01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Systém řízení finanční správy majetku: Dobré know-how (i) pro volby

Řádná péče o veřejný majetek v ČR stále zůstává jen snem voličů. Jaký účelný systém je možné zavést do měst a obcí? A co zkusit se přitom opřít o dobrou praxi čestného byznysu a využít ji v činnosti obcí a měst?

Svým know-how v oblasti řízení správy majetku se netajím a rád je zájemcům sdělím. Pokud mě totiž města a obce, firmy i jednotlivci kopírují, řídím se čínským příslovím »Jen dobré věci jsou kopírovány, takže je to čest být kopírován«.

Systematická péče o veřejný majetek, kterou ve spolupráci s radnicemi zavádíme, vychází z dobré praxe čestného byznysu. Dobrý byznys většina lidí v politice nemá takříkajíc pod kůží. Vychováni socialismem se mnozí z nás k veřejnému majetku dosud chovají příšerně. Dlouhá léta prosazuji takový systém, aby podle něho veřejná správa nebudovala majetku více, než si může dovolit. A aby pro svůj majetek, který již má vybudovaný, zodpovědně zajišťovala finance na jeho obnovu a modernizaci. Systém jednoduchý, funkční a praktický.

ROZHODNÉ SLOVO MUSÍ ŘÍCI ZASTUPITELSTVO

Prvním krokem k takovému systému je to, že jej zavede zastupitelstvo města. Město tím zaujme systematicky zodpovědný přístup k majetku města, zajistí finance i proces řízené systematické obnovy majetku města. Pokud město systém přijme, důsledně jej začne uplatňovat a udrží-li ho funkční, zabrání tím chátrání vlastního majetku, a to jak majetku již vybudovaného, tak toho, který bude vytvořen teprve v budoucnu.

Sen? Nikoliv! To už je ověřená praxe. Prvním městem, v němž jsem tento systém zavedl, je Lanškroun. Systém je dále připraven k aplikaci ve Františkových Lázních, Benešově, Žamberku i v dalších městech.

Majetkem se přitom zde rozumí dlouhodobý hmotný majetek (dále jen majetek), který se používá delší dobu a postupně se opotřebovává. Jde o majetek typu staveb, který je plně v moci města a jehož obnovu město zajišťuje prostřednictvím svého rozpočtu. Naopak nejedná se o majetek typu pozemků a jiného majetku neodepisovaného, majetku movitého apod.

Vymezení majetku uvádí Plán obnovy majetku města včetně příloh.

Podstatou systému řízení správy majetku je zajištění propojení finančních toků s aktivy. Podstatou řešení je přímé propojení účetního výkazu zisků a ztrát (výsledovky) s rozpočtem města (finančním výkazem příjmů a výdajů). Tímto propojením město zajistí ve veřejné správě chybějící vazbu mezi financemi a majetkem města. Při zavádění systému musí konsolidace majetku města proběhnout tak, aby finance města byly účelně a efektivně využívány na obnovu správného, tedy pro město potřebného majetku.

HODNOCENÍ MAJETKU BĚHEM JEHO KONSOLIDACE

Při konsolidaci majetku města je majetek hodnocen z těchto hledisek:

STAV - stav majetku,

STRATEGICKÉ HODNOCENÍ - potřebnost majetku pro město (potažmo pro občany města),

ÚSPORY - priorita realizace obnovy se zohledněním možnosti provozních úspor.

Zajištění financí. Zohledněny jsou finanční možnosti města a proces cash flow tak, aby docházelo k systematické tvorbě financí a jejich užití na obnovu majetku města a byla zajištěna plánovitá obnova majetku města a tím finančně zajištěn bezvadný stav majetku města. Preventivně je tím zabráněno chátrání majetku do budoucna, a to také majetku nově vytvořeného. Výstupem procesu je navržený Statut fondu obnovy majetku města. Fond obnovy majetku města představuje finanční možnosti města, které mohou být zapojené do rozpočtu ke krytí výdajů podle Plánu obnovy majetku města.

SYSTÉM S SEBOU PŘINÁŠÍ ŘADU PRAKTICKÝCH VÝHOD

Vybrané výhody navrženého systému financování obnovy majetku města jsou:

včasná příprava projektů a její finanční zajištění;

zajištění financí na projektovou dokumentaci;

dostatek zdrojů na spolufinancování projektů z Evropské unie;

tvorba zdrojů na větší investice do dosavadního majetku a na jeho inovace;

průběžná modernizace majetku;

finanční krytí z Fondu obnovy majetku lze kombinovat s jinými zdroji - z rozpočtu města i dalších zdrojů (tzv. vícezdrojové financování);

město se nedostane do situace, že by mělo vybudováno příliš mnoho majetku, který by nedokázalo finančně zajistit (vyjma provozu).

ODBORNÉ MAJETKOVÉ ODBORY RADNIC: TAM VŠE ZAČÍNÁ A TAM MŮŽE VŠE I SKONČIT

To, s čím se v praxi setkávám při aplikaci systému, není neochota volených zástupců, na kterou žehrají úředníci, ale právě nedostatek profesionálního plánování a řízení majetku z odborných majetkových útvarů. Nejasnou zodpovědností za majetek města to začíná a chátráním majetku a chaotickým řízením nákupů, prodejů a rekonstrukcí majetku města končí. Tyto odbory či oddělení nebo pouze jednotlivci totiž »mají tolik práce«, že jim »nezbývá čas na řízení obnovy majetku města«, o jeho konsolidaci ani nemluvě.

Nakonec však lze říci, že tento systém je možné prakticky zavést do samosprávy už během tří měsíců až půl roku (čím menší město, tím zpravidla rychleji).

Předpokladem zavedení systému je zastupitelstvem schválený Statut obnovy majetku města a Plán obnovy majetku města a důsledná aktualizace Plánu obnovy majetku města ve vazbě na finance (rozpočet) a řízení cash flow finančního krytí obnovy. Systém řízení správy majetku města je sexy téma pro každého, kdo chce zodpovědnou péči o majetek a je rozhodnut neplýtvat penězi na majetek pro samosprávu nepotřebný.

LUDĚK TESAŘ

www.ciryfinance.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down