Stop sociálnímu vyloučení v evropském kontextu

Od 1. ledna roku 2003 se uskutečňuje ve spolupráci čtyř organizací - Informačního centra neziskových organizací (hlavní partner), SKOK (sdružující poskytovatele sociálních služeb z řad nevládních neziskových organizací), Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti MEPCO (dceřiná společnost...

Od 1. ledna roku 2003 se uskutečňuje ve spolupráci čtyř organizací – Informačního centra neziskových organizací (hlavní partner), SKOK (sdružující poskytovatele sociálních služeb z řad nevládních neziskových organizací), Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti MEPCO (dceřiná společnost Svazu měst a obcí) – projekt Stop sociálnímu vyloučení, který si klade za cíl šířit myšlenky Evropské strategie sociálního začleňování v ČR.

V rámci projektu se aktéři v oblasti sociálního začleňování seznamují nejen s evropským kontextem a významem tohoto úsilí a evropskými a národními aktivitami, ale i s příklady z praxe apod. Mají možnost získat vysvětlení nových a někdy obtížně srozumitelných pojmů, jako je například metoda otevřené koordinace a dalších. Projekt rovněž usiluje o to, aby se osoby, kterých se problém chudoby bezprostředně dotýká, zapojily do rozhodovacích procesů, přípravy sociální politiky k řešení obtížné situace. Podporuje také spolupráci mezi veřejnou správou a neziskovými organizacemi v této oblasti. Letos v únoru se uskutečnila celostátní konference Sociální služby jako nástroj sociálního začleňování, které se vedle zástupců neziskových organizací zúčastnila řada zástupců obcí (až 19 % všech účastníků).

CD-ROM, který obsahuje základní informace o problematice sociálního začleňování včetně důležitých dokumentů, vyjde v průběhu května a bude distribuován krajům a obcím. Tematické semináře – opět pro kraje a obce – se uskuteční od letošního června do února příštího roku.

Realizace projektu Stop sociálnímu vyloučení s celkovým rozpočtem zhruba 76 tisíc eur by měla skončit v červnu roku 2006.

Informační materiály a aktuality o oblasti sociálního začleňování jsou k dispozici mj. na www.mepco.cz pod heslem Stop sociálnímu vyloučení a na www.ngo-eu.cz.

MEPCO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *