Moderátor:
Eva Vítková

Medailonek Komunální politik roku 2017 – Utváření veřejného prostoru