V české metropoli se schyluje k vyhlášení stavu klimatické nouze. Inspirují se tím i další města u nás?

Na dnešní stávce studentů v boji za ochranu životního prostředí – Fridays for future – vystoupil také náměstek primátora hl. města Prahy Petr Hlubuček, jenž oznámil, že na následujícím jednání zastupitelstva předloží návrh na vyhlášení stavu klimatické nouze v české metropoli a představí opatření, která povedou ke zlepšení stávajícího stavu.

„Jsme tu, protože chceme učinit potřebné kroky, které povedou ke zlepšení stavu životního prostředí a ochraně naší krajiny. V dosavadní politice hrály ekonomické faktory primární roli. Podle mého názoru je dnes v době ekonomického blahobytu vhodná chvíle, aby byly zohledňovány ekologické následky politických rozhodnutí,“ uvedl na akci studentů náměstek primátora hl. města Prahy Petr Hlubuček a pokračoval: „Několikrát jsme vyzývali vládu České republiky, aby tato témata nebrala na lehkou váhu. Avšak nebyli jsme vyslyšeni. Podařilo se nám však prosadit řadu ekologických kroků ve městech, kde působíme. Praha pod našim vedením připravila Adaptační strategii na změnu klimatu a Územní energetickou koncepci. Navíc teď připravuje Akční plán pro udržitelnou energii a klima. Všechny tyto strategické dokumenty obsahují řadu konkrétních opatření, která pomáhají zlepšit životní prostředí v Praze. Kéž by se od nás takto inspirovala i česká vláda.“

Jak náměstek pražského primátora dále oznámil, rozhodl se, že v červnu na zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy. „Navrhnu, aby Praha po vzoru dalších západních metropolí vyhlásila stav klimatické nouze, tedy aby se Praha zavázala k řadě konkrétních opatření, které povedou ke snížení emisí CO2, které se na území Prahy vyprodukují. Věřím, že se tak stane inspirací pro ostatní města nejen v České republice,“ upřesnil Petr Hlubuček.

Stav klimatické nouze vyhlásily počátkem května regionální parlamenty ve Skotsku a Walesu, ve Velké Británii se připojují jednotlivá města, například Londýn nebo Bristol a další místní zastupitelstva. Jasná definice tohoto pojmu neexistuje, stejně jako ani nepanuje konsenzus ohledně rychlosti a rozsahu potřebných změn. Praha definuje konkrétní opatření v řádu týdnů.*

/zr/

K foto:

Dnešní stávku středoškoláků v boji za ochranu životního prostředí podpořil v Praze i náměstek primátora Petr Hlubuček.

Foto: archiv STAN

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *