Život ve Volči není jednotvárný

Ozývají se hlasy, že malé obce nemají dostatečné personální a ekonomické zázemí k tomu, aby měly samostatné správní postavení. Situace není všude stejná. Prokazuje to vesnička Voleč na Pardubicku.

V současnosti se obec rozkládá na katastrální výměře 476 hektarů. Má 308 obyvatel, jejichž průměrný věk je 40,8 let. Ti nemají v obci k dispozici poštu, školu, zdravotnické zařízení; není v ní ani pracoviště Policie ČR nebo jiných státních orgánů. Život místních občanů však není vůbec jednotvárný. Nejvíce o tom svědčí fakt, že v krajském kole soutěže Vesnice roku 2003 Voleč obdržela Modrou stuhu za společenský život. Vedle toho získala Čestný diplom za vedení místní kroniky.

NEBYLO TO JEN „ŠTĚSTÍ“

Příslušná ocenění zástupci obce převzali ve Vilémově u Golčova Jeníkova, když se vyhlašovaly výsledky celostátního kola soutěže Vesnice roku 2003. Podle vyjádření starostky Volče Květy Heřmánkové tam původně jeli v přesvědčení, že jsou pozváni jako hosté. Tím větší bylo jejich překvapení. „Opravdu nás to překvapilo, ale moc příjemně…“ Nicméně s jejím následným vyjádřením: „Soutěžíme již několikátý rok a letos jsme opravdu měli štěstí“, se nedá bezezbytku souhlasit. K onomu „štěstí“ Volči nepomohla náhoda, nýbrž jedině činorodost jejích občanů. Právě jejich vztah k obci starostka velice oceňuje. „Všechno dělají ve volném čase a těch lidí, kteří se zapojují, je opravdu hodně.“ A proč obec dostala ocenění zrovna v oblasti společenského života? „Hlavně se věnujeme tomu, že obnovujeme původní tradice. Ať je to masopust nebo slavnostní pálení čarodějnic,“ vysvětluje starostka.

STO MASEK V PRŮVODU

Nezapomíná se ovšem ani na děti, pro které se pořádá například karneval, společné zahájení prázdnin i loučení s prázdninami. Na své si přijdou i důchodci při vlastních akcích.

Co je však největším lákadlem pro veřejnost místní i z blízkého okolí, to je masopustní průvod. Ten již vstoupil do povědomí jako tradiční, každoroční záležitost, na kterou se lidé připravují již od Vánoc. Paní starostka přitom odhaduje, že v průvodu je vidět až sto masek. Je to záležitost, která k sobě poutá i pozornost regionálního tisku, takže obec má vlastně zdarma potřebnou publicitu.

Aktivita občanů však nevznikla ze dne na den. Má své hlubší kořeny. Vystopovat je můžeme v publikaci, napsané kronikářkou J. Kratochvílovou, kterou Obecní úřad ve Volči vydal roku 1998 k 600. výročí prvního záznamu o existenci obce. Najdeme v ní mimo jiné záznamy svědčící o tom, kolik generací jednotlivých rodů se po dlouhá desetiletí podílelo na formování místního života. Vznikl tím vztah, který nelze nadekretovat ani vyvolat jenom finančními podněty.

Přitom by se ve Volči vědělo, jak naložit s širšími finančními zdroji. V poslední době byly vynaloženy na výstavbu chodníku, lemujícího velice frekventovaný tah z Pardubic do Chlumce nad Cidlinou a dále na Prahu. Nezbyly tak peníze na výstavbu většího kulturního sálu, který by obec dokázala jistě plně a hodnotně využít.

Dosavadní aktivity občanů však mohou v tomto ohledu situaci alespoň trošku změnit. Květa Heřmánková je sama přesvědčena, že získaná ocenění zapůsobí i na příslušné orgány. „V každém případě nám to přinese další peníze na dotacích.“ Je totiž skutečností, že státní dotace v omezené míře obec čerpala z Programu obnovy venkova. Kulturní akce většinou finančně podporuje obecní úřad i místní podnikatelé. Občané ovšem sami také iniciovali v době povodní sbírky ve prospěch tří postižených obcí – Moravský Písek, Kounov a Kly. Dali tím najevo, že se nestarají pouze o život a rozvoj vlastní obce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *