VÝSTAVBA RODINNÝCH A BYTOVÝCH DOMŮ

V úhrnu let 1995-1998 bylo v České republice postaveno celkem 23 534 nových rodinných domů a 840 bytových domů. Počet dokončovaných domů se zvyšoval rok od roku; počet bytových domů rostl rychlejším tempem než domů rodinných, avšak v celkově malém rozsahu. Na jeden nový rodinný dům připadlo v roce...

V úhrnu let 1995-1998 bylo v České republice postaveno celkem 23 534 nových rodinných domů a 840 bytových domů. Počet dokončovaných domů se zvyšoval rok od roku; počet bytových domů rostl rychlejším tempem než domů rodinných, avšak v celkově malém rozsahu.

Na jeden nový rodinný dům připadlo v roce 1995 až 1998 od 1,09 do 1,11 bytů. Tzv. „bytovost“ se v případě rodinných domů příliš nezměnila a zřejmě tomu bude i nadále.

„Bytovost“ bytových domů se vyvíjela výrazněji směrem k nižším ukazatelům, přičemž „bytovost“ nově postavených bytových domů (34,1 bytů na jeden dům v roce 1995) byla mimořádná, což lze vysvětlit především malým počtem postavených bytových domů, kde každá větší odchylka od průměru působí na výsledný průměrný ukazatel. Ostatně rok 1995 je nutno považovat v tomto směru za zcela atypický (dokončování rozestavěných bytových domů v rámci KVB).

V roce 1996 dokončené bytové domy měly v průměru 22,4 bytů a domy dokončené v roce 1998 měly průměrně 20,8 bytů.

Počet bytů v bytovém domě měl v řadě případů vazby na charakter této stavby pro bydlení, a to např. ve vybavenosti nebytovými prostorami v domě jako prodejny, provozovny, garáže apod., což souviselo i s předpokládaným komerčním využitím postavené nemovitosti a se záměry stavebníka bytového domu s odlišnými preferencemi konečného využití domu. Průměrná „bytovost“ kolem 20 bytů na jeden nový bytový dům je dvakrát tak vysoká, než jak to bylo zjištěno u domovního fondu v republice v roce 1991, kdy průměr bytů na jeden trvale obydlený bytový dům byl necelých 10 bytů.

Průměrný ukazatel „bytovosti“ za rok 1995 byl ovlivněn nejen výstavbou mnohabytových domů především v hl. m. Praze, ale i v řadě okresů, kde byl postaven jeden-dva domy s počtem např. 45-50 bytů. V dalších letech se s těmito odchylkami setkáváme řidčeji.

Komentáře ke článku 2

Komentáře nejsou povoleny.