Volba prezidenta republiky: Zvýšit odměnu si zaslouží také řadoví členové volebních komisí

S nadcházejícími prezidentskými volbami si na své odměně předseda a zapisovatel okrskové volební komise polepší o 500 Kč. To však problém s obsazováním komisí podle samospráv neřeší. Zájem o práci ve volební komisi, odpovídající vzdělání a kvalitu výsledků by podle nich zlepšilo navýšení odměny alespoň o 1000 Kč pro předsedu a zapisovatele a o 500 Kč pro člena.

Svaz měst a obcí ČR (SMO) na to dlouhodobě upoziorňuje Ministerstvo vnitra, přesto se nemohl vyjádřit k prosincovému návrhu vyhlášky, která odměny upravuje.

Jak SMO dnes upozornil, ještě v loňských v říjnových volbách do Poslanecké sněmovny dostal předseda okrskové volební komise základní odměnu 1600 Kč a zapisovatel 1500 Kč. Od letošního roku už budou dostávat 2100 Kč, respektive 2000 Kč. Navýšení odměny má zohlednit jejich odpovědnost za chod celých okrskových komisí.

Řadových členů okreskových komisí se však změny netýkají – obdrží 1300 Kč, což není ani 60 Kč na hodinu. Města a obce tak musela řešit nedostatek zájemců o práci ve volebních komisích pro prezidentské volby, jejichž první kolo se uskuteční už zítra a v sobotu, tedy 12. – 13. ledna.

Je dobré, že Ministerstvo vnitra konečně začalo řešit problematiku obsazování volebních komisí. Nechápeme však, proč nás resort nezapojil do připomínkového řízení, byť jsme povinné připomínkové místo. Navíc se materiál bezprostředně týká měst a obcí a podle legislativních pravidel a jednacího řádu vlády měl mít Svaz měst a obcí možnost se k návrhu vyjádřit,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodává: „Pokud by se tak stalo, naší hlavní připomínkou by bylo právě to, že je navýšení základní odměny pro předsedu a zapisovatele nedostačující a k navýšení musí dojít i u členů.

Jak SMO upozorňuuje, členů okrskových volebních komisí se nedostávalo například v Karlových Varech, kde se současně s prezidentskými volbami bude konat také místní referendum v souvislosti s obnovou historické Vřídelní kolonády. Ke konci minulého roku město hledalo ještě 65 členů komisí pro prezidentské volby a 129 pro referendum.

Referendum o hazardu se bude konat v Jablonci nad Nisou. Tam chyběla přibližně stovka lidí do komisí. Město i místní iniciativa, která referendum vyvolala, se je narychlo snažila oslovit skrze média a sociální sítě. Každé hlasování totiž musí mít svoji vlastní komisi. Náhradníci chybějí například v Hrádku nad Nisou.

Povedlo se nám nakonec volební komise obsadit. Ale bylo to opravdu za pět minut dvanáct a vyžadovalo to obrovské úsilí celého magistrátu. S prezidentskými volbami nám pomohou krajští úředníci. Aktuálně ale hledáme ještě náhradníky,“ konstatuje místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Karlových Varů Petr Kulhánek a zdůrazňuje, že by starostové a primátoři nemuseli takové problémy s každými volbami řešit, kdyby členové okrskových volebních komisí dostávali odměnu odpovídající náročnosti jejich práce.

Výši zvláštní odměny za výkon funkce předsedy, zapisovatele a člena okrskové volební komise stanovuje Ministerstvo vnitra vyhláškou v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí a s Ministerstvem financí. Volby jako takové se konají zpravidla čtrnáct hodin. Minimálně dalších šest hodin zabírá příprava voleb, vyhodnocování výsledků a následný úklid volebních místností. Odměna podléhá dani z příjmu. V případě konání dalšího kola prezidentských nebo senátních voleb dochází k navýšení odměn pouze o 200 Kč.

/zr/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *