Výstava DemoGreen 2012

Mezinárodní odborná výstava inovativních technologií pro péči o zeleň, dřeviny a veřejné plochy se bude konat ve dnech 24.-25. 5. 2012 v areálu sportovního letiště Vyškov.

Výstava poskytne návštěvníkům komplexní pohled na veškeré činnosti související s péčí o zeleň a dřeviny a celoroční údržbou veřejných ploch a úzkých komunikací. Od plánování rozvoje krajinných prvků a projektování veřejného prostoru, přes přípravu terénu, zpracování a úpravu půdy, výsev a výsadbu, sečení travnatých ploch a ošetřování dřevin, po zpracování bioodpadu a jeho energetického využití.

Primárním záměrem výstavy je prezentovat stroje a technologie pro realizaci těchto činností, a to s důrazem na praktické ukázky strojů v přímém nasazení. Pro tyto účely bude mít každý vystavovatel k dispozici svou vlastní předváděcí plochu. V rámci daného zaměření výstavy bude rovněž prostor pro prezentaci společností dodávajících například profesionální ruční nářadí, profesionální pracovní oblečení aj., nebo poskytujících odborné služby, které souvisejí s tematikou výstavy.


SPECIÁLNÍ STROJE

Kromě standardní ucelené prezentace širokého portfolia profesionální techniky budou návštěvníkům výstavy předvedeny speciální stroje, které nejsou běžně k vidění. Půjde například o velké bubnové štěpkovače, překopávače kompostu, renovátory přírodních cest a stezek, odplevelovací kartáče a jiné atypické nářadí – příslušenství v agregaci na traktorech a nosičích nářadí.

NOVINKY, KTERÉ ČESKO ANI SLOVENSKO DOSUD NEVIDĚLY

Díky zahraničním vystavovatelům budou na výstavě stroje a technika značek dosud neuvedených na český a slovenský trh. Nyní je budete mít možnost zhlédnout i přímo v pracovní nasazení.

ODBORNÉ SEMINÁŘE

Po oba dva dny výstavy poběží pásmo odborných seminářů pod vedením respektovaných osobností z řad odborných garantů výstavy a další odborné veřejnosti. Pro tyto účely bude na výstavě vymezen zvláštní prostor se speciálním seminárním stanem a odpovídajícím konferenčním zázemím. K dispozici bude také ukázková předváděcí plocha. Až na výjimky (např. semináře o aktuálních dotačních titulech) budou semináře pokaždé spojeny s praktickými ukázkami strojů při práci podle daného tématu semináře. Semináře se přitom vždy budou dělit na teoretickou a praktickou část. O konkrétních tématech a přesném harmonogramu jednotlivých seminářů budou návštěvníci včas informováni před zahájením výstavy v informačním bulletinu a na stránkách www.demogreen.cz.

MÍSTO KONÁNÍ VÝSTAVY

Sportovní letiště Vyškov se nachází vedle hlavního komunikačního tahu Brno – Olomouc s napojením na dálniční síť směr Praha, Bratislava a Zlín. Zajištěna je tak pohodlná dostupnost ze všech hlavních směrů. Přírodní areál letiště nabízí dynamický prostor pro praktické předvádění strojů v akci.

Na návštěvníky pak čeká profesionálně připravené zázemí (občerstvení, sociální zařízení, navigační prvky výstavních ploch aj.). Areál rovněž poskytuje adekvátní prostor pro bezproblémové zaparkování.

Těšíme se na vaši návštěvu areálu sportovního letiště ve Vyškově ve čtvrtek 24. 5. a v pátek 25. 5., vždy od 9 do 18 hod.

Univerzální, dálkově ovládaný pásový nosič nářadí vybavený kardanem.

Renovátor přírodních cest a stezek může dobře sloužit také obcím.

Na výstavě bude k vidění i odplevelovací kartáč pro chodníky a dlažby.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *