22.05.2020 | 07:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Víc elektromobilů bude potřebovat víc dobíječek. Stát plánuje vyšší dotace

Každé dvacáté auto dodané letos na evropský trh by mělo mít elektrický pohon. V příštím roce už by průměrný podíl elektromobilů na prodejích měl stoupat k desetině. Jen tak mohou automobilky bez sankcí splnit limity, které Evropská unie stanovila pro emise CO2 u nově vyrobených vozidel. Ruku v ruce s tím ale bude muset postupovat i rozvoj sítě dobíjecích stanic, jejichž počet by se měl v unii do roku 2025 zvýšit na 1,3 milionu, uvádí nejnovější studie Evropské federace pro dopravu a životní prostředí. České ministerstvo dopravy už proto počítá s vyšším dotačním přídělem.

„Ke konci loňského roku bylo podle dostupných čísel v EU 185 tisíc dobíjecích bodů, na každých sedm elektroaut připadal jeden, což bylo v té době dostačující, ale do budoucna to rozhodně stačit nebude. Jen pro srovnání, v Česku je zatím kolem 600 dobíjecích stanic, v roce 2025 by se ale měl jejich počet ideálně pohybovat kolem deseti tisíc a v roce 2030 dosáhnout 25 až 50 tisíc,“ vypočítává Ondřej Synek ze společnosti Unicorn, která vytváří produkty s názvem ChargeUp.cz pro správu dobíjecích stanic i aplikace pro jejich zpoplatnění.

Vedle automobilového průmyslu, energetických společností nebo developerů přitom podle něj mohou v rozvoji eletromobility a potřebné infrastruktury sehrát významnou roli obce. „Uvědomuje si to i stát, který speciálně obcím směruje jeden z dotačních programů,“ podotýká Synek.

Stovka milionů i na další rok

Ministerstvo životního prostředí vypsalo od roku 2016 již čtyři výzvy, každou v objemu sto milionů korun, v jejichž rámci mohly obce žádat o podporu na vozidla s alternativním pohonem a nově také na dobíjecí stanice.

Dotační program ministerstva životního prostředí určený obcím na elektromobilitu a další alternativy v dopravě 

Pozn.: Výzva 11/2019 je otevřena do 31. října 2020. Zatím bylo přijato 63 žádostí za 26,6 milionu korun. Program se přitom postupně rozšířil i na další veřejné instituce.
Zdroj: ministerstvo životního prostředí

V aktuální výzvě otevřené až do konce letošního října mohou obce získat mimo jiné až 250 tisíc korun na nákup osobního auta, půl milionu na nákup dodávky do 3,5 tuny nebo milion korun na nákup nákladního auta, pokud mají tato vozidla elektrický pohon. K tomu pak mohou čerpat dalších 20 tisíc korun na nástěnnou dobíjecí stanici. Dotace přitom může dosáhnout až 40 procent celkové investice a je nároková, stačí jen splnit podmínky.

Žádosti se zpracovávají průběžně v pořadí, v jakém jsou doručeny na Státní fond životního prostředí. Tam je úředníci kontrolují a předkládají k projednání radě fondu. Následně je dostane k rozhodnutí ministr životního prostředí. „Rada fondu zasedá minimálně čtyřikrát ročně, takže proces od podání žádosti do jejího schválení trvá maximálně tři měsíce. Po rozhodnutí ministra je už na žadateli, jak rychle doloží všechny podklady k výplatě dotace, která je pak vyplacena na základě uzavřené smlouvy obratem,“ uvádí ministerstvo životního prostředí. (Více na https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=80)

Národní program Životní prostředí přitom počítá i s pátou výzvou zhruba od prosince 2020. Pro obce bude opět připraveno 100 milionů korun. „Na další roky zatím plán schválený není, nicméně dá se očekávat, že podpora pro obce a kraje bude pokračovat,“ říká ministerstvo. Nahrává tomu podle něj i fakt, že od srpna 2021 by měla v Česku platit evropská směrnice, která požaduje, aby veřejní zadavatelé při nákupech aut dodržovali povinný podíl nízkoemisních alternativ. Návrh českého zákona jej stanovuje u osobních vozů na bezmála 30 procent.

„Pravda je, že v rámci zmíněného programu mohou obce získat podporu jen na nástěnné dobíjecí stanice. I ty lze ale při vhodném umístění nabídnout k využití také širší veřejnosti. Navíc jejich výstavba je administrativně méně náročná než v případě stojanové dobíječky,“ říká Ondřej Synek z platformy ChargeUp.cz společnosti Unicorn. Klíčové je pak podle něj mít vhodné řešení správy stanice tak, aby například uměla inkasovat od motoristů peníze nebo byla schopna rozúčtovávat spotřebu pro obecní a veřejné využití. „Systém ChargeUp.cz k tomu například nabízí ještě připojení na centrální dispečink, kde operátoři 24 hodin denně dovedou poradit s obsluhou nebo řešit poruchy,“ dodává Synek.

Dobíječka celkem bezpracně

Obce ale mohou těžit i z operačního programu ministerstva dopravy, které dotuje budování dobíjecích stanic po celé České republice. Zatím vypsalo čtyři výzvy na podporu páteřní sítě dobíječek zejména kolem hlavních silničních tahů. O příspěvek mohly žádat firmy s prokazatelnou zkušeností s provozem stanic, tedy zejména distributoři energie. V každé výzvě se přitom vybíral jeden vítězný žadatel, jehož úkolem je zbudovat 125 stanic. Ty musí rozmístit do 50 oblastí definovaných na úrovni bývalých okresů, přičemž vždy 25 oblastí má nárok na tři a dalších 25 na dvě dobíjecí stanice. Výsledkem všech čtyř výzev tak má být 500 stanic, po dvanácti či osmi v každé z vymezených oblastí.

„Příklady z praxe ukazují, že pokud obce aktivně zjistí, že kvóta dotovaných dobíječek v jejich oblasti ještě není naplněna, mohou oslovit energetiky, jež v programu uspěly, nabídnout jim součinnost s vyhledáním vhodné lokality i následným úřadováním, a dostat tak dobíjecí stanici do svého katastru,“ vysvětluje Ondřej Synek. Vše potřebné od investice po realizaci přitom zajistí energetická společnost.

Ministerstvo dopravy uvádí, že první tři výzvy již znají vítěze, ale žádný ještě výstavbu ucelené sítě stanic nedokončil. Navíc čtvrtá výzva je teprve ve fázi hodnocení a výběru vítězného žadatele. Tato možnost tak zůstává obcím stále otevřena. (Více na: http://www.opd.cz/UploadFiles/Specificke_podminky-Podpora_infrastruktury_pro_alternativn%C3%AD_paliva_2019-12_rev.pdf)

Program podpory výstavby páteřní sítě dobíjecích stanic 

VýzvaVítězný žadatelVýše dotace (v mil. Kč)
1.Pražská energetika78,1
2.ČEZ71,5
3.E.ON Česká republika96,6

Zdroj: ministerstvo dopravy

 

Vedle toho operační program Doprava podporuje i vznik doplňkové sítě dobíjecích stanic. O peníze mnohou žádat opět firmy s praxí v provozu dobíječek nebo zjednodušeně řečeno podnikatelé se zaměřením na obchod s elektřinou, její distribuci nebo instalaci sítí. „Cílem je podpora rozvoje dobíjecích stanic zejména v městských aglomeracích,“ vysvětluje ministerstvo. Zatím vybralo v rámci tří výzev deset žádostí, mezi něž se rozdělí 162,4 milionu korun. Vzniknout by mělo 777 stanic ve všech krajích. Čtvrtá výzva pro předkládání žádostí je otevřená do konce června.

Ministerstvo dopravy počítá s podporou výstavby dobíječek i v dalších letech v následujícím operačním programu Doprava 2021–2027. Objem přidělených peněz zatím není znám. „Lze nicméně předpokládat, že objem prostředků bude v budoucnu oproti současnému období navýšen,“ uvádí úřad.

Třetím pilířem podpory elektromobility v Česku je program ministerstva průmyslu, který mohou na nákup elektrických aut, bateriových úložišť a dobíjecích stanic využít podnikatelé neboli právnické či fyzické osoby, které mají IČ. Dobíječky ale smějí používat jen pro svou potřebu.

Běžný občan na rozdíl od některých jiných evropských zemí na žádné dotace na elektromobilitu nárok nemá. „I z toho, že obcím je věnován jeden ze tří hlavních dotačních programů, plyne, že jim stát v rozvoji dopravy budoucnosti přikládá významnou úlohu,“ podotýká Ondřej Synek z Unicornu./

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down