Veřejné zakázky a pandemie COVID-19

Advokátní kancelář Taylor Wessing reaguje na dotazy, které se týkají veřejných zakázek a pandemie COVID-19. Současný stav komentuje Barbora Dubanská, partnerka Taylor Wessing Česká republika a Co-Head Life Sciences CEE. Vzhledem k mimořádné situaci se zamýšlí nad možným dopadem pandemie na veřejné zakázky.

NOVÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

V současné situaci lze předpokládat, že dodávky určitého druhu zboží budou vyžadovat rychlé jednání a formální postup podle zákona o zadávání veřejných zakázek by mohl vést k nenapravitelným újmám. Jedná se zejména o rychlé dodání roušek, respirátorů nebo dezinfekcí složkám záchranného systému. Na základě stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i Ministerstva pro místní rozvoj je možné využít následující výjimky.

* Jednací řízení bez uveřejnění. Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) je možné použít, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil a nelze použít jiné formy zjednodušeného zadávacího řízení. V souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou tyto okolnosti pro nákup komodit nezbytných pro zvládání nebezpečí COVID-19 splněny. Týká se to také zakázek na roušky, respirátory, ale může se případně jednat i o zajištění služeb vyplývajících z nouzového stavu nebo z jiných právních předpisů (může jít např. o různé sociální služby). Je třeba mít však na paměti, že některé požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek se uplatní i na JŘBU. Jedná se například o prokázání základní způsobilosti či doložení skutečného majitele.

* Dodávka mimo zadávací řízení – základní bezpečnostní zájmy republiky a bezpečnostní opatření. Vzhledem k zvláštním bezpečnostním opatřením není nyní v mnoha případech možné provádět standardní postup zadání veřejných zakázek v zadávacích řízeních. Pokud je tak dodávka urgentně potřebná pro zvládání stávající situace (typicky roušky, léčivé přípravky a lékařské přístroje), je možné ji uskutečnit bez zadávacího řízení. V úvahu připadají i další zakázky pro ochranu zdraví a bezpečnosti veřejnosti, lékařů a pacientů či zakázky k odstranění/zmírnění důvodů pro vyhlášení nouzového stavu. Pro zadavatele je pak zásadní rozlišit tyto dodávky od zakázek na běžné nákupy, které s nouzovým stavem nesouvisejí (například plánovaný nákup kancelářských potřeb či plánované stavební úpravy).

STÁVAJÍCÍ VZTAHY NA ZÁKLADĚ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

* Změna okolností. Současná situace může představovat změnu okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat. Taková změna by mohla umožnit podstatnou změnu závazku vzniklého na základě veřejné zakázky. V případě potřeby by tak mělo být možné např. navýšit přiměřeně objem dodávek či stanovit jiné nové lhůty plnění.

* Ukončení smluv. Zde je doporučení zrevidovat smluvní ujednání ohledně možností ukončení smlouvy s ohledem na případná prodlení, nemožnost plnění či jiné obtíže s dodávkami, které mohou v této době nastat.*

/zr/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *