Technologie FN NANO jsou bezpečné a účinné

Moderní technologie pro boj s pandemií představila na tiskové konferenci společnost Advanced Materials-JTJ, s. r. o., a dceřiná společnost FN-NANO s. r. o.  

Současná situace se od minulé pandemie, která tu byla před 100 lety, výrazně odlišuje, ale výsledek je stejný: umírají lidé. Přestože nyní máme k dispozici špičkové technologie 21. století, stále používáme technologie století minulého, zaznělo na TK. Problém je i v českých zákonech, které jako pilíře prevence používají pouze hygienu, osvětu, deratizaci a očkování.

Využití moderních technologií pro ochranu zdraví našich obyvatel prostě zákon ani nezná.

Po státních institucích ZUOVA, SZÚ také americká University of Nevada potvrdila vysokou účinnost technologie FN NANO® proti virům. Jako jedna z mála na světě, která umí provádět testy na lidský koronavirus, potvrdila deaktivaci do 10 minut bez použití dezinfekcí, ozónu, jedovatých chemických látek nebo tvrdého UV záření.

Výhody technologie:

  • Trvalá antibakteriální a antivirová funkce
  • Vytváří sanitární a bezpečné prostředí
  • Neomezuje nás v žádné činnosti – umožňuje nepřerušený provoz i při pandemiích
  • Nekontaminuje prostředí naopak ho čistí

 

FN NAN0® odbourává ozón s účinností přes 40 procent při kontaktu vzduchu s aktivní plochou. Tato vlastnost dělá z ošetřeného povrchu ideální nástroj pro rychlé odbourání nebezpečného ozónu po využití ozonizátoru, je rovněž využitelná při odbourávání nebezpečných emisí z dopravy tvořící přízemní ozón.

Společnost vytvořila ve svých kancelářích vzorovou ukázku užití různých moderních technologií, které se vzájemně doplňují a vyvářejí bezpečnější a čistší prostředí (SIP).

„Takto ošetřené prostory by se měly stát novým standardem bezpečí všude uvnitř budov, a to především ve školských a zdravotnických zařízeních. Vzhledem k současnému způsobu života lze i do budoucna předpokládat, že přijdou i jiné typy přírodních, či syntetických virů schopných způsobit epidemie či pandemie, a proto je nutno se proti nim naučit účinně a efektivně bránit. S tímto systémem opatření není nutno zavírat školy, restaurace, kulturu, omezovat podnikání,“ uvedl na tiskové konferenci Ing. Jan Procházka, Ph.D., ze společnosti Advanced Materials a jednatel společnosti FN-NANO. Jak dodal, cesta do normálu vede přes Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb. a vytvoření vyššího standardu bezpečí uvnitř budov – Systému integrované prevence (SIP) jehož páteří je fotokatalytická technologie FN NANO®.

Můžeme se účinně a efektivně chránit

Bez využití moderních technologií nemusíme příští pandemie zvládnout. Povrch vnitřních stěn interiérů budov je možno přeměnit s pomocí FN NANO® nátěrů v účinnou, nízkonákladovou, bezhlučnou a prakticky bezúdržbovou čističku vzduchu, která ke svému provozu potřebuje trochu světelné energie, jenž nás ochrání před útoky virů a bakterií, a to jak přirozených, tak uměle vyrobených.

Ošetření technologií FN-NANO se hodí zejména do prostor, v nichž pobývá více lidi pospolu – tedy školy, mateřské školy, veřejné budovy, kanceláře, ale i nemocnice, restaurací a další. Lze je využít též na fasády domů, ošetření budov, soch a dalších předmětů.

Fotokatalytické nátěry FN NANO® slouží lidem po celém světě.

/ev/*