VYUŽÍVÁ SVŮJ POTENCIÁL

Venkovská obec Šebetov leží v severovýchodní části blanenského okresu. Půdní fond obce náleží k území Malé Hané, nejúrodnější částí okresu, která patří do celku Boskovická brázda. V krajině obklopené zelenými porostlými pastvinami postavil údajně Šebestián, kterému říkali Šebesta, dvůr. Vesnice,...

Venkovská obec Šebetov leží v severovýchodní části blanenského okresu. Půdní fond obce náleží k území Malé Hané, nejúrodnější částí okresu, která patří do celku Boskovická brázda.

V krajině obklopené zelenými porostlými pastvinami postavil údajně Šebestián, kterému říkali Šebesta, dvůr. Vesnice, která vznikla kolem tohoto dvora, proto dostala jméno Šebestov, později Šebetov.

Nejstarší historická zpráva o obci je z roku 1201. K obecním dominantám náleží zámek a kaple. Zámek představuje monumentální renesanční stavbu z 2. pol. 16. stol. Na počátku 17. stol. byl v interiéru upraven. Dnešní podobu získal přestavbou v 80. letech 19. stol. Nyní patří státu a je v něm umístěn Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy.

V areálu je také radnice, která má nemalou historickou a také funkční hodnotu. Je ve vlastnictví obce. Kaple sv. Anny byla postavena na počátku 18. stol. na místě bývalého letohrádku a ve 40. letech 19. stol. byla přestavěna do gotického slohu. Dále je v obci barokní socha sv. Jana Nepomuckého a socha Panny Marie bolestné.

Náves je v blízkosti křižovatky se zastávkou autobusů. Tam je také budova školy, zdravotnické středisko, pošta, kulturní dům s kinem, maloobchodní prodejny, pohostinství apod.

Zatímco v roce 1970 v obci trvale žilo 780 obyvatel, v roce 1994 se tento počet zvýšil na 934 a v současné době na 948.

Dříve byla k Šebetovu přičleněna malá sousední obec -Světlá, která se v roce 1990 osamostatnila.

V současné době je v Šebetově 175 trvale obydlených domů s 228 byty, dále více než 40 chalupářů a téměř 40 chat. V posledním desetiletí byly v obci postaveny 4 rodinné domy a nyní jsou další 4 rozestavěné.

Šebetov je ve svém okolí znám velkým počtem pracovišť, kde pracují nejen místní obyvatelé, ale i z okolí.

V obci jsou v provozu různá pracoviště: Agropodnik, a. s., závod Šebetov, Agropodnik, a. s., provoz ČOV, Agrospol, a. s., Jihomoravské dřevařské závody, Jihomoravská energetická společnost a další.

„V Šebetově je asi 260 pracovních příležitostí, což má příznivý důsledek na zaměstnanost. Počet nezaměstnaných se pohybuje v rozmezí pouze 5-6 %. Problém je však stále v tom, že někteří podnikatelé, kteří nebydlí v naší obci, platí daně v místě svého trvalého bydliště,“ uvedl starosta Zdeněk Čížek.

Život občanů Šebetova bezprostředně ovlivňují nejen ekonomické, ale také kulturní a společenské aktivity.

„V uplynulém volebním období se nám, kromě četných drobných činností, jako jsou např. opravy některých objektů obce, komunikací, chodníků apod., podařilo obec plynofikovat. V tomto volebním období chceme ještě vybudovat čistírnu odpadních vod a její napojení na kanalizaci. Dále budeme rekonstruovat koupaliště a veřejné osvětlení,“ dodal starosta.

Kulturní a společenský život v obci je pestrý a bohatý. V zámeckém parku jsou organizovány páteční country večery. Jsou tam vyhlášené taneční zábavy, nebo také místní malá kopaná. V areálu koupaliště probíhají programy pro mládež a dospělé. Zde si mohou občané zdarma postavit stan anebo zaparkovat přívěs. Každý týden promítá místní kino zábavné i poučné filmy. O programech informuje měsíčník Šebetovský zpravodaj. Zpravodaj přináší rovněž informace o zasedáních obecního zastupitelstva a dalších událostech.

Obec má také své internetové stránky: http: www.sebetov.cz

– mus –