STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem

Dne 18. října 2017 se uskutečnila celostátní konference STOP šikaně ve škole – nový souboj s nešvarem, pod vedením společnosti Seminaria. Na konferenci určené zejména pro vedení škol, výchovné poradce a metodiky prevence vystoupili přední odborníci zabývající se tématem šikany na úrovni právních povinností i praktických doporučení.

Šikana je na půdě školství v různých podobách a úrovních velmi žhavým tématem. Jako opakované agresivní chování s cílem poškodit a ublížit jiné osobě se objevuje takřka v každé škole a pedagogové, a zvláště vedení škol, musí na tuto situaci umět reagovat. Společnost Seminaria si na svou konferenci přizvala ředitele odboru legislativy MŠMT Vítězslava Němčáka, který se věnoval právnímu doporučení pro prevenci a řešení šikany ze strany MŠMT a zároveň uvedl příklady šikanózního chování, které následně rozebral právě z právního pohledu.

Aktuálním tématem je šikana učitele, která může vzniknout z obyčejné situace, kdy žák nechce učiteli poskytnout žákovskou knížku a odmítá si nechat napsat poznámku. Ve většině případů vzniká šikana učitele již z obyčejné šikany mezi žáky. Šikaně učitele tak lze zamezit jejím včasným odhalením.

V dnešní moderní době je však nedílnou součástí problému také kyberšikana, která je přenesením jednání z reality do virtuálního kyberprostoru. Jiří Palyza se zaměřil na chování dětí a mládeže na sociálních sítích, zejména těch obrázkových a upozornil na nejčastější problémy, které na nich vznikají.

Cílem konference bylo přiblížit účastníkům aktuální problematiku šikany, seznámit je s novelou školského zákona k ochraně pedagogických pracovníků, představit síť organizací, které nabízí dílčí metodickou pomoc i preventivní programy, upozornit na rizika kyberšikany a připomenout trestněprávní odpovědnost všech zainteresovaných stran.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz.

Komentáře ke článku 3

  • Angelina

    Excellent! This one is breath taking, really superb summarization and perfect charm. So you’ve got a lovely little blog supporting your life style, you’re posting often, and you’ve found a wisdom of balance between being too domestic and too controversial for your topics.See here to buy essays. I will wait for your upcoming blogs, I’ll try to get the hang of it!

  • AnkitSaini

    It is well defined for the every type of game lover who have little bit interest in the spades and with the important knowledge you can know most of the advanced option which really works in every situations.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *