Veřejná správa by měla více využívat plynovou mobilitu

Český plynárenský svaz (ČPS) vyzval komerční a veřejný sektor k intenzivnějšímu využívání plynových vozidel. Firmám, městům a obcím, které se k rozvoji plynové mobility zavážou, nabízí své služby spojené například se školením řidičů nebo s prosazováním legislativních změn. Výzvu podpořil také Svaz měst a obcí ČR, Svaz dovozců automobilů nebo sdružení autodopravců Česmad Bohemia. Zemní plyn je podle nich dnes nejdostupnějším a často i jediným řešením, jak snížit emise škodlivin v dopravě a splnit klimatické cíle Evropské unie.

 „Apelujeme na firmy, města a obce, aby se aktivně podílely na rozvoji plynové mobility v České republice. Zemní plyn je ideálním řešením pro dopravu jak z pohledu ekonomiky provozních nákladů, tak ekologických přínosů. Česká republika je na masivní rozvoj plynové mobility plně připravena také po technologické stránce,“ uvedl Martin Slabý, předseda Rady ČPS, a dodal: „Zájemcům, kteří se k rozvoji plynové mobility formálně přihlásí, nabízíme odborné poradenství i školení řidičů plynových vozidel. Budeme rovněž aktivně prosazovat související podpůrná legislativní opatření, jako je zachování snížené sazby spotřební daně, osvobození vozidel na plyn od mýta a investiční podpory na pořízení vozidel ze strany státu.“

Výzva je směrována na provozovatele flotil osobních a nákladních automobilů. Mezi ty patří výrobní podniky, logistické firmy nebo města a obce jako vlastníci dopravních podniků. „Máme velký zájem podobné závazky uzavírat také s výrobci automobilů a s jejich dodavateli. Obor automotive je tahounem české ekonomiky a my jsme proto přesvědčeni, že by takový krok byl výrazným signálem pro celý český průmysl i širokou veřejnost,“ informovala Lenka Kovačovská.

Investiční plány pro rozvoj plynové mobility mohou podle ČPS firmy opřít o garance státní podpory deklarované například v Národním akčním plánu Čistá mobilita. Ten o finanční podpoře hovoří doslova jako o zcela klíčové z hlediska naplňování stanovených strategických cílů. Konkrétně uvádí například podporu nákupu osobních i nákladních vozidel pro podnikatele nebo podporu výstavby infrastruktury. Za žádoucí pak označuje i formy nepřímé podpory, jako jsou úlevy ze silniční daně pro LNG vozidla nad 12 tun nebo stanovení nulové sazby složky mýtného za znečištění.

Městům a obcím pak ČPS doporučuje využívat dotace ministerstva pro místní rozvoj z výzev pro projekty v rámci stávající podpory IROP, kde jsou aktuálně ještě dvě výzvy otevřené. Další podpůrné projekty související s výzvou IROP 2 plánuje ministerstvo vyhlásit od příštího roku. Jak zaznělo na dnešní tiskové konferenci k akci, v České republice jezdí okolo 26 tisíc vozidel na CNG, Vozy jsou vhodné jak pro osobní dopravu, tak pro vozidla komunální údržby. Pro dopravu na velké vzdálenosti se více hodí kamiony na LNG, která však nejsou příliš rozšíření, protože chybí infrastruktura (zatím byla otevřena jedna plnicí stanice v Klecanech), v plánu je ovšem vybudovat do dvou let až 20 takových stanic. Jak dále zaznělo, problémy jsou především s dlouhým povolovacím řízením. Vozy na LNG ještě znevýhodňuje vyšší pořizovací cena (o 20 až 50 %), kterou zatím nevykompenzují ani nižší provozní náklady. Podle plynařů by zde měl pomoci stát, a to dotaci na pořizovací investici, a výše zmiňovanými kroky (úleva ze silniční daně a na mýtném).

Emise vozidel na CNG a LNG jsou oproti klasickým palivům nižší o desítky procent a jsou tak plně srovnatelné například s elektromobily. V případě obohacení o biometan je ekologický přínos dokonce ještě výraznější. Provozní náklady jsou přitom zhruba poloviční. Zatímco u osobních aut na CNG jsou srovnatelné i náklady pořizovací, v případě nákladních vozidel na LNG jsou vyšší přibližně o 30 % a dopravci proto volají zejména po státních subvencích na jejich pořízení po vzoru mnoha evropských zemí. V případě nákladní dopravy je navíc LNG jedinou alternativou k naftě, která poskytuje zásadní kombinaci dostatečného výkonu, dojezdu a nízkých emisí.

Iniciativu ČPS podpořilo mimo jiné sdružení autodopravců Česmad Bohemia, které zároveň upozornilo na nezbytnou roli státu v rámci rozvoje plynové mobility. „Má-li český dopravce obstát v soutěži se zahraničními konkurenty, kde podpora pro plynová vozidla existuje, je nutné, aby i ČR plnila své záměry s čistou mobilitou a poskytla dopravcům podporu na pořízení vozidel a úlevu z některých provozních poplatků. Transparentně a na několik let dopředu,“ vysvětlil Vojtěch Hromíř, generální tajemník Česmad Bohemia, a dodal: „Bez této pomoci nebudou plně zužitkovány ani investice do infrastruktury plnicích stanic. S nárůstem počtů provozovaných vozidel lze časem očekávat i klesající nároky na tuto dodatečnou podporu.“

Pozitivní dopad výzvy na rozvoj plynové mobility zejména v segmentu užitkových automobilů a autobusů na CNG vidí také Svaz dovozců automobilů (SDA). „Jsme přesvědčeni, že tato iniciativa podpoří vhodné využití stávajících dostupných technologií pro přechod na čistou mobilitu například v rámci městských podniků,“ řekl Josef Pokorný, tajemník SDA.

S ním souhlasí i Pavel Drahovzal, místopředseda Svazu měst a obcí ČR, který uvedl: „Městům a obcím doporučíme, aby přijaly pomocnou ruku ČPS, využily dotace a zapojily se do rozvoje čisté mobility s využitím plynových vozidel. Věřím, že nízkoemisní provoz vozidel městské dopravy či technických služeb ocení všichni obyvatelé České republiky.“

ČPS v kontextu nutnosti státní podpory připomněl Dobrovolnou dohodu mezi plynárenskými společnostmi a státem z roku 2006. V té se plynaři zavázali vybudovat do roku 2020 alespoň 100 plnicích stanic CNG. „Náš úkol pro rozvoj plynové mobility jsme splnili na více než 200 % a zdaleka nezůstalo jen u rozvoje sítě CNG. Nyní je tedy na místě, aby i stát zrealizoval podpůrné kroky, ke kterým se v rámci různých dokumentů zavázal,“ uzavřela Lenka Kovačovská.*

/hg a ev/

Komentáře ke článku 7

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *