Hlavní budova ČNB

Úvěry, které poskytují obce, potřebují jasná pravidla

Od loňského prosince platí nová legislativa pro spotřebitelské úvěry. Týká se i půjček, které poskytují města a obce obyvatelům či nájemcům nemovitostí. Vyplývá to z nového zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, do něhož byly - v kontextu s členstvím České republiky v Evropské unii - zapracovány i dvě evropské směrnice. Kvůli nejasnostem v nových pravidlech se Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo financí na společných jednáních shodly na postupu, při jehož dodržení mohou města a obce poskytovat úvěry i nadále.

Na společné schůzce Svaz měst a obcí ČR požádal Ministerstvo financí o pomoc s přípravou metodiky, přičemž zástupci resortu konstatovali, že je nutné obrátit se také na dohledový orgán – Českou národní banku (ČNB).

Jsme přesvědčeni, že nic nebrání zvýhodněné půjčky obyvatelům poskytovat i nadále. Pomáhá to rozvoji území, motivuje to lidi k tomu, aby v dané oblasti žili a podnikali,“ uvedla náměstkyně ministra financí pro finanční trhy Lenka Jurošková a dodala: „Proto jsme se operativně se Svazem měst a obcí sešli a vyjasnili si dopady nového zákona.

Obce a města poskytují občanům úvěry zejména na bydlení či opravy památkových objektů. Tedy ve veřejném zájmu,“ konstatoval místopředseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi Vlastimil Picek a připojil: „Aby se tak mohlo dít i nadále, potřebujeme jasnou metodiku a vzor poskytování půjček tak, aby se samosprávy mohly i nadále chovat jako řádní hospodáři a přitom – v souladu s vymezenými mantinely – vycházet vstříc skutečným potřebám veřejnosti.

Veřejný zájem je u obcí deklarován v ustanovení § 2 odst. 2 zákona č.128/2000 Sb., o obcích. V něm se říká, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. V dané věci chce Svaz měst a obcí ČR ještě jednat s Českou národní bankou.*

/zr/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *