01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Úřad vlády podporuje elektronické vzdělávání o EU

V dubnu zahájil Institut státní správy Úřadu vlády ČR provoz e-learningového portálu, který má prohloubit a aktualizovat znalosti zaměstnanců správních úřadů na všech úrovních o postavení naší země v rámci EU.

Vzdělávací obsah kursu Minimum o Evropské unii se uskutečnil v souladu s usnesením vlády ČR č. 965/2003 ke Strategii přípravy zaměstnanců ve správních úřadech v souvislosti se vstupem ČR do EU. Realizátorem a odborným garantem projektu je oddělení IT Education Services společnosti IBM ČR. Konkurs na hlavní autory IBM kursu vyhráli zkušení lektoři s kvalifikací pro školení v záležitostech EU, absolventi programu "Training in European Affairs" v rámci programu Phare a následně účastníci programu Phare Twinning Light "Effective EU Training".

Děvet lekcí

Modul Minimum o EU je rozdělen do devíti lekcí (historie evropské integrace, instituce EU a rozhodovací procesy, právo, vnitřní trh, hospodářská a měnová unie, společné a koordinované politiky apod.), které jsou ekvivalentem osmi hodin prezenční výuky.

Součástí e-learningového programu jsou některé podpůrné materiály, především rejstřík více než osmdesáti pojmů z oblasti EU a odkazy na webové prezentace (například institucí EU) související s konkrétním tématem.

Samostatný elektronický kurs Studijní průvodce pak poskytuje podrobné informace o výhodách e-learningového vzdělávání, organizaci studia, doporučených postupech a další rady a tipy pro práci studentů v systému. Forma e-learningu umožňuje studentovi pracovat s učebními materiály v elektronické podobě kdykoli během dne a znalosti si ověřovat průběžně prostřednictvím dílčích autotestů k jednotlivým lekcím. Studium trvá čtyři týdny. Kurs student zakončí závěrečným testem s možností jednoho opravného provedení. O absolvování kursu obdrží klasický tištěný certifikát.

Kdo hradí studium

Všechny funkce e-learningového portálu jsou dostupné prostřednictvím webového prohlížeče (Microsoft Internet Explorer verze 5.5 a vyšší) - pro studenty i pro administrátory, řídící pracovníky či jiné organizátory výuky.

To například umožňuje pracovníkům vysílající organizace sledovat průběh studia jejích zaměstnanců nebo analyzovat studijní výsledky jednotlivých skupin, případně podle těchto analýz upravovat celý systém. Studium e-learningového kursu hradí účastníkům Úřad vlády ČR. V období po vstupu ČR do EU poskytuje společnost IBM dlouhodobý bezplatný přístup studentům - absolventům do vzdělávacího portálu i po ukončení studia. V kombinaci s průběžně aktualizovanými informacemi v kursech a možností přímého přístupu na servery spravované institucemi EU každý uživatel portálu může používat informace z prostředí EU ke své každodenní činnosti. K letošnímu září využívá přístup do systému Úřadu vlády ČR 1800 pracovníků z více než třiceti správních úřadů, studijní program Minimum o EU umístěný ve vzdělávacím systému České správy sociálního zabezpečení má k dispozici více než 7000 pracovníků.

Další vzdělávání

Jak podotýká RNDr. Jana Pradlová, CSc., manažerka e-learningových projektů společnosti IBM ČR, připravilo oddělení IT Education Services s ohledem na potřebu vzdělávání úředníků v naší zemi zapojujících se do práce ve strukturách EU, nebo nově nastupujících pracovníků na úřady, řadu dalších vzdělávacích programů elektronického distančního vzdělávání. Jsou to většinou specializovaná témata v problematice EU (například strukturální fondy), kursy počítačové gramotnosti (například programy ECDL, znalosti programů MS Office, Lotus Notes), vzdělávání nových zaměstnanců (například právo, veřejná správa, ekonomie a finance, etika, krizové řízení), témata "soft skills" (například jednání s klienty, komunikační a telefonní dovednosti, vyjednávání) nebo o odbornou problematiku dle jednotlivých resortů správních úřadů. Takové programy lze buď importovat do vlastních Learning Management Systemů na jednotlivých úřadech a institucích, nebo využívat hostingu e-learningového centra společnosti IBM ČR.

Mgr. Jaroslav Dvořák, zástupce ředitele odboru Institutu státní správy Úřadu vlády ČR, oceňuje elektronické vzdělávání jako dobrý způsob, jak splnit současné požadavky efektivního proškolení stovek zaměstnanců ve správních úřadech: "Ohlasy prvních absolventů e-learningových kursů jsou většinou pozitivní. Velmi dobře hodnotí vzdělávací obsah, i formu studia. Vzhledem k rozsáhlé cílové skupině, které jsou naše kursy určeny, je důležitá i dobrá spolupráce s odpovědnými zaměstnanci z jednotlivých úřadů - jak z oblasti vzdělávání, tak IT. Věřím, že se nám podaří dále rozšiřovat a zkvalitňovat nabídku a zároveň uspokojovat poptávku po elektronickém vzdělávání ve státní správě."

Z průběžného průzkumu mezi studenty kursu vyplývá zcela měřitelný výrazný posun úrovně znalostí ve studované problematice. Pozitivní je také fakt, že jen méně než 19 % účastníků by dalo přednost klasické prezenční formě vzdělávání před e-learningovou.

Kde se lze přihlásit
Ke studiu je možné se přihlásit prostřednictvím elektronického formuláře na adrese http://wtd.vlada.cz/urad/urad_sop.htm v rubrice vzdělávání - Institut státní správy.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down