Autor
Kategorie:
Správa a rozvoj

URBIS 2005 nastíní svoji novou tvář

Význam krajských samospráv se v uplynulých letech zvyšoval, což potvrdily i nedávné podzimní volby, které uzavřely další etapu práce krajů. Tento fakt se odrážel i v dosavadním průběhu veletrhu URBIS. Letošní ročník (19. - 23. 4.) chystá řadu zlomových prvků.

Tradiční část veletrhu – technologie a zařízení pro obce a města – zůstává zachována. Novinkou bude posílení Fóra investičních příležitostí. Expozice jednotlivých krajů budou umístěny v novém pavilónu V, vedle předních českých a moravskoslezských stavebních firem. Vznikne tak příležitost ke kontaktům potenciálních zadavatelů, investorů a realizátorů projektů. Na expozice jednotlivých krajů navážou nabídky měst a obcí v daném regionu.

Společnost Veletrhy Brno, a. s., vytváří pro samosprávy ideální podmínky s ohledem na vznikající trh nemovitostí a s ním spojené investiční možnosti. Oslovila více než 6000 starostů s návrhem, aby jejich obce a města na veletrhu představily své investiční záměry. Rovněž zve jak významné investory, kteří se již v ČR angažovali, tak agentury, které mohou informovat zahraniční zájemce o investování či přímé investory. Součástí této aktivity bude katalog Fóra investičních příležitostí obsahující přehled vystavujících měst, obcí a krajů. Katalog poslouží jako důležitý zdroj informací nejen pro domácí, ale i zahraniční investory.

Kromě velkých průmyslových zón nebo jiných stamiliónových projektů mohou municipality představit také řadu historických objektů, menších průmyslových zařízení, budov, nezastavěných ploch vhodných k bydlení, rekreaci apod.

Odborný doprovodný program

Nový trend veletrhu se projeví i v obsahu odborného doprovodného programu. Bude probíhat na informačním molu uprostřed expozice krajů a zúčastní se ho informační centra poradenských agentur, společností zastupujících investory, finančních ústavů, ministerstev apod. Společným tématem většiny odborných vystoupení (s konkrétními příklady a praktickými návody) bude Obec a podnikání. Uskuteční se například přednášky o možnostech financování projektů spojením veřejných a soukromých prostředků, formou tzv. Private Public Partnership (PPP), které připraví PPP centrum, Asociace PPP, ministerstva pro místní rozvoj a financí.

Připomeňme, že s modelem PPP mají dlouholeté dobré zkušenosti ve Velké Británii, Portugalsku, Nizozemsku, Rakousku a v dalších zemích. Úspěšně byl použit i při tak velkolepém projektu, jakým byla stavba tunelu pod kanálem La Manche. Ve Velké Británii již dosáhl celkový objem dosud realizovaných a podepsaných projektů na bázi PPP čtyřiceti šesti miliard liber (v přepočtu přes dva bilióny korun), což představuje deset procent všech veřejných investic. Z toho šestnáct miliard liber připadá na dosud největší projekt PPP zaměřený na údržbu a další výstavbu londýnského metra. Britové však tento způsob financování využívají i na mnohem menší akce, například na budování zdravotnických zařízení, škol, věznic, sociálních ústavů a dalších veřejných budov. Do roku 2005 tak v Británii bude postaveno či zrekonstruováno pět set škol.

Konkrétní nabídku prezentovat se v rámci této části odborného programu dostaly společnosti Sekyra Group, České spořitelna, Raiffeisenbank, Royal Bank of Scotland, Atkins a CMS Cameron McKenn.

Jednat se bude o návrzích využití PPP například při stavbě dálnice D3, která má propojit Prahu přes Tábor a České Budějovice s Rakouskem, při dostavbě pražského vnitřního dopravního okruhu a rozšíření metra nebo při výstavbě rychlodráhy z centra Prahy do Ruzyně a chystaného rozvoje tohoto letiště. Zájemci se také seznámí s možností aplikace PPP při financování menších projektů, například v oblasti školství a zdravotnictví či na trhu nemovitostí apod.

Informace o fondech EU

Veletrh nabídne v rámci doprovodného programu také informace o programech, které umožňují čerpat prostředky podporující realizaci podnikatelských záměrů. Jde konkrétně o program Reality, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání. Pro období 2004 – 2006 jsou připraveny celkem 2,4 miliardy korun na podporu projektů výstavby a regenerace nemovitostí, tzv. podnikatelských zón. Nenávratnou přímou dotaci mohou obdržet kromě malých a středních podniků rovněž obce, svazky obcí a kraje.

Zakládání klastrů – spolupráce podnikatelů a krajů bude tématem pro jednání krajů Moravskoslezského, Olomouckého a Plzeňského. Agentura CzechInvest počítá se žádostmi o podporu vzniku deseti až dvanácti klastrů. V jejím rozpočtu je do roku 2006 vyčleněno pro tento účel dvě stě osmdesát miliónů korun.

Další zajímavá témata

V průběhu veletrhu se uskuteční celá řada dalších odborných přednášek určených pro zástupce krajských a obecních samospráv, například na téma Bonita krajů, možnost jejich financování, Leasing pro nákup komunální techniky, Poradenství při řešení krizových situací, Směnečný program a dotace z fondů Evropské unie – Předfinancování a spolufinancování projektů. Na programu budou i některá žhavá témata, jaká jsou Stát a kraje ve zdravotnictví a sociální péči s podtitulem diktát nebo partnerství, Zákon o veřejné neziskové nemocnici, Možnosti PPP ve zdravotnictví a sociální péči atd.

Samostatný prostor k prezentaci budou mít projekty brownfields. Zejména se bude hovořit o možnostech jejich financování, vhodných lokalitách v ČR a dalších otázkách.

Jednou z nejvýznamnějších částí doprovodného programu bude i v letošním ročníku Kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR. Zástupci municipalit se na něm budou zabývat přímou volbou starostů. Na tomto fóru, které již tradičně pořádá Svaz měst a obcí ČR, představí společnost Veletrhy Brno, a. s., novou perspektivní tvář veletrhu URBIS 2006. Nástin této proměny bude patrný už v expozicích letošního ročníku.

Veletrh se chce stát užitečným pomocníkem územních samospráv při hledání a uplatnění rozvojových a investičních záměrů, které podpoří rozvoj a prosperitu měst, obcí a regionů. Další informace na www.bvv.cz/urbis.