Moderátor:
Ing. Jarmila Šťastná

Medailonek Komunální politik roku 2016 – Odpadové hospodářství

RE-USE Managament statutárního města Brna  (Brno, p. náměstek primátora Martin Ander)