Záleží na financích

Záleží na financích Oprava havarijního stavu dvoukilometrového úseku silnice II. třídy mezi obcemi Jankovice a Hlinsko pod Hostýnem na Holešovsku (Zlínský kraj) bude stát podle předběžných odhadů asi sto miliónů korun. Silnice je postavena ve svahu a posuny půdy způsobily sesuv její části. Provoz...

Záleží na financích

Oprava havarijního stavu dvoukilometrového úseku silnice II. třídy mezi obcemi Jankovice a Hlinsko pod Hostýnem na Holešovsku (Zlínský kraj) bude stát podle předběžných odhadů asi sto miliónů korun. Silnice je postavena ve svahu a posuny půdy způsobily sesuv její části. Provoz je tak možný pouze v jednom jízdním pruhu.

„Jde o největší havárii na komunikaci na území kraje. Intenzivně jednáme se Státním fondem dopravní infrastruktury o co nejrychlejším poskytnutí finančních prostředků na opravu úseku,“ uvedl zástupce zlínského hejtmana Josef Mikeska, který je zodpovědný za dopravu v kraji. Tato jednání jsou podle něj velmi složitá, protože investice fondu jsou plánovány na jeden rok dopředu a v rozpočtu se nepočítá s haváriemi.

„Z prostředků kraje nelze opravu zaplatit, protože na údržbu, úpravy a opravy všech komunikací II. a III. třídy v kraji je roční rozpočet 200 miliónů korun. Věřím ale, že představitelé fondu pochopí nutnost této investice. Pokud úsek neopravíme rychle a řidiči budou využívat okolní silnice III. třídy, zničí je,“ řekl Mikeska.

V současné době probíhá geologický průzkum celé lokality a připravuje se investiční záměr. Vzhledem k tom, že celá oprava bude muset projít několika fázemi příprav včetně záboru pozemků, nelze v současné době odhadnout termín zahájení.

„Alespoň se nám nyní podařilo částečně vyřešit problematickou situaci v Hlinsku pod Hostýnem. Posunuli jsme semafory, které řídí provoz na havarijní komunikaci do míst, kde stání vozidel tolik neobtěžuje místní obyvatele,“ řekl Josef Mikeska.

– to –