Základní moduly ECDL

1. základy informačních technologií - základy IT - přínos práce na PC a jeho využití v praxi - příklady, - informační technologie a společnost - člověk versus počítač, - bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity, - hardware, software, operační systémy a druhy aplikací, -...

1. základy informačních technologií

– základy IT – přínos práce na PC a jeho využití v praxi – příklady, – informační technologie a společnost – člověk versus počítač, – bezpečnost dat, ochrana autorských práv, protipirátské aktivity, – hardware, software, operační systémy a druhy aplikací, – komunikace, elektronická pošta, organizace pomocí IT.

2. používání PC a správa souborů

– používání počítače a správa souborů, – tvorba adresářové struktury a její filosofie, – kopírování souborů, – nastavení uživatelského prostředí na počítači.

3. textový editor

– filozofie práce s textem v textovém programu, – formátování písma, odstavců a dokumentu, – vlastní úprava textu a pravidla související, – možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk dokumentů.

4. tabulkový kalkulátor

– filozofie práce s tabulkovým programem, – formátování buňky a tabulky, – práce v tabulce – vkládání vzorců a funkcí, – možnosti adresování v tabulce při kopírování, – tvorba grafů a databází, – možnosti tiskových výstupů a vlastní tisk tabulek.

5. databáze

– filozofie práce s databází, – vytvoření seznamu, – definice textových a číselných polí, – výběr položek a jejich zpracování, – ukládání dat. 6. grafické možnosti pc, způsoby a možnosti elektronické prezentace

– grafické možnosti kreslicích programů a jejich použití (desktop publishing), – vkládání grafických objektů do jiných dokumentů, – tvorba elektronické prezentace pomocí počítače, – možnosti použití připravených grafických objektů, – organizační grafy, – možnosti ukládání na jiná než běžná média.

7. služby informační sítě

– filozofie práce v síťovém prostředí – klady a zápory, – možnosti práce v síti – sdílení informací, bezpečnost, – elektronická pošta – způsob využívání, – internet a intranet – filozofie tohoto fenoménu,

– vyhledávání informací a jejich zpracování.

S.K.Jedlička