Kategorie:
EU

Ústecký kraj řídí projekt RE-Regions

Ústecký kraj uspěl se žádostí o podporu mezinárodního projektu RE-Regions z programu INTERREG IIIC. Realizace projektu, který se zaměřuje na výměnu zkušeností a pracovních metod mezi regiony s těžbou hnědého uhlí, začne letos v květnu a skončí v průběhu následujících dvou let.

V rámci projektu bude spolupracovat sedm partnerů ze šesti zemí: Ústecký kraj (Česká republika), Báňsko-hutnická akademie Stanislava Staszica v Krakově (Polsko), Obchodní, průmyslová a plavební komora Oviedo (Španělsko), Centrum životního prostředí Kozani (Řecko), Prefektura Kozani (Řecko), Ústav pro druhotné suroviny Edinburgh (Velká Británie) a kraj Burgenland (Spolková země Sasko-Anhaltsko, Německo).

„Jsme vůbec první kraj v České republice, který bude v podobném projektu vedoucím partnerem. To znamená, že budeme koordinovat projekt s rozpočtem 1 milión eur a zodpovídat za naplnění jeho cílů. Naším úkolem bude dohlížet například na včasné vypracování potřebných případových studií, realizaci plánovaných výměn pracovníků mezi jednotlivými partnery nebo na uskutečnění regionálních setkání v partnerských státech. A také odpovídat za vyúčtování dotace z evropského programu INTERREG IIIC,“ uvedl hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc.

Projekt RE-Regions se bude zabývat situací v jednotlivých partnerských regionech postižených těžbou uhlí a porovnávat různé postupy řešení společných problémů. Na základě tohoto srovnání pak vybere pracovní týmy, tzv. best practices (nejlepší způsoby řešení).

Tyto výstupy umožní účastníkům projektu získat nejlepší zahraniční zkušenosti a efektivně si je vyměňovat. Výstupy také budou publikovány v tematicky zaměřených příručkách zabývajících se například rekultivacemi nebo socioekonomickými otázkami apod.

„Například v Německu se peníze na podobné projekty efektivně využívají k získávání nejlepších nápadů a postupů již dlouho. Nebudeme však zkušenosti jen získávat. Ústecký kraj může ostatním nabídnout například poznatky z oblasti rekultivací, ve kterých patříme ke špičce,“ konstatoval Jan Sixta, vedoucí odboru hospodářské strategie Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Podle hejtmana Jiřího Šulce by kontakty navázané v rámci projektu měly mít zásadní význam pro další získávání peněz ze strukturálních fondů Evropské unie: „Budeme spolupracovat s partnery, kteří mají s čerpáním evropských peněz bohaté zkušenosti. Například Řekové jsou vůbec nejúspěšnější v získávání prostředků z Evropské unie a o jejich zkušenosti máme pochopitelně zájem.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *