SLUNCE DO ŠKOL

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) program s názvem Slunce do škol. Program probíhal letos a bude asi pokračovat i v roce...

V rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) program s názvem Slunce do škol.

Program probíhal letos a bude asi pokračovat i v roce 2001. Státní fond životního prostředí (SFŽP) v současné době eviduje 188 žádostí (87 žádostí je o systémy 100 W, 101 žádostí o systémy 1,2 kW), které splnily podmínky. Byly zařazeny k projednání na 41. Radu SFŽP, která se konala 13. října 2000.

Pro rok 2001 je v programu navrhováno zařazení solárních systémů pro školská zařízení v následujících kategoriích:

[*] demonstrační zařízení do 220 Wp s možností modulového doplňování,

[*] v opodstatněných případech (specializované školy) demonstrační systémy do 1,2 kWp.

Program je vyhlášen proto, že si MŽP a MŠMT uvědomují význam výchovy a osvěty pro další směřování společnosti. Dnešní školáci budou za několik let výrazně ovlivňovat tvář této planety. Fotovoltaická zařízení instalovaná v rámci tohoto programu mají mít proto převážně demonstrační a výchovný charakter a jejich cílem je žáky seznámit se základními principy získávání energie ze slunce.

Je nezbytné ukázat jim (a jejich prostřednictvím i rodičům), že využívání obnovitelných zdrojů energie patří k možnostem, které mohou výrazně přispět k ochraně životního prostředí. Ve světě patří solární energetika mezi nejrychleji se rozvíjející odvětví.

Solární systémy se používají k ohřevu vody a mohou vyrábět ekologicky čistou elektřinu přímo ze slunečního záření. Neprodukují exhalace, nezanechávají po sobě odpad a nikoho neohrožují. Děti, které se ve škole seznámí s obnovitelnými zdroji energie a během výuky pochopí jejich praktický význam, budou k jejich širšímu využívání ve svém dalším životě mnohem otevřenější.

Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie schválila vláda v roce 1998. Jeho cílem je zvýšit podíl využívání energie z obnovitelných zdrojů a využívání potenciálu úspor. V ČR jsou v současné době získávána z obnovitelných zdrojů asi 2 % celkové spotřeby primárních energetických zdrojů. Evropská unie přitom pro rok 2010 doporučuje zvýšit podíl obnovitelných zdrojů u členských států na 12 %. Využívání obnovitelných zdrojů energie mj. snižuje emise skleníkových plynů do atmosféry, a tím i riziko globálních změn klimatu.

– ob –

Komentáře ke článku 46

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *