Zahájení příjmu žádostí do Výzvy XII. COVID-19 začalo

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo přijímat žádosti o dotace v programu Technologie COVID-19. Zájem je skutečně velký, dosud se zaregistrovalo 83 projektů s celkovou požadovanou dotací 409 milionů Kč. Podnikatelé mohou žádat o podporu od 250 tisíc do 20 milionů korun, a to především na nákup strojů a zařízení pro zahájení výroby zdravotnických prostředků a pomůcek osobní ochrany, nebo na likvidaci infekčního odpadu. V programu je nyní 300 milionů korun, MPO je připraveno peníze navýšit.

Výzva umožňuje malým a středním podnikům z měst a obcí využít dotaci na projekty, jejíž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a prostředků osobní ochrany a likvidace infekčního odpadu pro přímý boj proti dalšímu šíření koronavirové infekce. Dotace na projekt je poskytována v rozmezí od 250 tisíc Kč do 20 milionů Kč. V případě požadované dotace do 2,5 milionu Kč není kladen požadavek na prokázání dvouleté účetní historie žadatele. Za způsobilé jsou považovány výdaje vzniklé od 1. 2. 2020.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zahájila  4.  května 2020 příjem žádostí do výzvy v programu Technologie. Příjem žádostí potrvá do 5. června 2020. Dotace je zaměřena zejména na podporu výroby zdravotnických prostředků a nových technologií souvisejících s přímým bojem proti covid-19. „Podpora je poskytována v souladu s Dočasným rámcem pro opatření veřejné podpory na podporu ekonomiky zasažené následky epidemie covid-19. Ten nám umožnil rychle reagovat a umožnit tuzemským podnikům pořízení strojů a technologií pro výrobu prostředků na boj proti infekci a jejímu dalšímu šíření, říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

/zr/*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *