ÚSPORA PŘINESE ZTRÁTU

Drastická redukce finančních prostředků (230 oproti loňským 655 miliónům Kč) čeká podle návrhu státního rozpočtu na rok 2000 Program regenerace městských památkových rezervací a zón a Program záchrany architektonického dědictví. Navrhované snížení ohrožuje podle prohlášení výboru Sdružení...

Drastická redukce finančních prostředků (230 oproti loňským 655 miliónům Kč) čeká podle návrhu státního rozpočtu na rok 2000 Program regenerace městských památkových rezervací a zón a Program záchrany architektonického dědictví. Navrhované snížení ohrožuje podle prohlášení výboru Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska funkčnost těchto programů.

Zastavení zahájených či pouze připravených projektů přinese kromě útlumu stavebnictví v historických sídlech i podstatné zvýšení dosavadních nákladů, nehledě na již uzavřené smlouvy s dodavateli. Obnova historických sídel má kromě kulturní dimenze i významný ekonomický prorůstový efekt. K navrhované redukci dochází přesto, že kulturní památky jsou jedním z hlavních cílů cestovního ruchu v ČR. V minulých letech představovaly příjmy z cestovního ruchu zhruba 17 % exportu ČR a přes 6 % HDP.

– vd –