Zemřel Josef Bartoněk, jeden ze zakladatelů Sdružení místních samospráv ČR

Sdružení místních samospráv ČR oznámilo, že v pátek 11. ledna zemřel Ing. Josef Bartoněk, jeden ze zakládajících členů SMS ČR, který sdružení vedl jako předseda v letech 2009 až 2013 a byl také dlouholetým členem předsednictva.

Josefa Bartoňka si zapamatujme jako neúnavného bojovníka za naše samosprávy, jako člověka, který nad věcmi velmi přemýšlel z řady ohledů, jež nám mnohdy ani nedocházely, čímž často chránil nás spíše než sebe samého. Když však zvážil potřebné, uměl se do obhajoby práv obcí a menších měst opřít jak málokdo. Přesně takto si jej budu pamatovat. Neúnavný bojovník s úsměvem. Jsme mu vděční za jeho úsilí a zapálení ve prospěch našeho sdružení, u jehož zrodu a činnosti stál. Budeme na něj a jeho blízké pamatovat s vděčností a úctou. Takto neúnavně vedl i boj o svůj život; ač ho nevyhrál, přesto za ním zůstane hluboká stopa,“ uvedl současný předseda SMS ČR Stanislav Polčák.

Josef Bartoněk se významně zasloužil o posilování práv a postavení samospráv a zasazoval se o zlepšení jejich financování. V listopadu 2007 byl jmenován členem komise Ministerstva financí ČR pro přípravu nového zákona o financování obcí a měst, který měl odstranit diskriminaci občanů sídelních celků do 100 tisíc obyvatel. Jeho snahy dospěly ke zdárnému konci v podobě novelizace rozpočtového určení daní. SMS ČR se pod jeho vedením aktivně zapojilo  do vyjednávání nové legislativy, a to na nejrůznějších rezortech (MV, MMR, MF apod.), zejména formou účasti v odborných pracovních skupinách a poradních orgánech.

Zasadil se také o rozvoj odborných kapacit SMS ČR – byla zřízena bezplatná právní poradna a další servis podporující rozvoj malých obcí, otevřeno kontaktní pracoviště v Praze a realizována řada úspěšných kampaní, například proti neuvážené reformě financování regionálního školství, která s sebou nesla riziko rušení základních škol, nebo za zachování poštovních úřadů.

Sdružení místních samospráv ČR již vzdalo čest památce Ing. Josefa Bartoňka a poděkovalo mu za jeho celoživotní práci. V jeho úsilí o podporu místních samospráv a jejich perspektivní rozvoj sdružení bude i nadále pokračovat.

Josef Bartoněk ve své funkci předsedy SMS ČR úzce spolupracoval i s redakcí Moderní obce, aktivně se účastnil řady besed u kulatých stolů, které redakce pořádala, a nikdy neváhal podělit se s redakcí o své inspirativní zkušenosti a svůj pohled na správu, řízení a další rozvoj územní samosprávy. Vděčně na něho budeme vzpomínat i v redakci Moderní obce.*

/zr/

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *