01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Všechno chce své

Všechno chce své Obecní policie si za léta své existence vydobyla v místech působnosti dobré postavení a uznání. Občané se ji naučili vyhledávat a využívat k řešení místních problémů. Jsem přesvědčen, že také všichni ti, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou, pochopili, že strážnické útvary...

Všechno chce své

Obecní policie si za léta své existence vydobyla v místech působnosti dobré postavení a uznání. Občané se ji naučili vyhledávat a využívat k řešení místních problémů.

Jsem přesvědčen, že také všichni ti, kteří se zabývají bezpečnostní problematikou, pochopili, že strážnické útvary plní významnou roli při zajišťování klidu a pořádku ve svém teritoriu, že definitivně opustili někdejší tendence obecní a městské policie zrušit.

Tříbení názorů

Snad už i odezněly názory, které požadovaly spojení městských policií s Policií ČR. Byly dost nelogické: obě složky pracují v různých "bezpečnostních patrech" a podle rozdílných zákonů. Z toho vyplývá mj. výběr pracovníků, požadované vzdělání, délka profesní přípravy a velitelské řízení. (Kdysi dávno došlo k takovému nesourodému spojení, a to OSOŽ /ozbrojená stráž železnic/ s policií. Výsledek této integrace byl pro železniční přepravu neslavný.)

Konečně věřím, že se redukují snahy některých představitelů městských policií o rozšiřování pravomocí strážníků a že zanikají jejich požadavky na přebírání odpovědnosti za celou oblast veřejného pořádku a dopravní bezpečnosti ve městě. Tedy - že by na daném katastru působila jediná policie - městská.

Rozvážení obědů?

Nicméně, ani zdaleka nejsou ujasněny všechny záležitosti, které konkretizují práci komunálních bezpečnostních sborů. Například ještě mnozí starostové požadují na městské policii úkony, patřící do kompetence Policie ČR (zejména v dopravě). Ale také ukládají strážníkům činnosti, s kterými zákon č. 553/91 Sb. nepočítá.

A tak v některých obcích místní ochránci veřejného pořádku roznášejí pozvánky, vybírají poplatky od stánkařů, obhospodařují parkovací automaty, prodávají parkovací karty, rozvážejí obědy, fyzicky hlídají radniční objekty, provozují psí útulky...

Snad se to leckomu zdá správné, ale je to opravdu správné? Náklady na obecní policii (platy, odvody, výstroj a výzbroj, technické a dopravní prostředky, spojovací a počítačové vybavení, nájmy včetně energií) se pohybují ve statisícových částkách na jednoho strážníka ročně.

V rozpočtu obce tedy představují značnou částku, proto by starostové neměli strážníky odvádět od toho, co je pro ně určující, a nepožadovat na nich práce, které mohou dělat jiní lidé za menší peníze.

V minulých číslech Moderní obce jsem poukazoval na určitou nejednotnost v realizaci pracovních výkonů obecních policií a volal jsem po jejich metodickém řízení. Předcházející odstavec naznačuje, že pár metodických rad by se hodilo i starostům.

Metodika na kraji

S uvedenými názory jsem nezůstal osamocený. Podpořil je i zástupce hejtmana Středočeského kraje Karel Vyšehradský. Mimo jiné řekl: "Ano, metodické řízení je rozhodně potřebné. Věřím, že zastupitelstva obcí, kde funguje obecní policie, metodickou nabídku přijmou, podpoří a budou i prosazovat její využívání. Jsem přesvědčen, že k vypracovávání metodik je dostatek odborníků, že přispějí specialisté z Policie ČR, z legislativních úseků, že své zkušenosti poskytnou městské policie velkých měst a mnozí další.

Zůstává však jedna závažná otázka: kdo bude garantovat správnost metodických pokynů? V našem kraji působí městské a obecní policie na šedesáti místech. Pro ně, případně i pro další (záleželo by na dohodě hejtmanů a starostů), takovou garanci převezme náš krajský úřad." Městské policie běžně používají bezpečnostní a zabezpečovací techniku včetně kamerových systémů a pultů centralizované ochrany. Prezident Asociace technických bezpečnostních služeb AGA Václav Růžička nabídl garantovat metodiku využívání těchto prostředků.

Karel Vyšehradský ve své podpoře šel ještě dále. "Musíme počítat s tím, že vypracovávání metodik až po jejich vydávání a kolportáž bude reprezentovat jisté náklady. Požádal jsem proto o finanční rozvahu, která by měla naznačit, co naplňování záměru bude stát, ale také odkud získat potřebné prostředky. Rozhodně by neměly převýšit 1,5 miliónu Kč ročně."

Josef Jelínek

FOTO AUTOR

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down