Mimořádný XVI. sněm Svazu měst a obcí ČR: Vylidňování území může zastavit podpora služeb a posílení infrastruktury

Vylidňování nejen venkova, podpora veřejných služeb a jejich dostupnost, migrace obyvatelstva, podpora rozvoje infrastruktury a dopravy. Témata, která starostové a primátoři probírali na mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR. Na Pražský hrad se v pátek 7. září sjeli představitelé samospráv z celé České republiky. Trápí je nedostatečná podpora ze strany státu a malý výběr dotačních titulů, které by byly zaměřeny na boj s vylidňováním území.

Na šest set starostek a starostů se zúčastnilo pátečního mimořádného XVI. sněmu Svazu měst a obcí ČR (mnozí účastníci měli mandát zastupovat i další obce a města), který se uskutečnil ve Španělském sále Pražského hradu.

„Pro Svaz měst a obcí ČR už není podstatné téma vylidňování území mediálně zviditelnit, neboť to se nám již povedlo. V tuto chvíli je třeba nabídnout řešení, jak služby a jejich příjemce, tedy obyvatele, v území udržet. Svaz proto v tuto chvíli věnuje veškeré úsilí především  udržení a rozvoji služeb na venkově a také v oblastech, kterým vysídlení obyvatel hrozí. V současné době se lidé nejčastěji stěhují do měst a obcí, která mají na svém území lékaře, lékárnu, školku, školu, poštu, dostatek obchodů i další služby, a samozřejmě také zastávku autobusu či vlaku, kde staví pravidelné dálkové spoje,“ posteskl si předseda Svazu měst a obcí ČR a starosta Kyjova František Lukl a dodal: „Základem pro udržení obyvatel na venkově či v oblastech, kterým hrozí vysídlení, jsou dvě věci – dopravní infrastruktura a dostupnost služeb. Musíme si však přiznat, že hybnou silou v tomto procesu jsou hlavně finance představující podporu státu, které se nám zatím dostává, s ohledem na rychlost, jakou se některá území vysidlují, ve velmi omezené míře.“

Ve své dlouholeté snaze zabránit vylidňování venkova Svaz měst a obcí ČR vyjednává také s vládou a ministerstvy a prosazuje vznik vhodných dotačních titulů a účinnější podporu obcí a měst ze strany státu. Jak na mimořádném sněmu připomněl předseda svazu František Lukl, premiér Andrej Babiš podněty SMO na zachování služeb v území v mnoha případech nakonec vyslyšel, jako tomu bylo naposledy v případě zachování matrik, jejichž existenci i v menších obcích podpořil.

Během mimořádného sněmu předseda vlády ve svém proslovu apeloval na zástupce samospráv, aby finanční prostředky, které získají díky navýšení rozpočtového určení daní, investovali do rozvoje, tedy například do místních komunikací, parkovišť – a především do bydlení. „Bohužel ne všechny tyto peníze se nám společně podařilo přetavit do investic. Všichni potřebujeme investovat, a to tak, aby se nevylidňoval venkov, abychom dokončili základní dopravní infrastrukturu a bydlení. Z různých důvodů se to děje pomalu nebo se to neděje vůbec,“ konstatoval předseda vlády Andrej Babiš.

Na sdělení předsedy vlády Andreje Babiše reagoval následně předseda SMO František Lukl, když mj. uvedl: „Obce a města samozřejmě chtějí rychle investovat. Nicméně hlavními důvody, proč se tomu tak neděje, jsou administrativní překážky, které musí při povolování staveb a organizaci veřejných zakázek překonávat a jež celý proces významně zpomalují.“

Podpora spolupráce při řešení problémů venkovského prostoru mezi obcemi a zachování principu partnerství by mělo být jedním z hlavních úkolů Ministerstva pro místní rozvoj.  „Zmírnění vylidňování venkova je jedním z hlavních cílů Ministerstva pro místní rozvoj. Nyní jsme například spustili program výhodných půjček na bydlení pro mladé, kterými cílíme zejména na venkov a regiony, což je právě plně v souladu s naší snahou o zmírnění vylidňování venkovských oblastí,“ vysvětlila ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a dodala: „Pomáháme i národními dotačními tituly. Nově pomůžeme nejen obcím do 3 tisíc obyvatel s rozvojem místní infrastruktury, ale již i obcím do 10 tisíc obyvatel. Rekordních až 3,2 miliardy korun (loni to bylo zhruba 1,4 mld. Kč) půjde na podporu výstavby místních komunikací, dětských hřišť, sportovišť, revitalizaci veřejných ploch na území obcí, demolice vybydlených a chátrajících budov apod. Velmi pomůže také chystaný program Výstavba, kterým podpoříme výstavbu obecních nájemních bytů.“

Na sněmu se starostové a primátoři shodli na tom, že problém vylidňování se ve skutečnosti netýká jen venkova, ale tento jev lze identifikovat už i ve vnitřních periferiích a centrech větších měst, kde vznikají opuštěné brownfieldy a obyvateli nevyužívaná veřejná prostranství. Na podporu regionů a cestovního ruchu, který by pomohl některé oblasti České republiky oživit se zaměřuje agentura CzechTourism, která na tiskové konferenci konané během mimořádného Sněmu SMO ČR představila své mezioborové produkty. „Dlouhodobým cílem agentury CzechTourism je podpora příjezdového cestovního ruchu v regionech. Každý rok se soustředíme na vybraná témata, která komunikujeme pod společnou značkou Česko, země příběhů (Czech Republic Land of Stories). Ve spolupráci s MMR pracujeme na systémové podpoře regionální spolupráce. Zaměřujeme se na prezentaci regionálních produktů a místních i národních značek, a to prostřednictvím platformy mezioborového produktu cestovního ruchu. Ve světě má agentura CzechTourism 23 zahraničních zastoupení.  Společně s kolegy z USA a Kanady jsme letos regiony naší republiky představili 500 novinářům a tvůrcům online obsahu například díky celosvětové konferenci TBEX. Ta se konala v červenci v Ostravě,“ řekla Monika Palatková, ředitelka agentury CzechTourism.

V předvečer mimořádného sněmu SMO zasedala Komora statutárních měst, jež se zabývala přípravou budoucího programového období po roce 2021, v jehož rámci se svaz snaží definovat základní požadavky měst a obcí, které slouží jako podklad k diskuzi s národními a evropskými orgány o podobě budoucího období evropských fondů. Hlavními požadavky je opět snížení administrativní zátěže, jednodušší a přehledný systém kontrol a stop gold-platingu, nesmyslného a nepřehledného nabalování pravidel nad rámec toho, co po nás EU doopravdy žádá. Rozdíly mezi velkými a malými obcemi budou vždy a nelze proti sobě stavět obec a město, které dohromady tvoří provázaný fungující celek. Příkladem jsou integrované nástroje ITI a IPRÚ, které dnes fungují. Primátoři všech statutárních měst tak v předvečer XVI. mimořádného sněmu vyjádřili nezbytnost těchto nástrojů také pro období 2021-2027. Jejich deklarace podporuje návrh nařízení Evropské komise k udržitelnému rozvoji měst a zároveň navrhuje zachování nástroje ITI ve statutárních městech i pro budoucí programové období.

Sněm je nejvyšším orgánem Svazu měst a obcí ČR. Starostové a primátoři na něm vyhodnocují, co se povedlo, a kde jsou naopak rezervy. Během sněmu se také stanovují priority a přijímají usnesení. Jednání XVI. mimořádného sněmu se na Pražském hradě účastnili spolu s více než šesti sty zástupci obcí a měst také ústavní činitelé a představitelé vlády, mezi nimiž nechyběl předseda Poslanecké sněmovny PČR Radek Vondráček, předseda vlády Andrej Babiš, místopředseda Senátu Ivo Bárek, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra a zahraničí Jan Hamáček, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, ministr životního prostředí Richard Brabec, ministr zemědělství Miroslav Toman, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch i ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Sněmu se také účastnila předsedkyně Asociace krajů ČR Jana Mračková Vildumetzová a zástupci Združenie miest a obcí Slovenska předseda Michal Sýkora a výkonní místopředsedové Milan Muška a Jozef Turčány, kteří převzali cenu za spolupráci se Svazem měst a obcí ČR.*

/zr/

K foto:

Na snímku nahoře pohled na pracovní předsednictvo mimořádného XVI. sněmu SMO.

Ve fotogalerii: předseda SMO František Lukl při slavnostním zahájení sněmu a dále pak vystoupení premiéra Andreje Babiše i některých dalších členů vlády a ostatních hostů

Foto: Ivan Ryšavý

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *