Moderátor:
Ing. Eva Vítková

Medailonek Komunální politik roku 2016 – Ekologický projekt

Fond úspor energie Města Litoměřice (p. starosta Ladislav Chlupáč)