Moderátor:
Ing. Eva Vítková

Medailonek Komunální politik roku 2016 – Veřejná zeleň

Nový hřbitov v Dolních Břežanech  (Dolní Břežany, p. starosta Věslav Michalik)