Znak kraje

Znak kraje Návrh znaku Olomouckého kraje (na titulní straně) vycházel z usnesení parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 8. listopadu 2000, jímž se schvalují kritéria pro udělování znaků a praporů krajům, stanovená podvýborem pro heraldiku. Tato kritéria...

Znak kraje

Návrh znaku Olomouckého kraje (na titulní straně) vycházel z usnesení parlamentního výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 8. listopadu 2000, jímž se schvalují kritéria pro udělování znaků a praporů krajům, stanovená podvýborem pro heraldiku.

Tato kritéria stanovila, že znakem má být čtvrcený štít, v němž první čtvrť má obsahovat znak historické země, na jejímž území kraj leží. V případě, že kraj sahá ještě do další historické země, má být její znak v poslední čtvrti, pokud je to heraldicky a výtvarně vhodné. Jinak může být i v jiné čtvrti.

Další čtvrť má obsahovat znak hlavního města kraje, je-li to znak jednoduchý, v opačném případě jen jeho derivát, tj, jen nějaké výrazné znamení z něj.

Třetí čtvrť má být vyhrazena symbolice kraje samotného.

V případě Olomouckého kraje je v první čtvrti (modré) moravská stříbrno-červeně šachovaná orlice, poněvadž převážná jeho část leží na Moravě.

Ve druhé čtvrti by teoreticky měl být symbol opět v modré, což by vedle modrého pole moravského nebylo z výtvarného hlediska vhodné. Proto je v druhé čtvrti černá slezská orlice ve zlatém poli. Vyjadřuje skutečnost, že nejsevernější část kraje náleží historicky Slezsku. Černá slezská orlice je navíc i v městském znaku Jeseníku.

Třetí pole je vyhrazeno vlastní symbolice kraje. Má to být vyjádřeno jednoduchým heraldickým znamením a barevně vyváženo s celkovým řešením znaku. Proto je zvolena zlatá barva jako podklad, čímž se tato čtvrť barevně vyrovnává se zlatou druhou čtvrtí, zároveň její barva symbolizuje lány zralého obilí na Hané, stejně jako zemědělský ráz jesenické roviny, jíž se říkává Slezská Haná.

Pro region je charakteristický tok řeky Moravy, protékající od Jeseníků ze severozápadu až k jeho hranicím na jihovýchodě. V heraldice se vodní toky zpravidla vyjadřují modrým pruhem, často vlnitým. Tento pruh, v heraldice zvaný břevno, je položen kosmo, čímž vystihuje průtok řeky Moravy krajem.

Poslední čtvrté pole je vyhrazeno symbolice hlavního města kraje. Protože znakem Olomouce je rovněž šachovaná orlice, lišící se od moravské pouze barvou jazyka, jsou v této čtvrti umístěna jen zlatá písmena SPQO, která byla do městského znaku úředně přidána roku 1993. Jde o zkratku latinského Senatus Populus Que Olomucensis, což znamená Senát (sněm) a lid olomoucký. Pole pod písmeny je modré jako pole olomouckého znaku.

Znak tedy odpovídá stanoveným kritériím i výtvarnému požadavku, poněvadž se v něm střídají dvě čtvrti modré se dvěma čtvrtěmi zlatými.

– to –