VOLNÉ PENÍZE MĚST A OBCÍ MOHOU BÝT LÉPE ZHODNOCENY

Dobrý správce volných finančních prostředků může rozpočtu města či obce přinést i milióny korun navíc. Tuto možnost však u nás ještě municipality plně nevyužívají a častěji své peníze ponechávají jako méně výnosná depozita v bankách. Společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a. s., se jako...

Dobrý správce volných finančních prostředků může rozpočtu města či obce přinést i milióny korun navíc. Tuto možnost však u nás ještě municipality plně nevyužívají a častěji své peníze ponechávají jako méně výnosná depozita v bankách.

Společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a. s., se jako dcera jedné z nejvýznamnějších světových bank – ABN AMRO Bank N.V. zaměřuje na správu volných finančních prostředků ve veřejném sektoru. Brněnská centrála ABN AMRO Asset Management pro Českou republiku a Slovensko se na našem trhu uvedla v roce 1995, kdy zvítězila ve výběrovém řízení na správu portfolia města Olomouce. Nyní má již jedenáct významných klientů z oblasti municipality. K největším z nich patří města Ostrava, Brno, Chomutov, Litvínov či Jablonec nad Nisou, přičemž ABN AMRO Asset Management vystupovala také v roli poradce u několika obchodních případů pro řadu dalších měst, včetně hlavního města Prahy. Česká metropole jako významný vydavatel municipálních dluhopisů však více spolupracuje se samotnou bankou ABN AMRO bank N.V.

VŠE ODSTARTOVAL PRODEJ AKCIÍ

Člen představenstva společnosti ABN AMRO Asset Management (Czech), a. s., a její obchodní ředitel Vratislav Svoboda, MBA, připomíná, že od roku 1995 se na českém trhu uskutečnilo už několik desítek podobných výběrových řízení. Zpočátku města a obce především hledaly správce akcií, jež získaly v kupónové privatizaci. Později byly předmětem zhodnocení hotové peníze měst za prodej akcií energetických a plynárenských distribučních společností. Z výtěžku prodeje těchto akcií řada měst začala vytvářet jakési fondy, jejichž správou byl potom pověřen profesionální správce.

Vratislav Svoboda připouští, že v České republice dosud celá řada měst a obcí nevyužívá možnosti svěřit své volné finanční prostředky profesionálnímu správci, a že je tedy v tomto segmentu trhu ještě nemálo nevyužitého prostoru. Ale zároveň konstatuje, že v západní Evropě panuje poněkud jiná praxe.

„Tam totiž města významnější přebytky peněz obvykle nemají, neboť hospodaří s vyrovnanými rozpočty a na větší investiční projekty buď emitují vlastní dluhopisy, či si půjčí u bank, pro něž představují velice důvěryhodnou klientelu,“ říká Vratislav Svoboda a dodává: „U nás se již podobný trend začíná rovněž prosazovat. Města například daleko více investují do rozvoje svých průmyslových zón, a pokud mají přece jen nějaké přebytky volných peněz, pak obvykle z prodeje nemovitého majetku či akcií.“

INVESTOVÁNÍ SE VYPLATÍ

Podle ředitele společnosti ABN AMRO Asset Management se už dnes vytrácejí i politické tlaky na radnicích na to, aby finanční přebytky byly rychle, jednorázově, leckdy jen ve snaze zalíbit se voličům, utraceny. Zkušenosti centrály pro ČR a Slovensko potvrzují, že zejména větší města již mají v čele finančních odborů zkušené odborníky, kteří často prošli i stážemi na Západě a dokáží přesvědčit vedení radnic, aby volné peníze vhodně investovalo. „Pro město takové investice přitom bývají zajímavé hned ze dvou pohledů,“ tvrdí Vratislav Svoboda. „Především je to daňová záležitost – nevyhne se sice placení srážkové daně z úroků a kuponů, ale de facto neplatí daň z kapitálového výnosu. S těmito nadvýnosy pak pro město či obec bývá nákup těchto fondů obvykle mnohem výhodnější, než kdyby si volné peníze uložily jako depozitum u bank. Druhou výhodu pak představuje fakt, že města nejsou regulována a mohou velice flexibilně investovat. Pravda, může to svádět k neopatrným investicím, ale profesionální správce by takovému nebezpečí měl umět čelit, a naopak může pro radnici vytvářet zajímavé speciální produkty,“ dodává ředitel Svoboda.

Profesionální správce může efektivně s volnými finančními prostředky pracovat od objemu třicet miliónů až padesát miliónů korun výše. „Je to diktováno skutečností, že finanční operace provádíme v české měně,“ vysvětluje Vratislav Svoboda, „takže používáme i české dluhopisy. A má-li se případné riziko diverzifikovat, a nechceme tedy pro klienta koupit pouze jeden dluhopis, pak musí být k dispozici skutečně několik desítek miliónů korun. Na českém trhu se totiž dluhopisy obchoduje v tzv. stálých lotech po deseti miliónech korun i více. Pravda, existuje možnost za určitých podmínek nakoupit dluhopis i za nižší částku, ale pak bývá problémem jej prodat za slušnou cenu.“

Obchodní filozofie ABN AMRO velí pohlížet na práci pro města a obce jako na činnost ve veřejném zájmu. Proto ABN AMRO Asset Management jako správce volných peněz neúčtuje městůmm, ale ani nadacím – v případě, že do portfolií zařazuje i svoje korunové fondy – žádné vstupní poplatky. Je na investorovi, aby správci sdělil, do jak velkého rizika chce jít, a ten mu pak navrhne odpovídající složení portfolia. Správcova fixní odměna bývá na úrovni 0,3 až 0,8 procenta ze spravovaného majetku ročně a proměnlivá výnosová pak například 10 procent z výnosu.

PŘÍLEŽITOST I PRO OBCE

Ovšem i menší investoři z řad municipalit, které se množstvím volných peněz nekvalifikují pro tzv. přímou správu portfolií cenných papírů, mohou být uspokojeni. Například ABN AMRO Asset Management jim nabízí dva české korunové fondy s minimálními či nulovými vstupními poplatky, takže jakmile po čase z fondu vystupují, realizují vlastně čistý kapitálový výnos. Nejnižší limit nákupu je zde 25 tisíc korun, ovšem Vratislav Svoboda připomíná, že například už jen kvůli administrativě účtování je přece jen vhodnější nákup v řádu alespoň několika set tisíc korun. „Pro takové klienty pak nezřizujeme speciální správu jejich prostředků, ale ani jim neváháme zevrubně vysvětlit všechny náležitosti spojené s nákupem podílových listů,“ uvedl ředitel.

Správa finančních prostředků pro města a obce má ovšem smysl jen z dlouhodobějšího pohledu. I v ABN AMRO Asset Management se setkávají s případy, kdy se na tuto společnost obrátí město se žádostí, aby mu během šesti měsíců zhodnotila několik desítek miliónů korun, které radnice měla připravené například na výstavbu čistírny odpadních vod, ale projekt díla se zpozdil. „Cítíme se být natolik profesionály, že podobné případy v drtivé většině odmítáme,“ říká Vratislav Svoboda. „Investovat do dluhopisů se splatností dvou tří let nemá na tak krátkou dobu smysl, takže bychom museli v podstatě sáhnout jen do instrumentu peněžního trhu – depozit, směnek apod. A pokud by město mělo zaplatit ještě správci odměnu, pak pro ně v současné době taková operace ztrácí jakýkoliv efekt.“

Společnost ABN AMRO Asset Management se proto nejlépe cítí při spolupráci s takovou radnicí, kterou neovládají politické vášně a v níž se ze dne na den nemění rozhodnutí. Správce při dlouhodobém investování svěřených peněz totiž potřebuje mít jistotu, že případné nové vedení radnice radikálně nezmění priority.

IVAN RYŠAVÝ

ABN AMRO Asset Management (Czech), a. s.

Aktiva měst a obci ve správě 1,911 miliardy Kč

Aktiva ve správě celkem 6,813 miliardy Kč

údaje k 30.11. 2002

Pramen: ABN AMRO

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *