejen nalézt nejvhodnější cyklotrasu, ale do soutěžního systému automaticky zaznamená najeté jízdy a kilometry.

Mottem nastávající kampaně je „Do práce na kole ve vší parádě“. Kromě toho, že kolo je ekologické a praktické, může být i stylové. Upnutý cyklodres totiž zdaleka není nutnou proprietou městského cyklisty. Na kole je přece možné vyrazit v jakémkoli oblečení, včetně obleku či šatů a bot s vysokými podpatky, a přitom vypadat elegantně. „Z tohoto důvodu jsme oslovili mnohé české designéry, kteří se ve své tvorbě věnují i cyklooblečení a cyklodoplňkům, a ti věnovali do soutěže některé ze svých parádních kousků,” prozrazuje Iva Nevečeřalová, koordinátorka lokálních partnerů. Cyklo designové modely značky Segrasegra a batohy od Braasi,  o které se bude i letos soutěžit, byly k vidění na módní cykloprojížďce a přehlíce na tiskové konferenci kampaně.

Kromě mnoha zajímavých cen, které lze vyhrát, získá každý účastník soutěže tradičně kvalitní designové triko z biobavlny od tiskárny OP Tiger. Lidem po celé republice je rozveze generální partner soutěže TNT Express. S radostí představujeme také nové národní partnery: letos se jimi staly firmy ABRA Software a TDK Imation Europe. Soutěž mediálně podpoří Česká televize.*

Více informací o soutěži, registraci, kategoriích a doprovodných akcí se dozvíte na www.dopracenakole.net.

/am/

 

 

 

 

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down