Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

STOP Hunger podporuje seniory

Angažovanost v sociální sféře a originalitu společenské odpovědnosti Sodexo, s. r. o., ocenila Francouzsko-česká obchodní komora titulem Společnost roku 2008. Její projekt STOP Hunger umožňuje léčebnám pro dlouhodobě nemocné (LDN), hospicům, denním stacionářům a dalším zařízením v krajích získávat...

Angažovanost v sociální sféře a originalitu společenské odpovědnosti Sodexo, s. r. o., ocenila Francouzsko-česká obchodní komora titulem Společnost roku 2008. Její projekt STOP Hunger umožňuje léčebnám pro dlouhodobě nemocné (LDN), hospicům, denním stacionářům a dalším zařízením v krajích získávat finanční a potravinové dary, pomoc dobrovolníků nebo odbornou výpomoc.

STOP Hunger v minulém roce finančně obdaroval 10 LDN, uspořádal čtyři dobrovolnické dny, benefiční ples a finanční sbírku. Letos k nim přibyly LDN v Kroměříži, Litoměřicích, Ostravě, Zlíně a Roudnici nad Labem. Každé z těchto zařízení obdrželo 100 tisíc korun na nákup nového zařízení, lůžek apod. V průběhu července se plánují dobrovolnické dny pro seniory v Liberci v rámci Global Games 2009, světových her mentálně handicapovaných sportovců a v LDN v Ústí nad Labem.

„Základním předpokladem celkového zlepšení postavení seniorů v České republice je změna postoje společnosti k této skupině obyvatel jako celku. To je však běh na velmi dlouhou trať. Snaha o prodlužování aktivního stáří a proaktivní řešení problémů souvisejících se zvyšující se průměrnou délkou života jsou přitom znakem zdravé, fungující společnosti. Proto jsme si pro program STOP Hunger zvolili podporu seniorů,“ říká Karel Pelán, ředitel pro rozvoj společnosti Sodexo.

Program se v ČR soustřeďuje na čtyři pilíře pomoci – dobrovolnictví, finanční a potravinové dárcovství, sdílení know-how. V průběhu dobrovolnických dnů zaměstnanci společnosti ve vybraných LDN tráví se seniory volný čas například výtvarnou činností, povídají si s nimi a dělají jim společnost. LDN, domovy důchodců, hospice a denní stacionáře dostávají finanční dary na nákup zařízení, potravin a služeb pro pacienty a klienty. V roce 2008 dosáhla tato pomoc jeden milion korun. Zároveň se organizují peněžní sbírky za podpory partnerů, klientů a široké veřejnosti.

Společnost dodává do partnerských zařízení také potraviny, džusy a pokrmy, které připraví opět sami zaměstnanci. Sdílení know-how z oblasti výživy a stravování se uskutečňuje prostřednictvím financování odborných přednášek určených cílovým skupinám.

„STOP Hunger vznikl v roce 1996 ve Spojených státech a od té doby celosvětově přispívá k řešení společensky významných problémů. Zkvalitnění života seniorů se věnujeme na základě vyhodnocení potřeb této skupiny obyvatel, které považujeme za akutní. Podporu nabízíme ve všech krajích,“ zdůrazňuje Karel Pelán.

Pokud se některý kraj chce přidat k programu STOP Hunger a získat potřebnou podporu, měl by se zaregistrovat na stránkách www.stophunger.cz.

/sk/

Návrh EK: Evropský rok dobrovolné činnosti 2011

V Evropské unii se na dobrovolné činnosti podílejí miliony občanů. Lidé všech věkových skupin přispívají k životu společenství tím, že investují část svého volného času do práce v organizacích občanské společnosti, klubech mládeže, v nemocnicích, ve školách, sportovních klubech atd. Evropská komise (EK) nedávno navrhla, aby rok 2011 byl Evropským rokem dobrovolné činnosti.

Rada a Evropský parlament by měly návrh schválit počátkem příštího roku. Komise očekává, že to povede k rozšíření dobrovolné činnosti a že se zdůrazní spojitost mezi dobrovolnou angažovaností na místní úrovni a jejím významem v širším evropském kontextu. Na přípravné akce, které by měly začít již v roce 2010, chce vyčlenit šest milionů eur. Navrhované činnosti by se měly zaměřit na komunikaci a zvyšování povědomí na základě konferencí, seminářů, výměny zkušeností a publikací. Podobné aktivity by se měly v členských státech uskutečňovat prostřednictvím národních koordinačních struktur.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *