01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zdravá města a udržitelný rozvoj

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je asociací, která realizuje mezinárodní projekt Zdravé město v podmínkách ČR. Asociace byla založena v roce 1994 jedenácti městy, v současné době zastřešuje 24 měst, v nichž žije víc než 1 mil. obyvatel. Národní síť Zdravých měst je koordinačním místem...

Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR) je asociací, která realizuje mezinárodní projekt Zdravé město v podmínkách ČR. Asociace byla založena v roce 1994 jedenácti městy, v současné době zastřešuje 24 měst, v nichž žije víc než 1 mil. obyvatel.

Národní síť Zdravých měst je koordinačním místem Projektu Zdravé město v ČR a pracuje v těsném partnerství s dalšími komunitními projekty (např. Zdravá škola). Jedná se o mezinárodní projekt, který vznikl z iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) v 80. letech 20. století. V současné době udává statistika WHO počet 1100 Zdravých měst ve 29 zemích Evropy a 6000 Zdravých měst globálně. Tato města jsou v rámci každého státu zastřešena národní sítí, která spolupracuje s WHO a národními partnery.

Jako výběrové uskupení současně funguje Evropská síť Zdravých měst WHO, ve které je přímým partnerem WHO asi 80 měst (z ČR je to pouze Brno). Tato města jsou pilotní skupinou, která mj. jiné přenáší aktuální informace ze spolupráce s WHO do národních sítí.

Mezinárodní projekt ve svém počátku vycházel zejména ze strategie WHO s názvem Zdraví pro všechny 2000 - aktuální verze Zdraví 21 (WHO, 1998). V posledních letech dochází v mezinárodním měřítku k cílené snaze metodicky propojit činnost Zdravých měst se systémovým řešením k udržitelnému rozvoji - v souladu s dokumentem Agenda 21 (OSN, 1992).

Na tuto situaci reagovala NSZM ČR v roce 1998 iniciováním programu Česká Brána 21/New Gate 21, který má být nástrojem národní spolupráce k implementaci nadnárodních standardů k udržitelnému rozvoji, zdraví a kvalitě života do procesu strategického rozvoje měst, obcí a regionů.

CÍLE

Cílem je rostoucí počet Zdravých měst ČR a dalších kvalitních municipalit, které budou postupovat k dlouhodobě udržitelným podmínkám pro kvalitní život, jejichž výsledkem by mělo být i zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva. Dosažená kvalita municipalit by měla odpovídat cílům obsaženým v nadnárodních standardech, zejména v Agendě 21 a Zdraví 21, tj. kvalita udržitelného rozvoje a new public health. Je však nutné současně hledat cesty, jak ovlivňovat národní prostředí - není možné kvalitně realizovat "zdravé a udržitelné" municipality v "nezdravém a neudržitelném" státě.

METODY

Zvolenou metodou je propracovaná podpora aktivity municipalit a dalších regionálních partnerů prostřednictvím nabídky služeb a spolupráce v rámci širokého transparentního programu Česká Brána 21/New Gate 21. V základním rámci udržitelnosti a new public health jsou základními podporovanými hodnotami: prevence, efektivita a aktivita ve všech oblastech života ve městech a obcích.

Nadstavbou nad lokálními aktivitami je spolupráce odborných partnerů v rámci New Gate 21 k pozitivnímu ovlivnění národních podmínek a k prosazování těchto aktivit a současně plánovaná spolupráce mezinárodní.

Podstatnou změnou v metodickém pojímání problematiky udržitelného rozvoje a new public health je silný důraz na "manažerské discipliny": public relations, metody týmové práce a metody strategického rozvoje. Výraznou roli ve zvolené metodě hraje všestranné využití moderních komunikačních a informačních možností, zejména internetu.

VÝSLEDKY

Asociace Zdravých měst ČR za pět let svého působení zdvojnásobila počet členů i celkový počet obyvatel, žijících ve Zdravých městech ČR. Program Česká Brána 21/New Gate 21, který iniciovala, byl v roce 1999 zařazen mezi 126 Světových projektů EXPO 2000.

Aktivity programu jsou zastřešeny lokálními autoritami: kancelářemi UNDP a WHO v ČR, program je podporován také ministerstvy ČR - zdravotnictví, životního prostředí a pro místní rozvoj. V rámci programu aktivně spolupracuje řada národních odborných partnerů - Státní zdravotní ústav, Univerzita Karlova, Akademie věd ČR, Český ekologický ústav a další.

Jako součást uvedeného programu vytvořila Zdravá města ČR rozsáhlý komunikační/informační systém na internetu, který je připraven pro mezinárodní využití (http://www.brana.cz).

Velmi dobrým signálem je aktivní přístup sedmi Zdravých měst, která se připravují nebo již realizují první kroky svého strategického rozvoje v kvalitě místní Agendy 21 a dalších nadnárodních standardů. Jedná se zejména o města: Brno, které již je ve fázi příprav strategie, Třebíč, Karviná, Havířov, Kroměříž, Hodonín a Zlín.

Zdravá města by touto cestou ráda přizvala všechny aktivní partnery ke spolupráci v rámci programu New Gate 21/Česká Brána 21.

PETR ŠVEC,

tajemník asociace Zdravých měst ČR

Zajímavou šancí pro města, která by chtěla vyzkoušet spolupráci a možnosti v rámci asociace, je nabídka tzv. členství na zkoušku v roce 2000. Bližší informace můžete získat v internetu na adrese http://www.nszm.cz

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down