Moderátor:
Ing. Eva Vítková

Co funguje či překáží při řízení městského úřadu?

Mgr. Zdeněk Opálka