VLASTNICTVÍ SILNIC

Vláda České republiky svým usnesením č. 784 ze dne 28. července 1999 schválila mimo jiné převod vlastnictví silnic II. a III. třídy ze státu na krajské úřady s převodem působnosti v této oblasti z Ministerstva dopravy a spojů na krajské úřady. Rovněž tak se převedou zřizovatelské funkce k 72...

Vláda České republiky svým usnesením č. 784 ze dne 28. července 1999 schválila mimo jiné převod vlastnictví silnic II. a III. třídy ze státu na krajské úřady s převodem působnosti v této oblasti z Ministerstva dopravy a spojů na krajské úřady. Rovněž tak se převedou zřizovatelské funkce k 72 organizacím Správy a údržby silnic (SÚS) z Ministerstva dopravy a spojů.

Uvádíme vybrané kroky pro převod působnosti:

[*] V dohodě s gestorem reformy státní správy v ČR, tj. Ministrem vnitra, je konečný termín pro přípravu převodu SÚS a silnice II. a III. tříd na krajské úřady stanoven na 31. prosince 2000.

[*] Vlastní převod bude realizován v návaznosti na termíny stanovené zákonem o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku vyšších územních samosprávných celků, který má účinnost od 1. ledna 2001.

[*] Proběhla inventarizace a ověření pasportizace silnic (zákon o přechodu ukládá do tří měsíců od účinnosti vydat novou zřizovací listinu s přílohou pro zápis nemovitého majetku do katastru a do šesti měsíců požádat o tento zápis).

[*] Stanoven byl podíl připadající na financování výstavby a údržby silnic II. a III. tříd.

[*] Termín pro uskutečnění převodu organizací SÚS a silnic II. a III. tříd je IV. kvartál 2001.

POZEMKY

V současné době není velké množství pozemků pod silnicemi ve vlastnictví státu, resp. k nim nevykonává právo hospodaření Ministerstvem dopravy a spojů ČR pověřená organizace.

Podle rekapitulace není v majetkové správě organizací SÚS zhruba 186 km2 pozemků pod silnicemi, z toho je ve vlastnictví obcí, ostatních právnických osob a fyzických osob asi 93 km2. Potřebná výše prostředků na výkupy těchto pozemků je orientačně 8400 mil. Kč.

Tento stav je dlouhodobě znám, provedení výkupů je však neustále odkládáno pro nedostatek finančních prostředků.

Urychlené řešení této problematiky je velmi žádoucí s ohledem na nevyjasněnost majetkových vztahů a z toho plynoucí právní spory.

Požadavky vlastníků pozemků na vykoupení pozemků, jež nemohou užívat či úhradu nájmů (obojí uplatňováno mnohdy soudní cestou) za jejich užívání, které mohou vzniknout při řešení převodu silnic II. a III. třídy na kraje, je nutné řešit na základě upravené legislativy.

Podle dosavadních výsledků je rozdělení prostředků na údržbu silnic mezi silnice I. třídy a silnice II. + III. třídy uvažováno v poměru 39,4 % a 60,6 % (dle finanční náročnosti).

Obecně nejzávažnějším problémem silničního hospodářství v České republice je zásadní nedostatek údržbových prostředků, který způsobuje, že je v současné době prováděna údržba silnic ve zcela nedostatečném rozsahu při nedodržování platných právních a technických předpisů specifikujících požadovaný rozsah činnosti.

To se projevuje jak v péči o vozovku a mosty, tak i v potřebném svislém a vodorovném značení, péči o odvodňovací zařízení, silniční vegetaci atp. Oproti dnešní výši příspěvku pro SÚS (6626 mil. Kč po očekávaném posílení prostředků) je zapotřebí pro zabezpečení potřebného rozsahu činností údržby silnic v průměru asi 9300 mil. Kč.

NUTNÉ ZVÝŠENÍ PROSTŘEDKŮ

Proto se navrhuje postupné zvyšování prostředků na údržbu silnic s tím, že o dosažení uvedeného objemu prostředků se uvažuje k roku 2003 – s promítnutím inflačních vlivů a zvětšováním plochy udržovaných silnic. U dálnic se uvažuje o potřebném zvýšení prostředků pro údržbu nových dálnic a rychlostních silnic.

V důsledku nedostatku finančních prostředků se téměř neprovádějí opravy silnic k udržení jejich dobrého provozního stavu. To má za následek výrazné zhoršování stavu, který je mnohdy již havarijní. K řešení této situace byla uzavřena půjčka u Evropské investiční banky na opravy dopravně významných silnic a dálnic a je připraven program oprav dalších silnic.

Za současného kritického stavu silniční sítě je nutno změny ve vlastnictví silnic realizovat kvalifikovaně a odpovědně. Stávající postavení Správ a údržeb silnic se prokázalo jako zcela funkční, neboť veškeré práce jsou prováděny s detailní znalostí potřeb daných okresů. Vybavenost těchto pracovišť potřebnou technikou je adekvátní.

Hlavním nedostatkem je skutečnost, že na zabezpečení kvalitní údržby (ať již zimní nebo letní) nemají Správy a údržby silnic dlouhodobě dostatek finančních prostředků.

FRANTIŠEK BAROCH,

ředitel odboru

pozemních komunikací

Ministerstva dopravy a spojů ČR

Podle rekapitulace není v majetkové správě organizací SÚS cca 186 km2 pozemků pod silnicemi, z toho je ve vlastnictví obcí, ostatních právnických osob a fyzických osob cca 93 km2. Potřebná výše prostředků na výkupy těchto pozemků je orientačně 8400 mil. Kč.

Komentáře ke článku 1

 • Zdenka Kunartová

  Dobrý den,
  chtěla bych se informovat na pozemky, které vlastním. součástí některých pozemků
  je silnice a součástí některých je ostatní komunikace. Město je chce vykoupit.
  Nevím jakou mají pozemky cenu a za jakou cenu je mám prodat.Pozemky se nacházejí
  v Pardubickém kraji.
  Děkuji předem za vaši radu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *