Zasadili jste v obci Strom svobody? Tak jej také v digitální podobě zaregistrujte na webu stromysvobody.cz

Nejméně 572 stoletých Stromů svobody se podařilo najít díky kampani Stromy svobody 1918–2018, kterou zaštiťuje Nadace Partnerství. Stromy, především lípy, sázené na podzim roku 1918 a během celého roku 1919, byly zhmotněním všeobecné euforie ze vzniku samostatného státu a konce velké války. Rostou na více než 340 místech po celé České republice a částečně také na Slovensku. Těch, které byly vysázeny ještě v roce 1918, zůstalo do letošních dnů 264. V prvním roce nezávislého Československa jich pak přibylo dalších 308. Celkově nalezli lidé po celé republice 3100 Stromů svobody, jejichž příběhy zanesli na web www.stromysvobody.cz. Stoleté tradici slavnostních výsadeb se dostalo historicky největšího pokračování právě v posledních týdnech a dnech, zejména 28. října, kdy Nadace Partnerství očekávala, že české a slovenské komunity vysadí napříč světem bezmála tisíc šest set nových stromů.

Výsadby stromů často doprovázely oslavy šťastného návratu z válečné fronty nebo legií. „Václav Vacek byl můj děda. Sotva postavil dům, odešel do války a doma zůstala jeho žena s dvěma malými dcerami a dluhy. Děda sloužil v Srbsku, asi u pracovních jednotek. Naštěstí se po válce vrátil domů a na památku svého návratu zasadil lípu. Pro naši rodinu je to památný strom,“ popisuje Václav Vacek příběh své lípy z Tlučné na Plzeňsku (viz: https://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=126).

„V důsledku 1. světové války bylo z Hrotovic odvedeno 340 mužů, 54 z nich zahynulo na válečných bojištích, nebo podlehlo zraněním a domů se již nevrátilo. Lípu na nádvoří zasadili přeživší války na počest šťastného návratu do svých domovů a na počest vzniku samostatného československého státu. Lípa pro ně byla symbolem svobody a tím zůstane i pro nás a naše budoucí generace,“ líčí příběh lípy rostoucí na nádvoří zámku v Hrotovicích na Třebíčsku (viz: https://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=14) koordinátorka kampaně Zuzana Šeptunová z Nadace Partnerství.

Jedním z těchto stromů je i letos stoletá lípa ve Velkých Opatovicích na Blanensku. Ta se umístila na prvním místě letošní ankety Strom roku 2018 (viz: https://www.stromroku.cz/Strom-roku-2018/finaliste/2018/Zadvorska-lepa.aspx) jako poslední z šestnácti Stromů svobody, které byly 8. listopadu 1918 v městečku vysázeny. Strom tam letos přijela navštívit i Lenka Andršová, pravnučka opatovického písmáka Jana Pospíšila, který takzvanou Zádvorskou lepu vysadil.

Jubilejní stromy sázeli z radosti i krajané v zámoří. Stovku tak letos slav í Lípa svobody rostoucí před kostelem sv. Cyrila a Metoděje v Minneapolis (vizhttps://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=788). Lípu vedle farnosti doplnila v roce 1993 mladší sestra vysazená při vzniku samostatného Česka a Slovenska.

„V prvních letech Československa byla výsadba spontánně iniciována především místními okrašlovacími spolky, mimo jiné Československým svazem okrašlovacím a ochranným. Zapojovali se ve velkém i samotní občané nadšení nově nabytou svobodou mladičkého Československa. Snahou těchto organizací bylo oslavit tuto významnou událost výsadbou stromů po celé zemi tak, aby se výsadba stala hromadnou oslavou svobody. Právě na tuto myšlenku jsme chtěli letos naší kampaní Stromy svobody navázat,“ vysvětluje Zuzana Šeptunová.

V tradici výsadby jubilejních stromů lidé pak pokračovali v průběhu celých sta let moderní československé státnosti. Dochoval se i příběh lípy v Plané nad Lužnicích na Táborsku z roku 1920 (viz: https://www.stromysvobody.cz/DetailStromu.aspx?id=788), kterou měl vysadit sám tehdejší prezident Tomáš Masaryk s manželkou a dcerou Alicí během svého dubnového pobytu v obci.

Nejen staletých stromových pamětníků bude ve skutečnosti pravděpodobně mnohem více. Kroniky obcí a měst se totiž začaly povinně vést až ve 20. letech minulého století a pamětníci přímo těchto událostí většinou schází. Online mapa všech stromů na portálu www.stromysvobody.cz je tak stále otevřena všem, který takový strom naleznou či nově vysadí. Stačí vyplnit krátký formulář a příběh stromu zůstane v digitální podobě pro nadcházející generace.*

/zr/

K foto:

Sto let republiky oslavili i ve Skautském středisku Klen Bystřice nad Pernštejnem zasazením lípy svobody u srubu Pod Horou

Foto: facebookový profil střediska

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *