VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Co se rozumí dokladem o oprávnění podnikat v soutěži na dodávku stavby včetně zpracování projektu pro provedení stavby? ODPOVĚĎ: Tímto dokladem je vždy živnostenský list s výjimkou činností provozovaných na základě zvláštních předpisů. Pokud předmět plnění zahrnuje více činností, k jejichž...

Co se rozumí dokladem o oprávnění podnikat v soutěži na dodávku stavby včetně zpracování projektu pro provedení stavby?

ODPOVĚĎ: Tímto dokladem je vždy živnostenský list s výjimkou činností provozovaných na základě zvláštních předpisů. Pokud předmět plnění zahrnuje více činností, k jejichž provozování je třeba samostatného živnostenského listu, musí být doloženy doklady opravňující podnikat ve všech požadovaných činnostech. Pokud je uchazeč sám nevlastní, musí vstoupit do sdružení s osobou nebo osobami, které jej vlastní a v nabídce musí být doložena i vzájemná smlouva vymezující jejich vztah k zadavateli.

U tohoto konkrétního dotazu musí být v nabídce doloženy živnostenské listy na činnost „Provádění staveb….“ a na činnost „Projektová činnost ve výstavbě“. Chybí-li kterýkoliv z nich, musí být uchazeč ze soutěže vyloučen. Uvedený příklad je poměrně jednoznačný.

Ve veřejných zakázkách existují i složitější případy. Jde např. o dodávku a montáž interiéru. Velmi mnoho uchazečů zabývajících se prodejem nábytku podniká na základě živnostenského listu „Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje“, což je opravňuje dodávat jakýkoliv nábytek. Tato činnost je ale v žádném případě neopravňuje k montáži dodaného nábytku. Je-li tedy vyžadován takový typ interiérového vybavení, který vyžaduje montáž, musí být v nabídce, mimo výše uvedený živnostenský list, doložen i živnostenský list opravňující k montáži interiéru (např. truhlářství).

Zcela komplikovaná situace může nastat, když se s dodávkou interiéru zadává i dodávka informačního systému, dodávka a položení textilních podlahových krytin (koberců) apod. Pak musí být v nabídce hned několik živnostenských listů.