Moderátor:
Ing. Eva Vítková
Audio záznam:
Stáhnout

Problémy malých pražských městských částí a činnost Svazu městských částí hl. m. Prahy

RNDr. Jana Plamínková, starostka m. č. Praha-Slivenec, předsedkyně Svazu městských částí hl. m. Prahy