Trendy v udržitelném stavitelství představí dvě on-line konference BOLD FUTURE. První bude už 27. dubna

Do českého prostředí přichází sílící světový trend - udržitelné stavitelství. Nová výstavba se začíná koncipovat v širších souvislostech, klade se důraz na chytré umisťování budov do území a k lokálním podmínkám se přistupuje citlivěji. Očekávání a nároky na stavební projekty se v souvislosti s transformující se společností, proměnou ekonomiky, novými technologiemi a environmentální krizí dramaticky mění a udržitelnost se stává základním předpokladem, nikoliv mimořádností.

Aktuální trendy v udržitelném stavitelství představí zástupcům územních samospráv, odborníkům z architektury i developmentu a všem dalším zájemcům cyklus webinářů pořádaný expertní skupinou Frank Bold v rámci série BOLD FUTURE. Nabízí inspirativní vize i praktické case studies týkající se územního plánování, rozvoje měst a developmentu.

První dvě on-line konference z cyklu BOLD FUTURE: Směle o budoucnosti udržitelného stavitelství – vize, trendy, case studies se uskuteční 27. dubna a 11. května vždy ve dvouhodinových blocích od 10:00 a od 12:30.

Divácká účast a registrace je zdarma na adrese: http://bit.ly/boldfuture. Časopis Moderní obec je mediálním partnerem obou on-line konferencí.

Podrobný program na úterý 27. dubna najdete níže, program na 11. května se připravuje.

27.4. DOPOLEDNÍ BLOK 10:00 až 12:00

10:00 – Zahájení a úvod dopoledního bloku moderátorem

10:05 – Ing. Stanislav Kutáček, Ph.D. (Frank Bold Advokáti): Udržitelné stavitelství v širším kontextu

10:20 – Ing. Vít Zeman (náměstek primátorky Jihlavy): Udržitelná správa měst a urbánní ekonomika

10:55 – Mgr. Jiří Vozák (Frank Bold Advokáti): Nový stavební zákon a jeho implikace pro udržitelné stavitelství a úspory energie

11:30 – B. Arch. Peter Bednár (Jakub Cígler Architekti): Význam zahuštěné výstavby, motivace k projektování a inspirace

12:00 – 12:30 PŘESTÁVKA

27.4. ODPOLEDNÍ BLOK 12:30 až 14:30

12:30 – Úvod odpoledního bloku moderátorem

12:35 – Ing. Jiří Vítek (JV projekt VH): Modrozelená infrastruktura je systém

13:05 – Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D. (Nadace Partnerství): Tepelný ostrov ve městech

13:35 – Ing. Eva Jeníková, Ing. Jana Pyšková (Iniciativní skupina pro udržitelnost ČAKA): Cesta k udržitelnosti založená na principech krajinářské architektury

14:00 – Ing. Tomáš Vanický (Centrum pasivního domu): Metoda Design, Build and Perform

*

/zr/

 

Napsat komentář