Užitečná publikace

Autorský kolektiv pod vedením Karla Nového přichází se studijní pomůckou, zabývající se služebním poměrem příslušníků PČR právě včas. Za nesporný klad publikace lze považovat její první část, pojednávající o základech pracovněprávní teorie. Bez výkladu o individuálním a kolektivním pracovním právu,...

Autorský kolektiv pod vedením Karla Nového přichází se studijní pomůckou, zabývající se služebním poměrem příslušníků PČR právě včas. Za nesporný klad publikace lze považovat její první část, pojednávající o základech pracovněprávní teorie. Bez výkladu o individuálním a kolektivním pracovním právu, jeho pramenech, subjektech a úkonech, nelze obsahově příbuznou úpravu služebního poměru dobře pochopit. V knize však v žádném případě není zapomenuto na typické veřejnoprávní rysy, které právní vztah mezi policistou a státem odlišují od soukromoprávního poměru, založeného převážně smlouvou.

Jsou jimi např. rozhodnutí služebního funkcionáře o přijetí občana do služebního poměru, služební hodnocení, služební kázeň atd. Otázkou však, podle mého názoru, zůstává, zda je vhodné považovat služební přísahu za spíše morální závazek policisty dodržovat zákony a řádně plnit služební povinnosti.

Řízení ve věcech služebního poměru lze považovat za další výrazné specifikum, odlišující zmíněný poměr od vztahů pracovněprávních. Kniha této problematice věnuje samostatnou kapitolu. Zde se připomíná skutečnost, že ačkoli se jedná o řízení svého druhu, je jeho úprava v zákoně o služebním poměru příslušníků PČR ovlivněna správním řádem. Tento fakt čtenář může spatřit i v dalším výkladu o subjektech, základních zásadách a průběhu v jednotlivých stupních. Bylo by ovšem vhodné zdůraznit obecnou otázku právní subjektivity Policie ČR. Toto není tak jednoznačné, jak by se při studiu služebního zákona policistů mohlo zdát. Ohledně této problematiky lze připomenout např. stanovisko Nejvyššího soudu ČR z roku 1997, podle kterého není Policie ČR právnickou osobou a nemá procesní způsobilost.

Z hlediska komplexnosti výkladu publikace dále obsahuje pojednání o sociální ochraně policistů s nezbytným exkurzem do teorie práva sociálního zabezpečení. Celkový obraz problematiky vhodně dokreslují pasáže týkající se historie předmětné právní úpravy i mezinárodních pramenů.

Kniha „Služební poměr příslušníků policie České republiky“ autorského kolektivu pod vedením Karla Nového, je vhodným studijním pramenem nejen pro posluchače Policejní akademie ČR, ale jistě poslouží jako specializovaná pomůcka i studentům právnických fakult. Bezpochyby ji lze vřele doporučit jako praktickou příručku všem policistům z praxe.

– mh –