01.01.1970 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zklidňování dopravy se stalo standardem

Letos probíhá již 10. ročník celostátní soutěže Cesty městy. Počet přihlášených projektů, které pomáhají zklidňovat dopravu, se každý rok zvyšuje. Ohlédnutím za uplynulými ročníky je rozhovor s RNDr. Miroslavem Kundratou, ředitelem Nadace Partnerství, která soutěž pořádá.

Co bylo pro Nadaci Partnerství impulsem k organizování této soutěže?

Na konci 90. let 20. století jsme si uvědomovali, jak závažný problém představuje nekontrolovaný vývoj individuální dopravy, související se suburbanizací, počínající výstavbou nákupních a průmyslových zón na periferii měst a glorifikací automobilu jako symbolu svobody. Kolegové z USA i z dalších zemí nás varovali, abychom neopakovali jejich chyby.


My jsme dlouho váhali, jak problém uchopit a co můžeme udělat s našimi omezenými silami. S pomocí americké nadace Rockefeller Brother Fund jsme zahájili program Doprava pro 21. století. Snažili jsme se jak o podporu konkrétních projektů, tak o osvětu a vzdělávání.

Zorganizovali jsme několik exkurzí pro dopravní odborníky, policisty, úředníky do zahraničí, aby se inspirovali, jak se řeší systémy městské mobility, zklidňování dopravy či bezpečnost v rakouských, německých či dánských městech. Tyto stáže byly sice velmi užitečné, ale často jsme se setkávali se skeptickými postoji účastníků typu: »No jo, v Německu je tohle možné, ale u nás by to nikdy neprošlo...«

Přišli jsme k závěru, že je potřeba vyzdvihovat a ukazovat úspěšné inovace a dobré příklady z našich obcí a měst. Pak už nebude možné se vymlouvat na to, že Vídeň či Berlín mají úplně jiné podmínky.

To, co se podařilo udělat v Českých Budějovicích, Plzni, Opavě či Litomyšli, je přece možné udělat stejně dobře i v jiných městech ČR. Tak vznikla soutěž Cesty městy, jejímž cílem je vyzdvihovat příklady dobrých dopravních řešení, ocenit jejich průkopníky a inspirovat další k jejich následování.

Které pozitivní trendy jste již v desítkách soutěžních projektů zaznamenali?

Přihlášených řešení, která odborná komise soutěže posuzovala, jsou již dokonce stovky - bez letošního ročníku je jich přesně 206. Zajímavý je také vysoký poměr oceněných - celkem 54.

Zásadním pozitivním trendem je to, že narovnávání vztahů mezi jednotlivými způsoby dopravy a přizpůsobování městské infrastruktury obydlenému prostředí již nejsou pojmy z říše sci-fi, ale regulérní součást dopravního směřování pokrokových českých sídel. Města a obce konečně ve zklidňování dopravy zvolna objevují onu efektivní cestu ke zvyšování kvality života svých obyvatel. Stále více si také uvědomují cenu a hodnotu veřejného prostoru a chtějí jej využít přínosnějším způsobem, než jsou živelná parkoviště.

Také to, co dříve bývalo v dobrém slova smyslu velmi odvážným řešením, je již dnes přijímáno jako standard. Po prvotním zaměření na zvyšování bezpečnosti se tak ke slovu dostává estetická stránka a zlepšení podmínek pro využívání šetrných dopravních způsobů. Svůj prostor začínají získávat chodci, městští cyklisté, junioři i senioři. Velký posun také vnímáme v rozsahu realizovaných řešení. Začínali jsme s izolovanými střípky kultivace dopravy typu přestavby křižovatky na malou okružní, vsazení retardéru apod. Postupně jsou stále více zastoupeny komplexnější a rozsáhlejší řešení, jako jsou městské zóny s předností zprava často kombinované se zónou plošného omezení rychlosti vozidel Tempo 30 či soustavou městských cyklostezek. Výrazně se již zlepšila řemeslná i znalostní úroveň, jak ve fázi projekční, tak dodavatelské.

Je nutné ještě něco změnit, aby se naše města a obce ve zklidňování dopravy vyrovnaly vyspělým evropským zemím? Zejména vnímání lidí. Stále podléháme klamu, že uživatel automobilu má jakousi vyšší společenskou úroveň. Je třeba více emancipovat chodce, cyklisty a další uživatele veřejného prostoru.

Západní země mají v této oblasti velký náskok. Přesycení individuální automobilovou dopravou tam přišlo o 20 až 30 let dříve a v jiné fázi vývoje společnosti. Příkladem může být již samotný proces plánování, ve kterém se u nás stále ještě zdůrazňuje plynulost dopravy na úkor bezpečnosti, respektování všech účastníků provozu i estetické úrovně řešeného území. Podobné je to s městskou cyklistikou; ta jen velmi ztěžka překonává škatulku »sportovního vyžití« a stává se plnohodnotným způsobem dopravy po městě, který má vyčleněnou odpovídající část rozpočtu i důstojné prostorové podmínky. Také odvážnějších řešení typu úplné uzavírky části města pro auta nebo čtvrtí pro bydlení bez nich je u nás zatím jako šafránu.

Shrnul bych to asi slovy dánského architekta a urbanisty Jana Gehla, se kterým spolupracujeme: Je třeba se na problematiku veřejných prostor našich sídel začít dívat zcela jinou optikou - optikou člověka jakožto uživatele tohoto prostoru.

Jaké novinky chystáte v jubilejním ročníku soutěže?

Těší nás, že se stále zvyšuje počet přihlášených projektů. Je to dobrá zpětná vazba, (nejen) naše osvěta dopadá na úrodnou půdu. Snažíme se stále zvyšovat přitažlivost a prestiž soutěže. Letos například rozdělíme mezi vítězné projekty finanční a věcné ceny v rekordní hodnotě více než 550 tisíc korun. Zatraktivnit chceme formu slavnostního vyhlášení výsledků soutěže. Rádi bychom, aby se jej účastnil ministr dopravy a jednoznačně tím vyjádřil svou podporu našemu konceptu.

 

Nezapomeňte přihlásit své dopravní projekty do 31. května

Jubilejní 10. ročník soutěže Cesty městy (www.cestymesty.cz) právě probíhá. Ještě do 31. května je možné přihlašovat dopravní řešení zaměřená na zvyšování bezpečnosti provozu, zkvalitňování veřejného prostoru a optimální uspořádání automobilové, cyklistické, pěší a veřejné dopravy.

Podmínkou účasti je jejich uvedení do provozu během posledních pěti let (v období od 1. ledna 2006 do 31. května 2011) a jejich příznivý vliv na životní prostředí v okolí. Soutěž Cesty městy je ve střední Evropě unikátní svým rozsahem, tradicí, ale i zaměřením. Klade si totiž za cíl zviditelnit a odměnit kvalitní dopravní řešení realizovaná v České republice, která se tak mohou stát inspirací pro ostatní. Za celou devítiletou historii soutěže v ní Nadace Partnerství udělila finanční odměny v hodnotě více než 2,7 milionu korun. Letos je pro nejúspěšnější soutěžící připraveno rekordních 400 tisíc korun a dále zvláštní ceny za více než 100 tisíc korun. Mediálním partnerem soutěže je Moderní obec.

Máme velkou radost, že stále držíme stoupající počet přihlášených projektů, říká RNDr. Miroslav Kundrata.

FOTO: ARCHIV

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2021 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down