TECHNICKOEKONOMICKÁ STUDIE (STUDIE PROVEDITELNOSTI)

Metodika předběžné analýzy projektů se uplatňuje v tzv. předinvestiční (přípravné) fázi vývojového cyklu projektu, popsaného v předcházející části. Obecně předinvestiční fáze zahrnuje následující tři základní kroky: [*] Identifikaci možných projektů, resp. variant, s jejich předběžným vyhodnocením...

Metodika předběžné analýzy projektů se uplatňuje v tzv. předinvestiční (přípravné) fázi vývojového cyklu projektu, popsaného v předcházející části. Obecně předinvestiční fáze zahrnuje následující tři základní kroky:

[*] Identifikaci možných projektů, resp. variant, s jejich předběžným vyhodnocením a porovnáním v dokumentu, nazývaném studie (investiční) příležitosti (opportunity study).

[*] Předběžný výběr projektu nebo varianty (variant) s cílem jejich prezentace potenciálním investorům. Odpovídající dokument, předběžná studie proveditelnosti (pre-feasibility study) již zahrnuje potřebné technickoekonomické informace ve struktuře pozdější vlastní technickoekonomické studie (studie proveditelnosti), avšak v jednodušší, a tedy i levnější formě.

První dva kroky mohou být v předinvestiční fázi zastoupeny v různé míře. Závisí to zejména na množině potenciálních projektů a na míře jejich vzájemné nezávislosti vzhledem k tomu, že možné projekty si obvykle konkurují na společných zdrojích (materiálových, přírodních, finančních, lidských apod.), případně na vlivu soukromých subjektů nebo státu na rozhodování.

[*] Přípravu vybraného, daného projektu. Ta je podrobně zdokumentována v materiálu zvaném technickoekonomická studie, resp. studie proveditelnosti (feasibility study). Samotná technickoekonomická studie se zabývá veškerými technickými, ekonomickými, organizačními a plánovacími aspekty projektu. Tyto aspekty jsou zpracovávány ve zvláštních částech studie, jejíž struktura odpovídá logice návrhu a posuzování jakéhokoliv investičního záměru. Je pouze otázkou konkrétního případu, do jaké míry podrobnosti je třeba se jednotlivými aspekty zabývat.

Pro ilustraci lze uvést alespoň orientační názvy základních částí studie proveditelnosti podle metodiky UNIDO (viz tab. 2).

Finanční, resp. ekonomická analýza tvoří tedy závěr studie a lze říci, že zpracovává data, která jsou výstupem částí předcházejících. Naopak, tato analýza může být zdrojem určité zpětnovazební informace pro předcházející oblasti přípravy projektu, a může tak mít vliv na rozhodování o případných alternativách.

Tab. 2 Základní struktura studie proveditelnosti

1. Souhrnný přehled výsledků

2. Zdůvodnění a základní idea projektu

3. Analýza trhu a obchodní strategie

4. Hmotné vstupy a jejich dodávky

5. Lokalizace a prostředí

6. Technický projekt

7. Organizace a režijní náklady projektu

8. Potřebné lidské zdroje

9. Časový plán realizace a rozpočet

10. Finanční a ekonomická analýza

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *