Uklízíme po celý rok

Uklízíme po celý rok Satalice, východní část Prahy, připadly v osmnáctém století hejtmanství karlínskému a měly něco ke třem stům obyvatel. Nyní zde žije 1322 obyvatel a jejich počet se po výstavbě nových domků zcela jistě zvýší. Starosta místního úřadu Vojtěch Vaňhara se spolu s občany stará mj. i...

Uklízíme po celý rok

Satalice, východní část Prahy, připadly v osmnáctém století hejtmanství karlínskému a měly něco ke třem stům obyvatel. Nyní zde žije 1322 obyvatel a jejich počet se po výstavbě nových domků zcela jistě zvýší. Starosta místního úřadu Vojtěch Vaňhara se spolu s občany stará mj. i o to, aby ulice a chodníky byly neustále čisté

[*] S přicházejícím jarem následují úklidové práce. Jak probíhají u vás?

Jarní úklid je u nás nezbytný. Tím nechci říct, že je to jediná očista. Uklízíme neustále, po celý rok je co dělat. V zimě nám pomáhá udržovat komunikace firma VIN AGRO, s. r. o., z Vinoře, která má traktory, pluhy i posypový písek. Od jara projedou jednou týdně hlavní ulicí kropicí auta. Tuto akci zajišťuje technická správa komunikací hl. m. Prahy a je plně hrazena magistrátem.

[*] Jak situaci řešíte, když jednotýdenní kropení, a to pouze „hlavních“ silnic, nestačí?

Pak nastupují dobrovolní hasiči, kteří mají kropicí zařízení, a v případě potřeby spláchnou z ulic špínu a prach. Spolupráce s nimi je již po několik let skvělá. Máme zde jednak dobrovolné hasiče, ale i jednu pobočku – stanici pražského Záchranného hasičského sboru. S oběma sbory vycházíme na výbornou.

[*] A co domovní odpad – popelnice, nepovaluje se u nich nějaký ten nadbytečný odpad?

Určitě ne. Lidé mají popelnice většinou uklizené uvnitř domků. Jejich svoz zajišťuje Městská část Prahy 9 pravidelně jednou týdně firmou .A.S.A., s. r. o., a tuto službu hradí občané.

[*] Zdá se, že s přetékajícími popelnicemi či odpadkovými koši tedy nemáte žádné potíže?

Situace s odpadkovými koši nás v současné době velmi znepokojuje. Bývalý starosta se snažil o to, abychom tu měli čisto, a pořídil na třicet velkých odpadkových košů. Satalice se totiž vždycky pyšnily čistotou! A tak dobře míněná služba pro lidi – myslím tím právě tyto pouliční koše – se pro nás stala trápením. Jak se říká, upletli jsme si na sebe bič. Odvoz odpadu z těchto košů si zajišťujeme sami. Vyvážíme je jednou týdně na naši skládku, která je oplocena a je umístěna v těsné blízkosti lesoparku – obory. Bohužel během každé soboty a neděle „projíždějící auta“ zaplní koše igelitovými pytli s různým odpadem. Jsou to převážně chataři, ale i cizinci. Snad je to dáno také tím, že v některých malých vesnicích ještě zdaleka není vyřešen problém s odpadem. Místo do lesa či do škarpy – šup do našeho koše. Z hlediska ekologie je to sice lepší, ale pak uklízíme sami.

[*] Co míníte slovem „sami“? Neříkejte, že starosta chodí a…

Skoro. Na podobné práce máme sice čtyři zaměstnance, ale ti mají práce až nad hlavu. Traktorem či multikárou se snaží odvézt veškerý odpad, tedy i z košů, na vyhrazenou skládku v ohradě.

[*] Vaše „skládka v ohradě“ asi také není zrovna nejlepší řešení?

Určitě ne. A ekologické teprve ne. Jedná se o dlouhodobě zavedenou skládku, kde se hromadí netříděný odpad a dvakrát do roka zajišťujeme jeho odvoz. Na to má obec v rozpočtu 250 000 korun ročně, což už nestačí. S plánovanou výstavbou rodinných domků v této oblasti obory bude nutné „naši skládku“ zcela zlikvidovat.

Uvažujeme o dvou velkokapacitních kontejnerech, které bychom měli „nasmlouvané“ s konkrétní firmou a jednou týdně by tato firma zařídila jejich výměnu. Finanční částka za jeden odvoz těchto kontejnerů se pohybuje kolem dvou a půl tisíce korun. Vyčleněná částka 250 000 korun na tuto likvidaci odpadů by vystačila, ale pouze do doby, než se tyto služby zdraží.

[*] Nemáte strach, že jeden kontejner může zaplnit nějaká firma, která v nestřeženém okamžiku svrhne z auta třeba celou fůru stavebního odpadu?

Chtěli bychom mít kontejnery pouze pro naše lidi, a to na určeném a zároveň hlídaném místě.

[*] A stávající kontejnery na tříděný odpad?

O odvoz tohoto odpadu je postaráno firmou .A.S.A., s. r. o., a je plně hrazen z prostředků Magistrátu hl. m. Prahy.

[*] Kdo ještě uklízí ulice? Fungují u vás také brigády občanů?

Kromě zmíněných služeb pomáhají také skupiny lidí, které nám přiřadí Městská část Prahy 9. Jsou to většinou lidé bez zaměstnání. Musím uznat, že tyto skupiny pracují dobře.

Brigády občanů plně nahradila škola a skauti. Zaslouží si pochvalu za loňskou pomoc přírodě. Právě škola zajistila úklid veškerého spadaného listí ve třech kaštanových alejích. Jediný recept na klíněnku jírovcovou je totiž likvidace listí. Děti poctivě vyhrabaly všechno staré listí, daly ho do pytlů a zajistily jejich převoz na státem určené místo.

[*] V Satalicích se nacházejí i větší firmy – Dřevařské závody či Český plyn, sponzorují jarní úklidy finančně, nebo se na nich také osobně podílejí?

Ani ne. Dříve Český plyn sponzoroval spotřebu vody na naše fotbalové hřiště, ale i to skončilo. Rozhodně se nejednalo o úklid.

[*] Zajišťujete pro občany také velkokapacitní kontejnery, například na likvidaci různých vyřazených věcí z domácností?

Zhruba dvakrát za měsíc – vždy v nějaké části Satalic – necháme přistavit kontejner na směsný odpad. Lidé se o jeho umístění dozvědí z našeho místního časopisu. Bohužel se stává, že i tyto kontejnery jsou zaplněny firemními velkými odpady dříve, než se lidé stačí rozhlédnout. Kontejnery odváží firma SKOBLA, odvoz hradí magistrát.

[*] Velkou „bolestí“ všech starostů jsou zcela jistě černé skládky, jakým způsobem řešíte jejich likvidaci?

K Satalicím patří četné polnosti a právě na nich nacházíme vyprázdněné celé „náklaďáky“. Odvoz stojí peníze – a ty většinou nejsou. Letos jsme dostali od Magistrátu hl. m. Prahy na odvoz černých skládek 60 000 korun, takže se nám některé černé skládky podařilo zrušit. Někdy si pomáháme svépomocí. Zkrátka, je to práce pořád dokola.

[*] A vraky aut?

Stalo se nám pouze jednou, že jsme našli „zaparkované auto“, které lidé postupně rozebrali. Hledali jsme tedy jeho původního majitele. Ten se sice našel, ale auto prý prodal. Po určité lhůtě nám s odvozem pomohli hasiči, auto přišlo do sběru. To však následovalo až po zákonné lhůtě a za spolupráce s dopravním inspektorátem policie.

[*] Satalice se pyšní bohatou zelení, jak o ni pečujete?

Satalicko-vinořská obora byla zřízena v barokním stylu a dodnes je překrásná. Přístup do ní je neomezený, ale má vlastní návštěvní řád. Zatím se nám nestalo, že by nám lidé házeli do obory odpad. A pokud spadne přes cestu v oboře strom, v souladu s plánem o ochraně památkové zeleně ho pouze přeřízneme a odstraníme z cesty. Lesopark si tak vytváří svoji vlastní biosféru. Žijí zde například velmi vzácní brouci.

[*] Snažíte se udržet letitou vzrostlou oboru, ale i ta byla trochu ohrožena jednou variantou výstavby silnice dálničního typu. . .

S tím jsme nikdy nesouhlasili, ale podotýkám, že jde pouze o jednu z možných alternativ. Na mapě, která představuje studii vlivu stavby na životní prostředí, je tato varianta znázorněna. Jedná se o vnější pražský okruh mezi Satalicemi a Březiněvsí a děsí nás představa, že by část dálnice vedla středem obory. Další varianty výstavby dálnice se nabízejí přemostěním přes oboru či vytvořením tunelu. I to je špatné řešení pro zvěř žijící v tomto krásném lesoparku.

Monika Kábová

FOTO AUTORka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *