Velké změny i malé úpravy

Rekonstrukce zdevastované silnice III. třídy procházející obcí Grygov na Olomoucku přinesla výrazné zlepšení životního prostředí v její blízkosti, zklidnění dopravy i vyšší estetickou úroveň veřejných prostranství. Grygov za tyto provedené změny letos získal prvenství v kategorii obcí v soutěži Zklidňování dopravy ve městech a obcích.

V úseku delším než jeden kilometr prochází zastavěnou částí obce Grygov (1410 obyvatel) krajská komunikace III/4353. Kdysi úzká silnice štětovaná vápencovým kamenem z místních lomů doznala svého rozšíření na přelomu 19. a 20. století. Téměř půl století po ní mj. jezdila vojska Varšavské smlouvy z vojenského prostoru Libavá, stejně jako těžká nákladní doprava se štěrkopískem do místního betonářského podniku. Po roce 1990 byla komunikace také obcí použita pro pokládku inženýrských sítí (voda, plyn, telefon, veřejné osvětlení a místní rozhlas). Nedokončenou zůstávala jen rekonstrukce obecní kanalizace.

NEJPRVE BEZ INVENCE…

V roce 1996 zpracovala obec, tehdy za součinnosti Okresní správy silnic Olomouc, projektovou dokumentaci na opravu této silnice. Šlo o klasickou dokumentaci bez jakýchkoliv nových prvků, v původní šíři místy 7 až 9 metrů a bez parkovacích míst. Oprava však nebyla přes veškerou snahu zařazena do plánovaných akcí. Ani Ministerstvo dopravy tehdy obci nepomohlo.

V roce 2000 začala stavba dálničního obchvatu města Olomouce na trase Slavonín – Přáslavice. Kamenivo na stavbu se naváželo nejen po místní komunikaci obce, ale i po komunikaci III/4353. Proto jsme si jako obec na základě písemné dohody s investorem dálnice společně stanovili podmínky využívání těchto silnic během stavby. Jednou z nich byla i kompletní souvislá pokrývka nové obrusné vrstvy na III/4353 v zastavěné části obce po ukončení provozu. Olomoucký kraj jako nový vlastník komunikací III. třídy vyslyšel žádost obce a schválil opravu komunikace č. 4353 podle již zpracovaného projektu komplexně i s opravou podloží.

S FINANČNÍ PODPOROU KRAJE

Po otevření dálničního úseku v roce 2003 mohla být stavba zahájena. Byly pro ni připraveny finanční prostředky ve výši 13 miliónů korun z kraje (spodní vrstva) + 2 milióny ze zdrojů obce (oprava chodníků) + podíl investora dálnice na asfaltovou obrusnou vrstvu (asi 9000 m2).

Obec Grygov s opravou komunikace spojila i svou vlastní akci – rekonstrukci obecní kanalizace (připojenou již na novou ČOV) včetně všech veřejných částí domovních přípojek v celkovém nákladu 17 miliónů korun. Celkem 80 procent ceny kanalizace pomohl obci financovat Státní fond životního prostředí. Dvě významné stavby v logickém souběhu však znamenaly dvouletou přípravu a vysokou organizační aktivitu ze strany všech pracovníků obecního úřadu.

NOVÉ PODMÍNKY BYLY K UŽITKU

Hned na začátku se nám však do rukou dostaly nové Technické podmínky č. 132 Ministerstva dopravy o zklidňování dopravy ve městech a obcích a nové Zásady z roku 2001 k projektování komunikací v zastavěných částech obcí. Při vzpomínce na městečka západní Evropy jsme chtěli v naší obci také něco nového. Obzvláště proto, že u nás řidiči často nedodržují předpisy o nejvyšší povolené rychlosti, když jedou z kopce a vjíždějí přímo do vesnice.

Během výstavby nové kanalizace jsme po dohodě s odborem investic Olomouckého kraje za pouhé dva měsíce s novým projektantem přepracovali celý původní projekt komunikace, vyřídili změnu stavby před dokončením, upravili projekt kanalizace v části odvodnění komunikace a obě stavby podřídili zmíněným Zásadám k projektování komunikací v zastavěných částech obcí.

UŽŠÍ VOZOVKA a VÍCE ŠANCÍ K PARKOVÁNÍ

Vznikla tak komunikace široká 6,5 m s 94 parkovacími zálivy, novými vjezdy a chodníky. Finanční náklady přitom zůstaly stejné, jaké byly nastaveny původní verzí projektu. Dopravní inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého kraje i náměstek hejtmana pro dopravu nový projekt podpořili. Pravidelných kontrolních dnů se všichni zástupci účastnili a přinášeli nové návrhy.

Do projektu se nám nepodařilo prosadit pouze zklidňovací objízdný ostrůvek na vjezdu do obce, a to kvůli složitosti následné údržby.

Šest měsíců rozkopaná vesnice nepřinášela nadšení občanů. Když jsme však u všech domů individuálně s každým majitelem konkrétně řešili jeho domovní kanalizační přípojku a velikost parkovacího zálivu s případnou další výsadbou zeleně, získali jsme občany na svou stranu. Sami obyvatelé obce nám pak svými informacemi zajišťovali „malý stavební dozor“ na celé stavbě.

VÁPENCOVÉ BLOKY MÍSTO OCELI

Při cestě starostů do jižní Francie na podzim roku 2003 jsem v tamních městečcích viděl u silnic podél zatáček místo betonových či ocelových zábran balvany různých tvarů pocházející z místních vyvřelin, které nedovolovaly jízdu řidičů přes krajnici. To vedlo k nápadu navázat v naší obci na skutečnost, že se v ní již před 490 lety těžil vápenec, a vápencové bloky využít v našem projektu stejným způsobem, jako to dělají na jihu Francie s vyvřelinami. Průběžně se doplňuje i projekt zeleně s celkovým nákladem 250 tisíc korun.

A snad ještě perlička na závěr: Součástí konečné úpravy veřejného prostranství podél komunikace, po níž vede i značená cykloturistická trasa z Olomouce na Přerovsko a hrad Helfštýn, se stane nové dopravní značení ulic i sídel podnikatelů v obci, ale i nové velkoplošné nástěnky společenských organizací a architektonicky nápadité dřevěné ztvárnění původních veřejných studní se stříškou a rumpálem.

starosta obce

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *